Sunteți pe pagina 1din 1

O, Împărate Sfinte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, izvorule al vieţii şi al

nemuririi, îţi mulţumesc că în căsătoria mea m-ai facut vas ales al binecuvântării şi al darului
Tău. Căci Tu, Stăpâne, ai zis: „Creşteţi şi vă înmulţiţi, umpleţi pământul şi-l stăpâniţi!”
Îţi mulţumesc şi mă rog: Binecuvântează acest rod al trupului meu, care mi-a fost dat de către
Tine; ocroteşte-l şi dă-i viaţă întru Duhul Tău cel Sfânt; dă-i creştere întru sănătate şi trup
curat cu mădulare bine întemeiate. Sfinţeşte trupul lui, mintea, inima şi toate simţurile şi
dăruieşte acestui prunc care se naşte suflet înţelept şi întemeiază întru el frica Ta.
Înger credincios, păzitor sufletului şi trupului îi dăruieşte. Păzeşte-l, ţine-l, întăreşte-l şi-l
adăposteşte pe el în pântecele meu până în ceasul naşterii lui şi nu-l tăinui pe el în pântecele
maicii sale, pentru că mâinile Tale l-au alcătuit dându-i viaţa şi sănătate.
O, Doamne Iisuse Hristoase, întru Atotputernicile şi părinteştile tale mâini încredinţez copilul
meu. Aşează-l pe el sub mâna harului Tău şi prin Sfântul Duh sfinţeşte-l şi-l înnoieşte întru
viaţa veşnică ca să fie mădular al Cereştii Tale Împărăţii. Amin.
O, întru tot Milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, caută şi mă păzeşte pe
mine, roaba Ta, de frică şi de duhurile cele rele care caută să strice lucrul mâinilor Tale, iar
când va veni ceasul şi timpul meu, izbaveşte-mă de dureri. Luminează-mi neputinţele cele din
timpul ieşirii şi dă-mi întărire şi putere la naştere. Fă-o grabnică prin Atotputernicul Tău
ajutor, că slava lucrului Tău este aceasta şi tăria Atotputerniciei Tale, lucrul Harului Tău şi al
inimii tale milostive. Amin!
O, Multmilostive Doamne, Ziditorul şi Creatorul cerului şi al pământului şi al tuturor
făpturilor, Cel ce ai revărsat binecuvântarea Ta asupra soţilor creştini: iată moştenirea
Domnului, copiii care sunt darul Lui; Mulţumesc Ţie, Doamne, că m-ai făcut să mă
împărtăşesc de această binecuvântare şi de darul Tău şi Te rog, binecuvântează rodul
pântecelui meu, sfinţeşte-l cu Duhul Tău Cel Sfânt, ca să intre în rândul copiilor Tăi iubiţi şi
învredniceşte-l să se împărtaşească cu Sfintele Taine ale Bisericii iubitului Tău Fiu şi
Dumnezeului meu, Iisus Hristos, ca prin ele să se sfinţească şi să se cureţe de păcatul
strămoşesc. Doamne Dumnezeul meu! Eu şi rodul pântecelui meu suntem copiii mâniei, dar
Tu, Părinte, milostiveşte-Te de noi şi stropeşte cu isop pruncul acesta, ca să se cureţe şi mai
alb decât zăpada să se facă. Întăreşte-l şi păzeşte-l în pântecele meu până în ceasul când va
trebui să se nască. El nu a fost ascuns de ochii Tăi când a fost zămislit. Tu i-ai dat viaţă şi
suflare. Păzeşte-mă de frică şi de duhurile rele care vor să nimicească lucrul mâinilor Tale.
Dăruieşte-i înţelepciune şi ca trupul lui să crească sănătos, curat şi întreg şi la ceasul cuvenit
să-l nasc cu bine. Dă-mi tărie şi putere pentru a naşte, grăbeşte în ajutorul lui şi uşurează
durerile mele, pentru că acesta este făptura Ta, zidirea puterii Tale minunate, lucrarea milei şi
milostivirii Tale. Adu-ţi aminte de cuvintele Tale; Tu m-ai scos din pântecele mamei mele,
Ţie îţi aparţin de la naştere, Tu m-ai alinat la sânul mamei. Tu eşti Dumnezeul Care ştii şi
vezi nevoile oamenilor. Tu ai spus: femeia la naştere va suferi pentru că a venit ceasul ei.
Doamne, pentru această milă a Ta şi pentru inima Ta multmilostivă mă rog Ţie, binevoieşte
să alini durerea mea pe care Tu mai dinainte ai cunoscut-o şi adu-l în lume pe pruncul Tău
acesta viu şi sănătos. Ţie Ţi-l încredinţez, în mâinile Tale îl încredinţez, Doamne Iisuse
Hristoase, ca să binecuvântezi rodul pântecelui meu aşa cum altădată binecuvântai copiii care
erau aduşi la Tine, spunând: „Lăsaţi copiii să vină la Mine, căci a unora ca aceştia este
Împărăţia Cerurilor." Mântuitorule, aşa aduc şi eu înaintea Ta pruncul acesta, întinde asupra
lui mâna Ta. Binecuvântează-l cu Duhul Sfânt şi sfinţeşte-l când va veni în această lume,
binecuvântat şi botezat, fă-l om nou şi curăţeşte-l cu Sângele Tău, ca să fie curat şi mădular al
Trupului Tău şi al Sfintei Tale Biserici, ca din buzele lui să se audă laudă înălţată Ţie şi să fie
moştenitorul vieţii veşnice prin Sfintele Tale patimi şi în numele Tău cel sfânt, Iisus Hristos.
Amin. Doamne şi Mântuitorul meu, dă-mi putere ca să nasc cu bine acest prunc pe care îl
iubesc ca să-l cresc în învăţătura creştină şi să-l dedic slujirii Tale şi a Sfintei Tale Biserici.
Amin.