Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE VIZAT

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala gimnazială Mircea Dragomirescu Director,


PROFESOR: Prof.Nicolae Andrei
DISCIPLINA: Educație muzicală Prof. Stănei Anca
CLASA: a VIII-a
NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră
MANUAL: Educație muzicală pentru clasa a VIII-a, Editura ArtKlett
PROGRAMA ȘCOLARĂ: Anexa nr. 2 la OMEN 3393/28.02.2017

CLASA a VIII-a
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
SEMESTRUL I – 18 săptămâni

Nr. Domenii de conținut Competențe Conținuturi Nr. Săptămâna


crt. specifice ore
1. Cânt vocal și instrumental Recapitularea cunoștințelor acumulate pe parcursul 1 1) 14.09.2020-18.09.2020
Elemente de limbaj muzical clasei a VII-a
Aspecte culturale eteronomice
și interdisciplinare
1.1; 1.2; 3.1 -Cânt vocal - exerciții de respirație, emisie vocală, 3 2) 21.09.2020 - 25.09.2020
2. Cânt vocal și instrumental dicție, controlul intonației, precizie ritmică, frazare.
-Elemente de tehnică instrumentală* - exerciții de 3) 28.09.2020 - 02.10.2020
emisie, verificarea acurateței intonației, diferențieri
timbrale și dinamice, precizie ritmică.
-Gesturi dirijorale - tactarea măsurii, pregătirea 4) 05.10.2020 - 09.10.2020
intrărilor, urmărirea intrărilor succesive, închideri,
diferențe dinamice și agogice.
1.1; 1.2; 1.3; Scări muzicale modale și tonale 8
2.1; 2.2; 3.3 - Moduri diatonice de 6 și 7 sunete 5) 12.10.2020 - 16.10.2020
3. Elemente de limbaj muzical -Tonalități cu 2 alterații constitutive, majore și minore 6) 19.10.2020 - 23.10.2020
Elemente ritmice și procedee componistice 7) 26.10.2020 - 30.10.2020
-Măsuri compuse eterogene (mixte) 8) 02.11.2020 - 06.11.2020
-Procedee variaționale ritmice și/sau melodice 9) 09.11.2020 - 13.11.2020
(sincopare, ritm punctat, ornamentare etc.) 10)16.11.2020 - 20.11.2020
-Conceperea unor aranjamente/acompaniamente 11)23.11.2020 - 27.11.2020
ritmice/melodice pentru anumite cântece/audiții 12)02.12.2020 -04.12.2020
muzicale.
Elemente de folclor 4 13) 07.12.2020 -11.12.2020
4. Aspecte culturale eteronomice 1.1; 1.2; 1.3; Dansuri din diverse zone geografice 14) 14.12.2020 - 18.12.2020
și interdisciplinare 3.2 Tradiții și obiceiuri de iarnă 15) 21.12.2020 - 22.12.2020
16) 11.01.2021 - 15.01.2021
5. Cânt vocal și instrumental 1.1; 1.2;1.3; 17) 18.01.2021 - 22.01.2021
Elemente de limbaj muzical 2.1; 2.2; 3.1; Recapitulare 2 18) 25.01.2021 - 29.01.2021
Aspecte cultural eteronomice 3.2; 3.3; Evaluare
și interdisciplinare

Durată cursuri semestrul I - 14.09.2020 – 29.01.2021


Zile libere și vacanțe școlare - 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației
- 30 noiembrie – Sfântul Andrei (sărbătoare națională)
- 1 decembrie – Ziua Națională a României
- 23.12.2020 – 10.01.2021 – Vacanța de Crăciun și Anul Nou (iarnă)
- 30.01.2021 – 07.02.2021 – Vacanța intersemestrială

SEMESTRUL al II-lea – 17 săptămâni

22-26.02.2021 - Sptămâna „Școala Altfel!”

Nr. Domenii de conținut Competențe Conținuturi Nr. ore Săptămâna


crt. specifice
Elemente de structură formală (forma de rondo) 3 20) 15.02.2021 - 19.02.2021
1. Elemente de limbaj muzical 1.1; 2.2; 3.1 Elemente de structură în genurile concertului, 21) 22.02.2021 - 26.02.2021
simfoniei și operei 22) 01.03.2021 - 05.03.2021

2. Aspecte cultural eteronomice 1.1; 1.3; Elemente structural în genul operei: 3 23) 08.03.2021 - 12.03.2021
și interdisciplinare 2.2; 3.1 -Structura genului de operă (organizarea discursului 24) 15.03.2021 - 19.03.2021
în acte, scene și tablouri) 25) 22.03.2020 - 26.03.2021
-Uvertura, aria și recitativul, duetul și momentele de
ansamblu
Elemente de limbaj muzical
3. Aspecte cultural eteronomice 1.1; 1.3; 2.2; Recapitulare / Evaluare 1 26) 29.03.2021 - 01.04.2021
și interdisciplinare 3.1
4. Aspecte culturale 1.1; 1.2; 1.3; Elemente de folclor 3 27) 12.04.2021 - 16.04.2021
eteronomice și 3.2 Tradiții, obiceiuri de primăvară-vară 28) 19.04.2021 - 23.04.2021
interdisciplinare 29) 26.04.2021 - 29.04.2021
5. Aspecte culturale 1.1; 1.3; 2.1; Aspecte ale muzicii în societatea de astăzi: 4
eteronomice și 3.1; 3.2; 3.3 -Evoluții in context socio-politic ale muzicii 30)10.05.2021 - 14.05.2021
interdisciplinare -Aspecte ale muzicii în societatea de astăzi: jazz, 31) 17.05.2021 - 21.05.2021
country, pop, rock etc. 32) 24.05.2021 - 28.05.2021
-Prelucrări moderne ale unor teme din muzica cultă 33) 31.05.2021 - 04.06.2021
6. Elemente de limbaj muzical 1.1; 1.3; 2.1; Recapitulare 2 34) 07.06.2021 - 11.06.2021
Aspecte culturale 2.2; 3.1; 3.2; Evaluare 35) 14.06.2021 - 18.06.2021
eteronomice și 3.3
interdisciplinare

Durată cursuri semestrul II - 08.02.2021 – 18.06.2021


Zile libere și vacanțe școlare - 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române
- 02.04 - 11.04.2021 – Paștele Catolic (vacanță de primăvară)
- 30 aprilie - Vinerea Mare, 2 - 3 mai - Paștele Ortodox (vacanță de primăvară )
- 1 mai – Ziua Internațională a Muncii
- 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului

Competențe specifice și exemple de activități de învățare, conform Programei de Educație Muzicală pentru clasele V-VIII avizate de
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII prin Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3393/28.02.2017

1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini prin interpretarea unor lucrări muzicale

1.1. Interpretarea vocal – instrumentală a unor lucrări in genuri diverse, controlând schimbările dinamice, agogice și de tempo
- exerciții de intonație, emisie și precizie ritmică
- interpretarea unor teme muzicale celebre
- cânt coral pe două sau trei voci, în soluții omofone sau polifone

1.2. Interpretarea instrumentală a unor lucrări


- exerciții de tehnică și interpretare instrumentală
- interpretarea unor piese simple în ansamblu instrumental (de blockflöte/percuție etc.)
- realizarea unui acompaniament instrumental al unor lucrări muzicale diverse

1.3. Realizarea unor momente sincretice, ce combină limbajul muzical cu cel verbal, mișcarea scenică, elemente de decor și costume
- realizarea unor scenete specifice obiceiurilor de iarnă
- crearea unui moment muzical artistic cu rol de ilustrare/comentare a unor comportamente sociale.

2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical


2.1. Utilizarea unor tonalități cu mai multe alterații constitutive și a unor moduri cu 6 și 7 sunete
- observarea structurii logice a tonalităților prin extinderea la 2 alterații constitutive
- observarea procesului modulatoriu în lucrări de complexitate mică (clasice și de divertisment)
- diferențierea între limbajul tonal și cel modal în muzica pop – rock
- transpunerea intuitiva a unui cântec în altă tonalitate (pe alte sunete) pentru a corespunde ambitusului personal

2.2. Utilizarea unor elemente de construcție muzicală


- identificarea construcției de tip rondo a unor piese muzicale (de schema formală ABACA)
- utilizarea unor procedee variaționale (faţă de fragmente propuse de profesor şi elevi)
- observarea segmentelor componente ale unei scene/tablou dintr-o operă (uvertură, recitativ, arie, duet, moment de ansamblu etc.)
- crearea unor scurte melodii cu structuri bi- și tri- partite

3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic

3.1. Aprecierea valorii creației și interpretării unei lucrări muzicale, din perspectiva elementelor de limbaj muzical si a celor de natura afectiva
- observarea unor modalități de dezvoltare a discursului muzical
- analiza comparativă a două versiuni regizorale diferite pentru o scenă dintr-o operă și/sau balet
- compararea unor lucrări muzicale complexe armonic (coral bachian) cu piese de muzică ușoară de larg consum (scheme armonice simple și
repetitive)
- explicarea preferințelor interpretative față de doua sau mai multe versiuni ale aceleiași lucrări muzicale
- comentarea unor înregistrări audio-video ale prestației proprii/ansamblului

3.2. Explorarea contribuției muzicii la identitatea personala si de grup


- discutarea contribuției muzicii la dezvoltarea personală (identitate culturală, sentiment de apartenență, relaxare, identitate școlară)
- observarea rolurilor sociale diverse ale muzicii în funcție de aspecte de natură istorică, geografică, politică, socială - discutarea tematicii
războiului in muzica pop (muzica protest anti – Vietnam la Bob Dylan, John Lennon etc.)
- realizarea de portofolii pe teme de cultură muzicală specifice comunității locale

3.3. Compararea unor genuri ale muzicii de divertisment


- audiția comparată a unor lucrări de muzică din genuri de divertisment diferite
- observarea unor diferențieri de ritm, melodică în audiție
- compararea mesajului literar preponderent între anumite genuri
- observarea complexității diferențiate privitoare la concepte muzicale parcurse

Prof. Nicolae Andrei