Sunteți pe pagina 1din 5

CRISTIAN

TEMA DE CASĂ

la disciplina A.I.T. Anul III, I.P.M.I.

La un cazan termic care produce abur pentru sterilizarea echipamentelor medicale, se


foloseşte drept combustibil, gaz metan (gm), gaz furnal (gf) şi gaz de cocserie (gc). Să se
calculeze cantitatea de aer necesară şi reală, volumul de gaze arse rezultat în urma procesului de
ardere, şi temperatura reală de ardere a 1000 m3 de amestec combustibil gazos. Se dau:

1. compoziţia combustibilului :

Compoziţia volumetrică %
Denumirea
Qi
gazelor CO H2 CH4 C2H4 H2S CO2 O2 N2
[kJ/m3N]
Gaz metan (gm) 99,98 0,02 37236
Gaz de furnal (gf) 27,5 3,0 - - - 10 - 59,5 3525
Gaz de cocs (gc) 6 52,0 28 2 0,3 4 0,5 7,2 16256
Gaz amestec 18.1 16.3 0.562 0.08 37.71
8 6 19.838 4 4 7.12 0.14 6

2. proporţia in amestec :
- gm = 12 [%]
- gf = 60 [%]
- gc = 28 [%]

3. exces de aer:
- λ = 1,05

4. temperatura de preîncălzire combustibil :


- tpc = 100+10∙(nr. St) [0C]
- tpc = 220 [0C]

5. temperatura de preîncălzire aer combustie:


- tpa = 300+10∙(nr. St) [0C]
0
- tpa = 420 [ C]

6. randamentul de ardere :
- η = 0,6 +(nr. St.)/100 [%]
- η = 0.72 [%]
CRISTIAN

Rezolvare problema:

1) Compoziţia amestecului combustibil dat prin temă: (12% gm; 60% gf; 28% gc )
% CH4 = (X CmHngm + Y CmHngf + Z CmHngc)·1/100
=(12∙99.98 + 60∙0 + 28∙28)/100 = 19.838

% C2H4 = (X CmHngm + Y CmHngf + Z CmHngc)·1/100


=(12∙0.02 + 60∙0 + 28∙2)/100 = 0.5624

% H2 = (X H2gm + Y H2gf + Z H2gc )·1/100


=(12∙0 + 60∙3 + 28∙52)/100 = 16.36

% N2 = (X N2gm + Y N2gf + Z N2gc )·1/100


=(12∙0 + 60∙59.5 + 28∙7.2)/100 = 37.716

% O2 = (X O2gm + Y O2gf + Z O2gc )·1/100


=(12∙0 + 60∙0 + 28∙0.5)/100 = 0.14

% H2S = (X H2Sgm + Y H2Sgf + Z H2Sgc )·1/100


=(12∙0 + 60∙0 + 28∙0.3)/100 = 0.084

% CO = (X COgm + Y COgf + Z COgc)·1/100


=(12∙0 + 60∙27.5 + 28∙6)/100 = 18.18

% CO2 = (X CO2gm + Y CO2gf + Z CO2gc)·1/100


=(12∙0 + 60∙10 + 28∙4)/100 = 7.12

Compoziţia volumetrică %
CO
CO H2 CH4 C2H4 H2S O2 N2
2
Gaz amestec 18.1 16.3 0.562 0.08 7.1 37.71
8 6 19.838 4 4 2 0.14 6

Verificare:
18.18 + 16.36 + 19.838 + 0.5624 + 0.084 + 7.12 + 0.14 + 37.716 = 100%

2) Reacţii de ardere:
CmHn + (m+n/4) ∙O2  mCO2 + (n/2) ∙H2O
H2 + 1/2 O2  H2O
CO +1/2 O2  CO2
H2S + 3/2 O2  SO2 + H2O

3) Cantitatea de aer necesară şi reală pentru arderea unităţii de combustibil:

Omin = 1/100 [ 1/2 CO + 1/2 H2 + 3/2 H2S + (1+4/4)∙CH4 +(2+4/4)∙C2H4 – O2i ]


CRISTIAN

Omin = 1/100⋅( 0,5⋅18 . 18+0,5⋅16 . 36+1,5⋅0 ,084 +2⋅19 . 868+3⋅0 , 5624−0 , 14 )


Omin = 0.586184 [m3N O2 /m3N cb.]

Lnec = (100/21)  Omin


Lnec = 2.791352 [ m3N aer/m3N cb. ]

Lreal = Lnec  λ = 2.791352∙1,05


Lreal = 2.93092 [ m3N aer/m3N cb. ]

4) Cantitatea de aer necesară arderii cantităţii B de combustibil:

Va = Lreal ∙ B [ m3N aer/h ]


Va = 2930.92 [ m3N aer/h ]

5) Cantitatea de gaze arse rezultate în urma arderii unităţii de combustibil:

VCO2 = (CO2i + CO + m∙CmHn) / 100, = 0.462624 [ m3N CO2 / m3N cb. ]


VH2O = (H2Oi + H2 + (n/2)∙ CmHn) / 100, = 0.5716 [ m3N H2O / m3N cb. ]
i
VSO2 = (SO2 + H2S) /100, = 0,00084 [ m3N SO2 / m3N cb. ]
VN2 = 79/100  Lreal  Ni/100, = 2.69259 [ m3N N2 /m3N cb. ]
VO2 = 21/100  ( - 1)  Lnec, = 0.03077 [ m3N O2/m3N cb. ]

Vga = VCO2 + VH2O + VSO2 + VN2 + VO2 = 3.758425 [ m3N ga / m3N cb. ]

6) Cantitatea de gaze arse rezultate în urma arderii cantităţii B de combustibil:

Vg = Vga ∙ B [ m3N ga/h ]


Vg = 3758.425 [ m3N ga/h ]

7) Participaţia fiecărui gaz în volumul gazelor arse:

v CO
2
X CO = ¿ 100=
a)
2 v ga 12.30898 %
v H2 O
X H 2 O= ¿ 100=
b) v ga 15.2085 %
v SO
X SO = 2 ¿ 100=
c)
2 v ga 0.02235 %
v N2
XN = ¿100=
d)
2 v ga 71.6414 %
vO
X O = 2 ¿ 100=
e)
2 v ga 0.81882 %
CRISTIAN

Verificare:

12.30898 + 15.2085 + 0.02235 + 71.6414 + 0.81882 =100%

8) Temperatura teoretică de ardere:


Qi −Q dis +i c + Lreal⋅i a
t t= [0 C ]
c smga⋅v ga

Unde:
- Qi este puterea calorifică a amestecului de combustibil, [kJ/m3N.cb]
- Qdis=(2÷3)%∙Qi , [kJ/m3N.cb]
t
ic - entalpia combustibilului (ic = c c ⋅t pc ; apare numai dacă combustibilul este preîncălzit
pc
-
- Lreal – cantitatea de aer reala arderii unităţii de combustibil (vezi pct. 3)
ta
- ia - entalpia aerului (ia = c a ⋅t pa ; apare numai daca aerul este preîncălzit).
- csmga – căldura specifica medie a gazelor arse* (
c smga =∑ x i⋅ci )

Metoda de calcul pt. temperatura teoretică (paşii de urmat):

a. se va calcula csmga pentru o temperatura adoptată, t1 între 1000 şi 1500 0C;


b. se va calcula temperatura teoretică de ardere t t cu relaţia de la pct. 6;
c. se va compara tt cu t1 calculând eroarea procentuală cu relaţia:

|tt −t 1|
ε= ⋅100
tt [%]

d. dacă ε < 1 %, calculul se consideră corect;


e. dacă eroarea procentuală ε dintre temperatura gazelor calculată tt şi valoarea
temperaturii adoptată t1 este mai mare de 5 % (ε > 1%), se reia calculul cu noua
valoare a temperaturii, cu care se va calcula căldura specifică medie a gazelor arse
csmga. Cu valoarea obţinută pentru csmga se va determina o noua valoare pentru
temperatura teoretică de ardere.
f. procedura se repetă pana când este îndeplinita condiţia de la pct. d.

Qi = (X∙37236+Y∙3525+Z∙16256)/100
Qi = (12∙37236+60∙3525+28∙16256)/100 = 11135
Qdis= 0.02∙11135 = 222.7

ia = aer uscat(220°C) = (1. 310+0 . 008⋅20/100 ) =1.3116


i 420
c =(12. 309⋅1 .9644 +15 .209⋅1. 5638+71. 64⋅1. 3194+0.819⋅1 . 3832+0 .0224⋅1 .9644 )/100
ic =1.436629
CRISTIAN

(420)= (1. 944+0 .102⋅20 /100 ) =1.9644


CO2
H2O(420)= (1. 559+0 . 024⋅20 /100 ) =1.5638
N2(420)= (1. 317+0 . 012⋅20/100 ) =1.3194
O2(420)= (1. 379+0 . 021⋅20/100) =1.3832
Pentru T=1200°C
c smga = X CO ⋅c CO + X N ¿ c N +X O ¿ c O + X H O ¿ c H O + X SO ¿ c SO
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1200
c smga=(12. 309⋅1. 9644 +15 .209⋅1 . 5638+71.642⋅1.3194+0 .819⋅1.3832+0 .0224⋅1 . 9644 )/100
c 1200
smga =1 .57119 [ Kj/m3 N.grd. ]

11135-222. 7+1 . 436629+2. 93092⋅1 .3116


t t= =1848. 8 [ 0 C ]
1. 57119⋅3. 758425

|t −t |
ε= t 1 ⋅100
Verificare: tt [%]

|1848. 8−1200|
ε= ⋅100
1848.8 = 0.35 [%]

tr = η∙ tt

tr = 0.77 ∙ 1848.8 = 1331.14 [0 C ]