Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE LECŢIE

Data:
Clasa: a II a A
Propunător: prof. înv. primar
Disciplina: Cunoaşterea mediului
Unitatea de învǎţare: Educaţie pentru sǎnǎtate
Subiectul lecţiei: Igiena locuinţei şi igiena clasei
Tipul lecţiei: recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor
Durata: 45 minute
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Cognitive:
 să numeascǎ obiecte ce pot fi utilizate pentru menţinerea curǎţeniei locuinţei şi a clasei;
 să exemplifice activitǎţi ce trebuie realizate pentru a pǎstra igiena locuinţei şi a clasei;
 sǎ analizeze comportamentul unor personaje din textele date în legǎturǎ cu pǎstrarea igienei
locuinţei;
 sǎ identifice proverbul potrivit subiectului lecţiei - Igiena;
 sǎ colaboreze cu colegii şi cadrul didactic în vederea elaborarii unor produse de grup.

RESURSE:
a) procedurale - metode şi procedee: Ciorchinele, Cubul, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia,
aprecierea verbalǎ.
- forme de organizare: frontal, pe grupe ,individual.
b) materiale: planşǎ cu rebus, coli, imagini despre igiena locuinţei şi a clasei, markere, cubul, fise de
lucru, jetoane cu numere şi cuvinte.
c) temporale: 50 de minute
BIBLIOGRAFIE:
 x x x; Programa şcolarǎ aprobatǎ cu O.M. nr. 4686 / 05.08.2003
 Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Cunoşterea mediului- manual pentru clasa a II a,
Ed. Aramis, Bucureşti, 2005.
 Manole Ştefǎnescu Georgeta, Caiet de cunoaşterea mediului - clasa a II a , Ed. Carminis,
Piteşti, 2004.
 Chiriac Marinela, Tufeanu Daniela, Ibric Elena, Cunoşterea mediului- caietul elevului -
clasa a II a, Ed. Tiparg, Piteşti, 2005.
Secvenţele Desfǎşurarea lecţiei Strategii didactice
Ob
lecţiei resurse resurse forme de
op. Activitatea învǎţǎtoarei Activitatea elevilor
Durata procedurale materiale organizare
1. Moment Grupeazǎ elevii în 6 echipe şi Pregǎtesc materialele necesare. frontal
organizatoric pregǎteşte materialele necesare
1’ desfǎşurǎrii lecţiei.
2. Captarea atenţiei Solicitǎ elevilor rezolvarea unui rebus. Gǎsesc rǎspunsurile la ghicitori, planşǎ cu frontal
3’ Gǎsind rǎspunsurile corecte la apoi completeazǎ rebusul. Conversaţia rebus
ghicitorile despre obiectele folosite la markere
pǎstrarea igienei, vor obţine pe Ghicitori
verticala A- B cuvântul: “IGIENA” ANEXA 1
3.Anunţarea temei Anunţǎ subiectul lecţiei şi obiectivele Ascultǎ. frontal
1’ învǎţǎrii. Noteazǎ pe caiete.
Noteazǎ pe tablǎ .
4. Recapitularea si  Ciorchinele
sistematizarea Împarte elevilor fişe de grup. Propun soluţii, apoi prezintǎ fişa. Ciorchinele markere
cunostintelor Solicitǎ notarea denumirii unor coli pe grupe
34’ O1 obiecte ce pot fi utilizate pentru ANEXA 2
menţinerea curǎţeniei locuinţei şi a
clasei.
 Cubul
Precizeazǎ tehnica de lucru. Primesc fişe de grup.
Distribuie fişe de grup cu sarcinile.* Rezolvǎ împreunǎ sarcina primitǎ. Cubul cubul pe grupe
O2 Monitorizeazǎ activitatea de grup. Desemneazǎ raportori. Explicaţia fişe de
Solicitǎ grupelor sǎ desemneze Prezintǎ frontal. Prezentarea lucru
raportori. Corecteazǎ dacǎ e cazul. produselor de ANEXA 3 frontal
O3 Faciliteazǎ raportarea. grup
Corecteazǎ unde este cazul şi Conversaţia
O4 recompenseazǎ fiecare echipǎ cu
O5 punctele obţinute în urma rezolvǎrii
corecte.
 Pentru rezolvarea corectǎ a Primesc jetoanele cu numere. jetoanele pe grupe
cerinţelor, dǎ fiecarei grupe câte un Trimit în faţa clasei câte un cu numere frontal
numǎr. Acestuia îi corespunde un reprezentat. şi cuvinte
cuvânt. La final aşezând corect Se aşazǎ conform ordinii
numerele în ordine crescǎtoare (în numerelor primite, descoperǎ
funcţie de numǎrul de pe spatele cuvântul corespunzǎtor fiecǎrui
jetonului) vor descoperi proverbul: numǎr.
“Curǎţenia este mama sǎnǎtǎţii !” şi la final obţin proverbul.
5. Evaluarea Distribuie fişe - individual şi Primesc fişe şi Exerciţiul fişe
performanţei precizeazǎ sarcinile de lucru. rezolvǎ sarcinile primite. individuale individual
5’ ANEXA 4
6. Încheierea lecţiei Face aprecieri asupra modului de Reţin aprecierile fǎcute. Aprecieri frontal
1’ participare a fiecǎrei grupe la lecţie. verbale pe grupe

* Sarcini pentru cub - activitate de grup

1. Descrie - Observǎ şi descrie ce fac personajele din fiecare imagine pentru a pǎstra igiena locuinţei.

2. Comparǎ - Citeşte textul şi comparǎ felul în care fiecare copil face curǎţenie prin casǎ. Cine a procedat corect ?

Ştergerea prafului

Liana şi Tiberiu mǎturǎ prin casǎ.


Liana a umezit puţin mǎtura, iar Tiberiu nu.
Mizeria strânsǎ, Liana o adunǎ pe fǎraş, apoi o aruncǎ la gunoi.
Tiberiu rezolvǎ treaba mai repede, ascunde gunoiul sub covor.
Apoi cei doi copii şterg praful depus pe mobilǎ cu ajutorul unei cârpe.

3. Asociazǎ - Observǎ imaginea, apoi scrie ce activitǎţi poate desfǎşura fiecare membru al familiei pentru a face curǎţenie în camerǎ.

4. Analizeazǎ - Analizeazǎ comportamentul celor doi copii din textul  ,,Ajutorul gospodǎresc”. Cine a procedat corect şi cine nu ?

Ajutorul gospodǎresc

Florin se ridicǎ de la masǎ şi se duce în camera lui.


Maria strânge farfuriile şi le pune în chiuvetǎ.
Câteodatǎ o ajutǎ şi pe mama la spǎlatul vaselor, fǎrǎ ca aceasta sǎ o roage.
În schimb, Florin aşteaptǎ sǎ îi spunǎ mama :
- Florin, du, te rog gunoiul la tomberon !
5. Aplicǎ - Noteazǎ activitǎţile ce pot fi desfǎşurate, în fiecare zi , pentru pǎstrarea curǎţeniei în clasǎ.

6. Argumenteazǎ - Gǎseşte greşelile fǎcute de elevii de serviciu. Argumenteazǎ de ce au greşit.

La şcoalǎ
David şi Remus sunt astǎzi elevi de serviciu. Şi-au propus sǎ pǎstreze clasa cât mai curatǎ. Se iau la întrecere.
În pauzǎ David ia buretele din dulap şi şterge tabla.
Remus mǎturǎ resturile de ascuţetoare cǎzute pe jos.
Câteva hârtii stau în jurul coşului, în timp ce David se aşazǎ pe catedrǎ sǎ se odihneascǎ.
Ei nu se grǎbesc, deşi pauza e micǎ şi timpul trece repede.
ANEXA 1

REBUS

2. 1. A S P I R A T O R
D E T E R G E N T
3. R A D I E R A
4. B U R E T E
6. 5. M A N U S I
M A T U R A
B

1. Ce dihanie ciudatǎ,
Cu gat lung si gura mare,
A-nghitit ,asa,deodata,
Tot ce-i pulbere-n covoare?
(aspiratorul)

2. Mici cristale parfumate


Fac clǎbuc de-s agitate.
(detergentul)

3. Nu e şoarec nici orbete,


Roade pete pe caiete.
Ar fi bine şi frumos
Să nu-i dăm nimic de ros.
(radiera)

4. O pernuţă afânată
Stă la tablă agăţată.
(buretele)

5. Când curat tu vrei sǎ faci,


Mâinile sǎ-ţi protejezi
Imediat le foloseşti.
(mǎnuşile)

6. O fetiţă jucăuşă,
Mereu şade după uşă
Numai când e invitată,
Face camera curată.
(mǎtura)
ANEXA 2a

IGIENA
LOCUINŢEI
ANEXA 2b

IGIENA
CLASEI
ANEXA 3a
DESCRIE

 Observǎ şi descrie ce fac personajele din fiecare imagine pentru a pǎstra igiena locuinţei.
ANEXA 3b

COMPARĂ

 Citeşte textul şi comparǎ felul în care fiecare copil face curǎţenie prin casǎ. Cine
a procedat corect ? (Cine are de şters mai mult praf? De ce?)

Ştergerea prafului

Liana şi Tiberiu mǎturǎ prin casǎ.


Liana a umezit puţin mǎtura, iar Tiberiu nu.
Mizeria strânsǎ, Liana o adunǎ pe fǎraş, apoi o aruncǎ la gunoi.
Tiberiu rezolvǎ treaba mai repede, ascunde gunoiul sub covor.
Apoi cei doi copii şterg praful depus pe mobilǎ cu ajutorul unei cârpe.

Liana Tiberiu

ANALIZEAZĂ

 Analizeazǎ comportamentul celor doi copii din textul ” Ajutorul gospodǎresc”.


Cine a procedat corect şi cine nu ?

Ajutorul gospodǎresc
Florin se ridicǎ de la masǎ şi se duce în camera lui.
Maria strânge farfuriile şi le pune în chiuvetǎ.
Câteodatǎ o ajutǎ şi pe mama la spǎlatul vaselor, fǎrǎ ca aceasta sǎ o roage.
În schimb, Florin aşteaptǎ sǎ îi spunǎ mama :
- Florin, du, te rog gunoiul la tomberon !

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ANEXA 3c

ASOCIAZĂ

 Observǎ imaginea, apoi scrie ce activitǎţi poate desfǎşura fiecare membru al familiei pentru a face curǎţenie în camerǎ.

Tata Mama Fetiţa Bǎiatul


ANEXA 3d

APLICĂ

 Noteazǎ activitǎţile ce pot fi desfǎşurate, în fiecare zi , pentru pǎstrarea curǎţeniei


în clasǎ.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ARGUMENTEZĂ

 Gǎseşte greşelile fǎcute de elevii de serviciu. Argumenteazǎ de ce au greşit.

La şcoalǎ

David şi Remus sunt astǎzi elevi de serviciu. Şi-au propus sǎ pǎstreze clasa
cât mai curatǎ. Se iau la întrecere.
În pauzǎ David ia buretele din dulap şi şterge tabla.
Remus mǎturǎ resturile de ascuţetoare cǎzute pe jos.
Câteva hârtii stau în jurul coşului, în timp ce David se aşazǎ pe catedrǎ sǎ
se odihneascǎ.
Ei nu se grǎbesc, deşi pauza e micǎ şi timpul trece repede.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ANEXA 4

NUMELE SI PRENUMELE……………….………………….. DATA.........................

Fişǎ de evaluare

1. Spune la ce foloseşte fiecare obiect ilustrat în imaginile de mai jos:

..................................................................................................................................................................
2.Încercuieşte literele corespunzătoare activităţilor pe care le desfăşori în clasa:
a) adun hârtiile; e) arunc mizeria sub bancă;
b) spăl papucii de noroi; f) aerisesc;
c) şterg tabla; g) distribui cornul şi laptele.
d) spăl buretele;

3. Stabileşte dacă e adevărat sau fals:


Înainte de a mătura, ud mătura.
Deschid geamul înainte de a începe curăţenia.
Gunoiul pe care îl strâng îl bag sub covor.
Şterg praful cu o cârpă murdară.
În pauze alerg prin clasă.

OBIECTIVE ŞI DESCRIPTORI DE PERFORMANŢǍ

O1 - sǎ precizeze utilitatea fiecǎrui obiect în menţinerea igienei ;


O2 - sǎ încercuiascǎ literele corespunzǎtoare activitǎţilor ce pot fi desfǎşurate în clasǎ ;
O3 - sǎ stabileascǎ valoarea de adevǎr a enunţurilor date.

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


O1 - precizeazǎ corect utilitatea O1 - precizeazǎ corect utilitateaO1 - precizeazǎ corect utilitatea
celor 5 obiecte; a 3 obiecte; a unui singur obiect;
O2 - identificǎ corect toate O2 - identificǎ corect 3 activitǎţi
O2 - identificǎ corect o singurǎ
activitǎţile ce pot fi desfǎşurate ce pot fi desfǎşurate în clasǎ ; activitate ce poate fi desfǎşuratǎ
în clasǎ ; în clasǎ ;
O3 - stabileşte valoarea de O3 - stabileşte valoarea de O3 - stabileşte valoarea de
adevǎr pentru toate cele 5 adevǎr pentru 3 dintre enunţuri. adevǎr pentru un singur enunţ.
enunţuri.