Sunteți pe pagina 1din 4

CALCUL ALGEBRIC

RECAPITULARE PENTRU VERIFICARE


I. Calculați:
1) 2x2 – 5 – 3x + 7 – x2 + 2x=
2) 3 5 x  2   2 5 x  1   5 x   
2 2
3  5x  3 

3) ( x + 3x + 2 ) 2 =
4) ( 2+ 3 x ) 3 =

II. Descompuneti in factori:


a) folosind factorul comun:
42x y z – 28x4y2z3 – 70x3y3z3 =
5 3 2

8 x2y2 - 50 x3y2 + 200 x2y3 - 32 x3y3 =

(x – 4)(3x+7) – (x – 4)(4x +2) + 3(x – 4) =

b) folosind formulele:
1
4
x2 +3x +9 =

16x2 – 8x + 1 =
9
49
- 4x2 =

c) grupand termenii:
3 2
x + x – 9x – 9 =

x2 + 9x + 14 =

x2 – 4x – 5 =

FIȘE 2
I. Calculați:
1) 4x – x2 + 6 + 3x2 – 5 + 2x=
2) 2∙(3x2 – 4x + 1) – 4x∙(3x – 2) =
3) (x2 – 2x + 3)∙(x2 – 2x – 3) =
4)  2 3 x  3  3 2 x  2   3 x  2    3x  2  
2 2

5)  2 3  2   3 7  4  3 7  4   6  2 
2 2

6) (3x – 1)2 – (x + 2)2 – (4x + 1)∙(4x – 1) =


7) 6 x  2   3 x  4   2 x  2   x  3  
2

8)  7  4 3  7  4 3  

FIȘE 3
I. Calculați:
1) x2 – 5 + 2x – 7 + 3x2 – 4x=
2) 4x∙(x – 2) – 5∙(2x2 – 3x + 1) =
3) (x2 – 3x + 2)∙(x2 – 3x – 2) =
4) 3 2 x  5    2 3x  5    3x  5    3x  
2 2
5 

5)  2 5  3    2 7  3   2 7  3   2  15  
2 2

6) (x – 3)2 – (2x + 1)2 – (2 + x)∙(2 – x) =


7) 14 x  2   7 x  2  15 x  5   3x  2  
2

8)  7  2 6  7  2 6  

II. Arătați că:


1) 25 x 2  y 2  10 x  6 y  17  0; x, y  R
2) 41  12 5  41  12 5  Z
3) (x2 + x + 1)∙(x2 + x + 3) + 1, este un pătrat perfect pentru orice valoare reală a lui x.
4) 25n  4  5n  4 este un pătrat perfect.

III. Determinați:
1) Minimul expresiei: 4 x 2  12 x  14; x  R
2) Maximul expresiei:  4 x 2  4 x  4; x  R
3) x și y știind că: 2 x  y  2 6 x  4 y  7  0
2 2

IV. Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor:


a = 7  4 3 și b = 7  4 3

V. Dacă x 5 2 și y  1 10 , calculați: (x2 – y2 + 5)2015 =

VI. Comparați numerele a 2 3 și b 6  1.

VII. Dacă a 10  2 21  10  2 21 calculați a2.


FIȘE 4
I. Calculați:
1) 3x2 – 7x + 1 – 3 + 4x – 5x2=
2) 3x∙(2x – 1) – 4∙(x2 – 2x – 2) =
3) (2x2 – x + 3)∙(2x2 – x – 3) =
4)  2 2 x  3    3x  2 5    2 x  5    2 x  
2 2
5 

5)  2 7  2   3 3  2  3 3  2   14  2 
2 2

6) 14 x  7   2 x  3   4 x  2   2 x  1  
7) (4x – 1)2 – (5x + 2)2 – (1 + 3x)∙(1 – 3x) =
2

8)  6  2 5  6  2 5  

II. Arătați că:


1) x 2  y 2  4 x  4 y  14  0; x, y  R
2) 22  8 6  22  8 6  Z
3) (x2 – x + 2)∙(x2 – x + 4) + 1, este un pătrat perfect pentru orice valoare reală a lui x.
4) 49 n  14  7 n  49 este un pătrat perfect.

III. Determinați:
1) Minimul expresiei: x 2  10 x  30; x  R
2) Maximul expresiei:  x 2  10 x  20; x  R
3) x și y știind că: 2 x  y  10 2 x  8 y  41  0
2 2

IV. Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor:


a = 7  2 6 și b = 7  2 6

V. Dacă x 32 2 și y  2 6 , calculați: (x2 – y2 – 2)2015 =

VI. Comparați numerele a  2 3 5 și b4 2 5.

VII. Dacă a 62 5  62 5 calculați a2.