Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială ,,Episcop Iacov Antonovici” Loc.

Bârlad

PROIECT DIDACTIC
TEME SI OBIECTIVE:
Cls.a VI-a C Efectiv 24 elevi(10F-14B)
Locul desfășurării: T.1 Îndemânare
- Sală sport (70/32m) O.1.
- Materiale necesare Dezvoltarea îndemânării generale
- jaloane - 10 buc T2 Pasul alergător lansat de semifond
- fluier O.2.
- bănci gimnastică - 4buc Consolidare cu accent pe lungimea pasului
Prof. Bighiu Carmen
Data: 20 octombrire 2020

Competenţe: - Aplicarea sub formă de întrecere a deprinderilor fundamentale și a celor sportive de bază
- Executarea de procedee tehnice în structuri motrice specifice
- Efectuarea acţiunilor tehnico-tactice în condiţiile respectării unor prevederi regulamentare
- Dezvoltarea capacității motrice a elevilor
OBIECTIVE OPERAȚIONALE

COGNITIVE: PSIHO-MOTORII
O.C.1.-să cunoască procedeele folosite; O.P.1-să execute corect exercițiile
O.C.2.-să cunoască eficiența exercițiilor;
AFECTIVE SOCIALE:
O.A.1.-să execute cu plăcere; O.S.1.-să-și dezvolte spiritul de echipă;
O.A.2.-să-și ajute colegii;
METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, demonstraţia, exersarea, exerciţiul.
Nr.verigi Conținut Dozare Formații și Obs
indicații metodice
1.Organizarea Alinierea; salutul În linie pe un rând
colectivului de Verificarea stării de sănătate și a echipamentului 3’ OOOOOOOO
elevi Comunicarea temelor lecției
3’
-- alergare ușoară 1L În coloană câte unul
2.Pregătirea - mers pe vârfuri cu brațele întinse sus 1l
organismului - alergare cu genunchii la piept 1L
pentru efort
- mers pe călcâie cu mâinile la spate 1l
7’
- alergare cu pendularea gambelor înainte și
înapoi 1L
- mers cu mișcări de respirație 1l
- alergare cu pași adăugați cu fața spre interior Atenție se
şi spre exterior 1L păstrează distanța
- pas săltat 1L între elevi
- pas sărit 1L Explicație
- mers cu mișcări de respirație 1l Demonstrație

Complex de exerciții libere: Coloană de


gimnastică câte 4
3.Influențarea Exercitiul 1
P.I. Stând depărtat cu mâinile pe șolduri,
selectivă a T1-2 aplecarea capului cu arcuire , 2x8T
aparatului T3-4 extensia capului cu arcuire ,
locomotor T5-6 răsucirea capului spre stânga cu arcuire,
10’ T7-8 răsucirea capului spre dreapta cu arcuire .
Exercitiul 2
P.I. Stând depărtat cu mâinile pe șolduri
T1-4 Rotarea capului spre stânga
T5-8 Rotarea capului spre dreapta . 2x8T
Exercitiul 3 Explicație
P.I. Stând depărtat cu mâinile pe umeri,
T1-4 rotarea umerilor simultan, înainte, Demonstrație
T5-8 rotarea umerilor simultan, înapoi 2x8T
Exercitiul 4
P.I. Stând depărtat, brațele îndoite cu mâinile la piept,
T1-2 arcuirea brațelor îndoite
T3-4 întinderea brațelor lateral cu arcuire ,
T5-6 extensia brațului drept sus și stâng jos ,
T7-8 extensia brațului stâng sus și drept jos 2x8T
Exercitiul 5
P.I. Stând depărtat,
T1-2 mâna stângă pe șold, brațul drept ridicat sus,
îndoirea trunchiului spre stânga cu arcuire ,
T3-4 mâna dreaptă pe șold, brațul stâng ridicat sus, 2x8T
îndoirea trunchiului spre dreapta cu arcuire
T5-6 idem T1-2
T7-8idem T3-4
Exercitiul 6
P.I. Stând depărtat ,
T1-2 ridicarea brațelor sus cu extensia trunchiului
T3-4 îndoirea trunchiului cu atingerea palmelor pe 2x8T
sol și arcuire,
T5-6 răsucirea trunchiului spre stânga cu arcuire, T7-
8 răsucirea trunchiului spre dreapta cu arcuire
Exercitiul 7
P.I. Stând depărtat cu mâinile pe șolduri
T1-2 fandare laterală cu arcuire spre stânga ,
2x8T
T3-4 fandare laterală cu arcuire spre dreapta
Exercitiul 8
P.I.Stând cu mâinile pe șolduri
Sărituri înainte, înapoi și lateral simultan și alternativ
2serii
10x
Se insistă pe
creșterea nivelului
de atenție
Ex.1 Coloană câte 4
5.Realizarea Mers în echilibru cu brațele întinse lateral pe 4x
temelor lecției banca de gimnastică O O O O
Ex.2 4x O O O O
Mers în echilibru pe vârfuri cu brațele sus pe O O O O
T1. banca de gimnastică 4x O O O O
Îndemânare Ex. 3
Mers în echilibru cu pas adăugat pe banca de 4x
10’ gimnastică
Ex. 4 4 grupe a câte 6 elevi
Mers în echilibru cu pas fandat pe banca de (grupe valorice)
gimnastică
O O O O
T2. Pasul O O O O
alergător lansat O O O O
de semifond 2-40m O O O O
O O O O
- alergare accelerată și menținerea vitezei
15’ 2x O O O O
maxime pe 15-20m
- din mers trecere în alergare pe 20-30-40-50m

În coloană câte unul


7. Revenirea - alergare ușoară
organismului - mers cu mișcări de respirație și relaxare 3’ O
după efort. O
- Mers în cadență cu redresarea ținutei O
3’ O
O

- Aprecieri pozitive și negative a activității În linie pe un rând


8. Concluzii, desfășurate de elevi ; 2’
Aprecieri, - Recomandări pentru activitatea din timpul OOOOOOOOO
Recomandări liber.
- Salutul
2’

S-ar putea să vă placă și