Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 4 Bazele Statisticii, CSIE, anul I, 2018-2019

1. S-au măsurat duratele de utilizare pentru 10 baterii pentru care durata de funcționare garantată
este de 2 ani şi s-au obținut valorile următoare, măsurate în luni:

43 44 45 24 49 49 52 64 49 51
Cerințe:
a) Calculați amplitudinea absolută și relativă
b) Calculați abaterea individuală pentru prima și ultima valoare
c) Calculați abaterea medie pătratică (deviația standard) și dispersia
d) Este seria omogenă? Este media reprezentativă? Calculați coeficientul de variație.
e) Calculați și interpretați asimetria.
f) Calculați si interpretați media și dispersia variabilei alternative “durata de funcționare mai
mică de 49 de luni”

2.Pentru un eșantion de 60 de firme din domeniul agrar s-au sistematizat datele:

Intervale de variație a numărului salariaţilor (pers.) Sub 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30
Număr firme 3 12 20 15 8 2
a) Calculați amplitudinea absolută și relativă
b) Calculați abaterea individuală pentru prima și ultima valoare
c) Calculați abaterea medie pătratică și dispersia
d) Este seria omogenă? Este media reprezentativă?
e) Calculați și interpretați asimetria.
f) Calculați si interpretați media și abaterea standard a variabilei alternative “firme cu până la 20
de salariați”