Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 2 Bazele Statisticii, CSIE, anul I, 2018-2019

1. Nivelul de instruire pentru cei 50 de angajați ai unei societăți comerciale este (se fac notațiile: P =
absolvenți de învățământ primar; G = absolvenți de învățământ gimnazial; L = absolvenți de
învățământ liceal;
S = absolvenți de învățământ superior):
G S S L L G S L S L P S L L S L S G S L S S L G G
S L S L L L S L S L P L L L G L L L G L L L L L L
a) să se sistematizeze datele;
b) să se reprezinte grafic informațiile sistematizate;
c) să se calculeze ponderea salariaților pentru fiecare nivel de instruire și să se reprezinte
grafic rezultatele;

2. Se cunoaște durata sejurului într-o stațiune montană (zile) pentru 30 de turiști:


12 4 16 13 5 8
9 9 11 3 12 6
10 8 11 7 10 20
15 12 9 16 18 12
6 11 10 7 6 14
a) Să se grupeze datele pe 6 intervale egale și să se reprezinte grafic rezultatele sistematizării;
b) Pentru distribuția obținută la punctul anterior, să se calculeze frecvențele relative;
c) Să se reprezinte grafic structura colectivității de turiști după durata sejurului.

3. Distribuția celor 47 de agenți comerciali ai unei firme ce comercializează automobile după


numărul de zile lucrate in luna mai este:

zile nr
lucrate vânzători
21 6
22 7
23 14
24 11
25 9
a) Ce tip de serie de distribuție avem în problemă?
b) Care este populația statistică, eșantionul, și unitatea statistică?
c) Calculați frecventele relative, frecvențele cumulate crescător și frecventele cumulate
descrescător.

Reprezentați distribuția si structura agenților comerciali in funcție de nr de zile lucrate.

4.Se cunosc următoarele date privind evoluția volumului vânzărilor realizate de o companie
producătoare de confecții în perioada 2008-2012. Se cere reprezentarea grafica a seriei.

Anii Volumul vânzărilor (mii bucăţi)


2008 6
2009 8
2010 10
2011 15
2012 17