Sunteți pe pagina 1din 3

Numarul real in zecimal, a carui reprezentare interna in binary este 1110001,011 este:

d)113,375

Care din urmatoarele secvente realizeaza suma a n elemente ale unui vector
c)1,2,3,5

Reprezentarea prin pseudocod estw permisa numai pentru structurile :


a)1, 2,3,4,5 si 6 (toate)

Numarul de iteratii intr-o structura WHILE-DO(Vi<=Vs,s) este:


a)[(vf-vi)/vr]+1;

Structura DO-UNTIL(s,c) este echivalenta cu:


d)BLOCK(s,IF-THEN(c,WHILE-DO(c,s));

Codul ASCII ale cifrelor 0 si 9 apartin intervalului:


c) 32-127

Functia de rang al unui element a(I, j, k) dintr-un masiv tridimensional a m+n+p, memorat
lexicographic este:
b)k+n(j-1+p(i-1));

Lista este o structura:


omogena cu acces secvential

Fazele dezvoltarii programelor sunt:


e)1,3,4 si 5.

Coada este o lista la care:


d)Inserarea se face la baza listei, iar stergerea si citirea se fac la capul listei

Urmatoarele secvente realizeaza suma elementelor de rand impar dintr-un vector:


S=0 for(i=1;i<=n;i++)
if(i%2!=0)
s=s+v[i]

Numarul zecimal a carui reprezentare interna in VF aritmetica este 10001111 este:


143

Functia de rang pentru un element A(i,j) dintr-o matrice An,m memorata lexicografic e data
de relatia:
a)m*(i-1)+j

Structura WHILE-DO(c,s) este echivalenta cu:


e) DO-UNTIL(IF-THEN(c,s),c)
O data este definita de urmatoarii parametri:
Identificator, valoare si atribute.

Deplasarea campului ck de lungime lk dintr-un articol este data de relatia


D(Ck)=D(Ck-1)+lk-1

Un algoritm iterative este


d) un process repetitive prin care valoarea unei variabile nu depinde de valorile ei
anterioare

Un cod ASCII este reprezentat:


Virgule mobila pe un octet

In operatia de atribuire (v=e) e poate fi:


Variabila simpla, element de masiv, expresie aritmetica si expresie logica

Stiva este o lista la care:


Inserarea stergerea si citirea se fac la capul listei

O data reprezentata VF algebrica pe 2O are valoarea minima


d)-2^10

Secventa for(i=0;i<n-1;i++) (z=x(i);p=1; for(j=i+1;j<n;j++) if(x[j]<z) (z=x[j];p=j;) a=x[i];


x[i]=z x[p]=z; realizeaza:
Sortarea unui vector prin metoda selectiei

Structura de date se defineste ca:


O colectie de date pe care s-a defininit un mecoanism de selectare a componentelor

Urmatoarele secvente descriu algoritmi masivi:


d) 3 si 5

Numarul zecimal a carui reprezentare interna in VF algebrica este 10001111 este


143

Functia de rang pentru un element A(i,j) dintr-o matrice An,m memorata invers
lexicografic e data de relatia
c)m*(j-1)+i

Structura DO-FOR(v,vi,vf,vr,s) este echivalenta cu:


BLOCK(v=vi; IF-THEN(v<=vf, DO-UNTIL(BLOCK(s,v=v+vr),v>vf)));

Codurile ASCII grafice apartin intervalului:


e) 128- 155
Blocurile dintr-o subschema logica sunt etichetate cu una din informatiile:
START,citire, scriere,expresie logica,expresie rationala,atribuire, STOP

Teorema de structura stabileste


Oricare schema logica este  cu o schema logica structurata

Dintre secventele urmatoare sunt corecte numai


Toate

Reprezentarea prin arbori este permisa numai pentru structurile:


Toate

Structura DO-UNTIL(s,c) este echivalenta cu


BLOCK(s,IF-THEN(c,WHILE-DO(c,s)));

Masivul ester o structura:


Omogena cu acces direct

O data reprezentata VF algebrica pe 2o are val maxima:


2^15-1

Codurile ASCII de control apartin intervalului


0-31

Care din urmatoarele secvente nu realizeaza suma a n elemente ale unui vector
d) s=0; i=n-1; while(i>0) {s+=x[i];i--};

S-ar putea să vă placă și