Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 3. Tema.

Bazele Statisticii, CSIE, anul I, 2018-2019

Tema
1. Distribuția celor 47 de agenți comerciali ai unei firme ce comercializează automobile după
numărul de zile lucrate in luna mai este:

zile nr
lucrate vânzători
21 6
22 7
23 14
24 11
25 9
a) Calculați media, mediana si modul
b) Se pot determina cuartilele?
c) Realizați diagrama Box-Plot și identificați outlierii.
d) Care este valoarea sub care avem 75% din zilele lucrate?
e) Care este valoarea sub care avem 25% din zilele lucrate?

S-ar putea să vă placă și