Sunteți pe pagina 1din 5

ROMÂNIA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRAGU
Loc. Dragu, Str. Principală nr. 330, jud. Sălaj
Tel/fax. 0260628756, e-mail: scoaladragu@yahoo.com
Nr. Din

UNITATE SCOLARA :ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DRAGU AVIZ DIRECTOR,

PROFESOR : MARTIN ADRIAN AVIZ RESPONSABIL COMISIE


METODICĂ

CLASA : A VIII A

ARIA CURRICULARA : OM SI SOCIETATE

MATERIE : EDUCAȚIE SOCIALĂ

PLANIFICARE ANUALĂ LA EDUCAŢIE SOCIALĂ


EDUCAŢIE ECONOMICO-FINANCIARĂ
ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Nr. ctr. Unitate de învătare Semestru I – 17 ore Semestru II – 16 Total Ore de curs–
ore 33
+1 Scoala Altfel
ROMÂNIA
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRAGU
Loc. Dragu, Str. Principală nr. 330, jud. Sălaj
Tel/fax. 0260628756, e-mail: scoaladragu@yahoo.com
Nr. Din

1 Cetățenia, 6 6
dimensiunea
economica
2 Banii si bugetul de 6 6
timp
3 Relatia 5 5
consumatorului cu
institutiile
4 Proiectul educational 7 7
5 Recapitulare+Evaluar 5 4 9
e
SEMESTRUL I 14 SEPTEMBRIE SEMESTRUL II 8 FEBRUARIE ȘCOALA
2020 - 29 IANUARIE 2021- 18 IUNIE ALTFEL 24-28
2021 2021 MAI 2021

Competențe specifice și exemple de activități de învățare:

1.Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin
utilizarea unor achiziții specifice domeniului social si economico-financiar

2Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și
comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și
ROMÂNIA
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRAGU
Loc. Dragu, Str. Principală nr. 330, jud. Sălaj
Tel/fax. 0260628756, e-mail: scoaladragu@yahoo.com
Nr. Din

3.Participarea responsabilă la luarea deciziilor,prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv


prin manifestarea unui comportament social, civic și economic

Sem. N Domenii de Compete Conţinuturi Nr ore/ Observa


r conţinut nţe săpt. ţii
cr specifice
t
I Recapitulare şi evaluare iniţială 2h/ S1-S2
I 1 Cetățenia, 1.1. Consumatorul
dimensiunea1.2.  Calitatea de consumator de bunuri și servicii; 2h/S3-S4
economică 1.3.  Calitatea de consumator de servicii
financiare 1h/S5
 Drepturi și responsabilități ale
consumatorului. Protecția consumatorului
Producătorul 1h/S6
 Producerea de bunuri și servicii 2h/S7-S8
 Producătorul și spiritul antreprenorial; 1h/S9
inițiativă și risc
Evaluare
I 2 Banii și 1.1. Planuri de acțiune personale/ de familie pentru
bugetul 1.3. realizarea unui scop
2.1.  Alegerea unui scop. Resurse necesare pentru 2h/S10-
3.1. atingerea scopului propus S11
ROMÂNIA
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRAGU
Loc. Dragu, Str. Principală nr. 330, jud. Sălaj
Tel/fax. 0260628756, e-mail: scoaladragu@yahoo.com
Nr. Din

Nevoi și dorințe versus resurse în cadrul bugetului


familiei/bugetului personal
 Venituri ale familiei - cheltuieli ale familiei
 Venituri personale - cheltuieli personale 1h/S12
Rolul banilor în bugetul familiei/bugetul personal 1h/S13
 Forme actuale ale banilor. Valoarea și
funcțiile banilor 1h/S14
 Moneda națională a României 1h/S15
Instrumente și mijloace de plată (prin numerar, prin 1h/S16
card, prin internet și mobile banking)
Evaluare 1h/S17
II 3 Relația 1.1. Relația consumatorului cu instituțiile bancare
consumato 1.2.  Produse și servicii bancare. 1h/S18
rului cu 1.3.  Mijloace moderne de economisire. 2h/S19-
instituțiile 3.2. Instrumente de economisire pentru copii 20
bancare și  Alegerea ofertei bancare (termeni ai
financiare contractului; dobânda, comisioane). Avantaje 2h/S20-
nebancare și riscuri în raport cu instituțiile bancare 21
Relația consumatorului cu instituțiile financiare
nebancare
 Produse și servicii de asigurare
 Alegerea ofertei. Avantaje și riscuri în raport 1h/S22
cu instituțiile financiare nebancare 1h/S23
ROMÂNIA
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRAGU
Loc. Dragu, Str. Principală nr. 330, jud. Sălaj
Tel/fax. 0260628756, e-mail: scoaladragu@yahoo.com
Nr. Din

Evaluare
1h/S24
II 4 Proiectul 1.1. Elaborarea și derularea proiectului educațional pe
educațional 1.2. teme economico-financiare
2.2.  Alegerea temei 1h/S25
3.1. Şcoala altfel ( 24-28 mai 2021) 1h/S26
 Elaborarea fișei de proiect 1h/S27
 Derularea proiectului propus 5h/S28-
 Evaluarea proiectului propus 32
Recapitulare şi evaluare finală 1h/S33
1h/S34
Întocmită în conformitate cu programa şcolară aprobată prin O.M.E.N. nr.3393/28.02.2017 şi O.M.E.C. Nr.
3125/29.01.2020.