Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA STADIULUI DE DEZVOLTARE A GANDIRII CONFORM TEORIEI LUI J.

PIAGET

Piaget a stabilit patru stadii principale de dezvoltare a gandirii :

- STADIUL SENZORIO-MOTOR (0-2 ani)


- STADIUL PRE-OPERATOR (2-7 ani)
- STADIUL OPERAŢIILOR CONCRETE (6/7-11/12 ani)
- STADIUL OPERAŢIILOR FORMALE (11/12-14/18 ani)

STADIUL SENZORIO MOTOR poarta acesta denumire deoarece in perioada de la nastere la 2 ani se fac
mari progrese in domeniile respective, senzatii si miscare. Acest stadiu arata că, de la câteva reacţii şi mişcări
dezordonate şi necoordonate cu care copilul se naşte, ajunge la vârsta de doi ani la adevărate performanţe de
natură psihomotrică.

La nivelul membrelor inferioare:


- merge independent
- isi mentine singur echilibrul
- poate chiar si alerga

La nivelul membrelor superioare:


- abilitatea de prindere şi apucare, de regulă cu mâna întreagă
- exprimă în desene sub formă de mâzgălituri
- incepe sa tina corect instrumentul de scris

La nivelul aparatului fono-articulator:


- primele exerciţii de verbalizare, copilul le realizează la vârsta de 3 luni prin gângurit
- pe la 6-7 luni apare etapa a doua de dezvoltare a copilului - perioada de lalaţiune - în care exprimă nu
numai sunete, ci combinaţii de anume silabe
- în jurul vârstei de un an, copilul normal şi sănătos reuşeşte să pronunţe în medie 15-20 cuvinte cu sens
- pe la doi ani limbajul impresiv al copilului e estimat a fi în jurul a 400-500 de cuvinte, iar cel expresiv
de 100- 200 cuvinte.
- apare imitatia

STADIUL PRE-OPERATOR

Este stadiul interiorizării gândirii copilului. Copilul nu poate explica decât efectuând; adică operaţiile gândirii
sunt posibile în măsura efectuării concrete a unor acţiuni. Stadiul gândirii preoperaţionale asigură copilului
instrumentele mentale necesare însuşirii scrisului şi cititului şi a operaţiilor aritmetice.

Copilul este capabil de manipulări mentale, nu doar fizice – simboluri – păpușa este bebeluș.
Limbajul se dezvoltă rapid.
Nu disting între propriul punct de vedere și al altora. J. Piaget a dezvoltat Experimentul cu cei trei munti
plasand un copil si o papusa in diferite puncte de vedere ale afișajului.
Cercetătorul i-a cerut copilului să reconstruiască ecranul din perspectiva păpușii, să selecteze dintr-un set de
imagini care să arate vederea păpușii și să identifice un punct de vedere pentru păpușă specificat de o imagine a
afișajului. Unii copii în jurul vârstei de patru ani nu au făcut distincția între propria lor viziune și cea a păpușii,
tendință interpretată de Piaget ca dovadă a egocentrismului. Egocentrismul a fost considerat o indicație a
perioadei preoperatorii, etapă care a precedat gândirea logică. Egocentrismul -Atitudine a celui care privește
totul prin prisma intereselor și a sentimentelor personale; tendință de a face din sine „centrul universului”.

STADIUL OPERAŢIILOR CONCRETE

Este considerat stadiul care precede dezvoltarea maximă a intelectului uman. Se derulează pe parcursul
învăţământului primar. Gândirea copilului la nivelul acestui stadiu devine operativă, însă, pentru aceasta, are
nevoie de suport concret, de material intuitiv.

OBSERVATIE De aceea, în învăţământul primar e foarte important să se utilizeze un material didactic foarte
bogat şi diversificat, intuitiv, cu care să fie explicate lecţiile şi cu care elevii să facă exerciţii. Operativitatea
gândirii se antrenează în mod deosebit şi prin jocuri organizate la nivelul grupurilor de muncă. Activitatea pe
grupuri prezintă o eficienţă şi o valoare deosebită, fiecare dintre membri trebuind să primească atribuţii şi
sarcini astfel să-şi aducă aportul la atingerea performanţelor superioare ale grupei. Operând concret,
manevrând sau manipulând obiectele, operaţiile respective se transferă şi la nivelul gândirii. Pe măsură ce se
exersează şi se antrenează, operaţiile se transferă tot mai mult de la acţiunea obiectuală (cu obiecte) la nivelul
activităţii mentale.
Se achiziționează conservarea și reversibilitatea
Depășirea egocentrismului
Mai au neoie de obiecte ca suport pentru activitățile mentale
Conservarea numărului, lungimii *cerc- ață), suprafață (biscuite), masă (plastelină)
Se trece de la centrarea pe percepție la centrarea pe logică
Clasificarea – formă, mărime, culoare, parte/întreg
Mai multe proprietăți în acelați timp (obiecte pătrate și maro)
Scrierea – crescător, descrescător
Tranzitivitate : Marcel, Ionel, Andrei

STADIUL OPERAŢIILOR FORMALE

Gândirea formala reprezintă stadiul cel mai înalt al dezvoltării intelectuale, exprimând un nivel superior de
cunoaştere.

Dacă înaintea acestui stadiu aveam nevoie de materiale intuitive, gândirea abstractă oferă mijloace specifice de
cunoaştere şi investigare: ◦ gândirea logică cu instrumentele specifice (raţionamentul, judecata şi reflexia).
poate manevra acum logica abstractă, elaborează ipoteze (teorii) despre lume, le testează ca un om de ştiinţă
utilizează noţiuni abstracte în gândirea sa. (libertate, justiție)
Operare asupra posibilului – inventivitate, imaginație, originalitate
Metacogniție – reflectarea asupra propriei gândiri sau a celorlați, asupra propriilor capacități psihice; imaginea
de sine – reflectarea asupra propriei persoane

OBSERVAȚIE: din acest moment, copilul îşi poate extinde cunoştinţele, fără a mai fi împiedicat de
egocentrism sau de alte asemenea restricţii.