Sunteți pe pagina 1din 7

NIVELUL: I

GRUPA: MIJLOCIE
EDUCATOARE: ZOTA DIANA ELENA
UNITATEA: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1- -BUZĂU
TEMA ANUALA DE STUDIU: CE SI CUM VREAU SA FIU?
TEMA PROIECTULUI: „Meseria –Bratara de aur”
SUBTEMA SAPTAMANII: „ Meseriile de ieri si de azi”
ACTIVITATE INTEGRATA:CE STIM DESPRE MESERII? (DLC, DOS)
MIJLOC DE REALIZARE:
Joc didactic: Ce stim despre meserii?
TIPUIL ACTIVITATII: Consolidare de cunoştinţe

SCOPUL ACTIVITATII:
 Activizarea vocabularului cu cuvinte referitoare la profesii,
meserii si unelte (verbe reprezentând acţiuni specifice diverselor
profesii si meserii);
 Verificarea si consolidarea cunostintelor referitoare la diverse
profesii si meserii întâlnite în societate;
 Conştientizarea faptului ca fiecare om trebuie să se pregătească
pentru o meserie;

OBIECTIVE OPERATIONALE:
 O1 - să recunoască şi să denumească profesiile sau
meseriile pe baza unor imagini;
 O2 - să asocieze imaginea profesiei sau meseriei cu imaginea
uneltelor necesare pentru desfăşurarea ei; să identifice
produsele specifice unei anumite profesii;
 O3- să execute corect sarcinile de pe fisa de lucru individuala si
de pe cea colectiva (poster);

1
 O4 - să lucreze în echipa si să împărtăşească colegilor experienţa
lor de invătare.

SARCINA DIDACTICĂ:
- Verbalizarea corectă a meseriilor , uneltelor specificeşi
produsele obţinute.

REGULILE JOCULUI:
- fixarea celor patru puzzle obţinute în activităţile ALA1
- verbalizarea acţiunilor , denumirea uneltelor.

ELEMENTE DE JOC:
- aplauze , mişcare pentru fixarea jetoanelor , rostogolirea cubului ,
închiderea şi deschiderea ochilor , schimbarea intenţionată a culorii
cubului.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE:
- conversaţia , problematizarea ,explicaţia , exerciţiul , metoda
cubului adaptată vârstei copiilor , turul galeriei.

Materiale didactice:
- imagini pe calculator, fise individuale, postere, jetoane cu
imagini,cuburi de diferite culori

BIBLIOGRAFIE:
1. ,,Strategii şi demersuri activ-participative’’ – suport de curs
2. Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M.-( 2002), Metode
interactive de grup, Editura Arves
3. Curriculum pentru invatamantul prescolar (3- 6/7 ani) – 2008,
MECT

2
EVENIMENT STRATEGII
DIDACTIC CONTINUT STIINTIFIC DIDACTICE EVALUARE
1. - Aşezarea măsuţelor
Moment pentru lucru pe 2/4 echipe;
organizatoric - Fixarea celor 4 postere
si a marcatelor ;
- pregătirea PC-ului, a
fiselor individuale, a celor
frontale si a jetoanelor
pentru 4 grupuri .
2. Copiii sunt la sectorul
Captarea ştiinţa. Copiii denumesc
atenţiei profesiile plus meseriile
din poster(primele).
Se prezintă diapozitive cu
profesiile:
salvamar,poliţist,camerista
din hotel, chelner. Conversaţia
Problematizarea Evaluare
3. - V-aţi amintit de frontala
Reactualizarea prezentarea pe care aţi
cunoştinţelor văzut-o zilele trecute. Să
vedem daca ştiţi să
răspundeţi repede si
corect! Joc „Să vedem
daca ştim cine...”
1...conduce... (imagine)?
2...stinge...?
3...foloseşte...?
4...pilotează...?
5...foloseşte...?

3
4. - Astăzi ne vom juca .Jocul
Anunţarea se numeşte „Ce ştim
temei si despre meserii?” Ne vom
obiectivelor juca cu imagini, jetoane,
fise,cuburi si vom desena
pe postere, vom decupa ,
lipi si realiza tablouri cu
meserii - totul pentru a Evaluare
arata ce ştim despre Explicaţia frontala
meseriile oamenilor si
despre meseriile părinţilor
noştri. Vom lucra singuri,
pe echipe. Activitatea este
interesanta si va oferă
multe surprize. Va doresc
succes!
5. Educatoarea explica Explicaţia Evaluare
Explicarea regulile jocului. Cere Exerciţiul frontală
regulilor jocului copiilor să numere pana la şi
4 si formează astfel 4 individuală
echipe care vor lua loc la
mesele pe care se afla
cifre de la 1 la 4.

Pentru a începe jocul


trebuie să descoperim care
6. echipa alege rapid cat mai
Jocul de probă multe jetoane cu unelte si
produse ale muncii
meseriaşului de pe jetonul
găsit pe masa. Jetoanele Problematizarea Evaluare
care nu va sunt necesare Explicaţia frontală
se vor pune în plic. Este
important să discutaţi cu
cei din echipa voastră si să

4
va ajutaţi pentru a reuşi
înaintea altor echipe.

Fiecare echipa va primi


câte un cub de altă culoare
cu întrebările pe fiecare
7. faţă .
Desfăşurarea Se vor specifica
jocului întrebările pentru fiecare
cub împarte:
CUB ROŞU:
MEDIC
1.Unde găsim un medic?
2.Ştii ce conţine trusa
medicului?
3.Cu ce este îmbrăcat
medicul?
4.Medicul îngrijeşte.....?
5.Acuarelele sunt folosite
de medic?
CUB ALBASTRU:
PICTOR Problematizarea
1.Ce unelte foloseşte
pictorul? Exerciţiul Evaluare
2.Ce trebuie să ai ca să fii Metoda cubului frontală
un pictor bun?(talent) adaptată şi
3.Pictorul foloseşte vârstei copiilor individuală
halatul?
4.Unde sunt expuse
tablourile pictorului?
5.Alege din clasă obiectele
folosite de pictor?
CUB VERDE:
POLIŢIST
1.Poliţistul merge la locul

5
accidentului?
2.Ce unelte are poliţistul?
3.Descrie uniforma
poliţistului?
4.Care este rolul
poliţistului?
5.Cine este spaima
infractorilor?
CUB GALBEN:
BRUTAR Problematizarea
Evaluare
1.Cum este îmbrăcat
frontală
brutarul? Exerciţiul
şi
2.Ce foloase ne dă Metoda cubului
individuală
brutarul? adaptată
3.Unde găsim foloasele lui? vârstei copiilor
4.Ce ingrediente foloseşte
pentru a face o pâine?
5.Ce unelte foloseşte
brutarul?
Cuburile se vor rostogoli pe
rând , de copiii grupei
respective.Educatoarea va
citi întrebarea de pe faţa
cubului , copiii vor
răspunde corect .Se vor
corecta răspunsurile date
de copii acolo unde este
nevoie.

8. Copiii vor închide ochii , în


Complicarea acest timp educatoarea
jocului schimbă cuburile între ele. Exerciţiul
La deschiderea ochilor , Conversaţia
Evaluare
aceştia vor sesiza
individuală
schimbarea şi vor corecta

6
situaţia.

Fiecare echipă v-a merge


9.
să analizeze lucrarea data
Evaluarea
la început de către Turul
activităţii
educatoare spre realizare. galeriei Autoevaluare
Educatoarea în final va
aprecia munca copiilor şi le
va pune în piept stimulente.

S-ar putea să vă placă și