Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

MINISTERUL EDUCAŢIEI
MEHEDINȚI

Cercurile

Cercuri
pedagogice
ale cadrelor
didactice din
pedagogice
1

judeţul
Mehedinţi
Strategia formării continue-Agenda cercurilor pedagogice ANUL ŞCOLAR 2020-2021
SEMESTRUL al II-lea
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
MINISTERUL EDUCAŢIEI
MEHEDINȚI

I. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

LOCUL /DATA /
DISCIPLINA/TEMELE SEMESTRIALE ZONA/CERCUL/RESPONSABIL
ORA DE DESFĂŞURARE
INSPECTOR ŞCOLAR: CLASA PREGĂTITOARE
DROBETA-TURNU-SEVERIN
VESELU MEDANA LORENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ
CERCUL 1
”TH. COSTESCU” DR. TR. SEVERIN,
RESPONSABIL: BUZATU RALUCA
TEMATICA CERCULUI 20.05.2021, ORA 09.00
CLASA I
DROBETA-TURNU-SEVERIN
1. CONSECINȚELE PERFECȚIONĂRII ȘI FORMĂRII LICEUL DE ARTE „I. ȘT. PAULIAN”
CERCUL 2
CONTINUE A ÎNVĂȚĂTORILOR/INSTITUTORILOR/ DR. TR. SEVERIN,
RESPONSABIL: VÎLCU LIDIA
PROFESORILOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 20.05.2021, ORA 9.00
PRIMAR ÎN CONTEXTUL PREDĂRII ONLINE; DROBETA-TURNU-SEVERIN CLASA a II-a
CERCUL 3 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERNEȚI,
2 2. FORMAREA COMPETENȚELOR CHEIE ALE RESPONSABIL: BARTOȘ DANA 20.05.2021, ORA 09.00
ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR PRIN DROBETA-TURNU-SEVERIN CLASA a III-a
INTERMEDIUL ACTIVITĂȚILOR CERCUL 4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERNEȚI,
EXTRACURRICULARE DERULATE ONLINE; RESPONSABIL: DINCĂ LUMINIȚA 20.05.2021, ORA 10.00
DROBETA-TURNU-SEVERIN CLASA a IV-a
OBIECTIVE:
CERCUL 5 C.N.P. ”ȘTEFAN ODOBLEJA”
1. Identificarea modalităților de perfecționare și formare
RESPONSABIL: DR. TR. SEVERIN,
continuă a cadrelor didactice încadrate în învățământul
TINTARU POPESCU ELENA 20.05.2021, ORA 10.00
primar;
2. Stabilirea consecințelor perfecționării și formării BAIA DE ARAMĂ - CERCUL 6 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ISVERNA
continue a cadrelor didactice din învățământul primar în RESPONSABIL: TROACĂ LILIANA 21.05.2021. ORA 09.00
contextul predării online; VÂNJU MARE - CERCUL 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROGOVA,
3. Implicarea activă a elevilor în desfășurarea activităților RESPONSABIL: SIRBULESCU
19.05.2021, ORA 13.00
FLORENTINA
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
MINISTERUL EDUCAŢIEI
MEHEDINȚI

extracurriculare online care să contribuie la formarea


DEVESEL - CERCUL 8 ȘCOALA PRIMARĂ JIANA MARE,
competențelor cheie;
RESPONSABIL: VEZUREANU LENUȚA 19.05.2021, ORA 13.00
PROPUNERI DE MODALITĂȚI DE DESFĂȘURARE A
CUJMIR - CERCUL 9 ȘCOALA PRIMARĂ AURORA,
ACTIVITĂȚII CERCULUI PEDAGOGIC:
RESPONSABIL: CĂLINESCU VIOREL 19.05.2021, ORA 12.00
 Prezentări de imagini/PPT-uri/filmulețe/
referate/ exemple de bună practică intervenții/dezbateri din ȘCOALA GIMNAZIALĂ
cadrul: lecțiilor online susținute în cadrul inspecțiilor pentru STREHAIA - CERCUL 10
BREZNIȚA-MOTRU,
obținerea gradelor didactice/lucrărilor metodico-științifice RESPONSABIL: UDREA ANA NICOLETA
18.05.2021, ORA 12.00
întocmite pentru obținerea gradului didactic I, partea de
cercetare/mobilităților ERASMUS/cursurilor de formare ORȘOVA - CERCUL 11 ȘCOALA GIMAZIALĂ ILOVIȚA,
continuă a cadrelor didactice prin proiecte cu finanțare RESPONSABIL: TUDUR DANIELA 21.05.2021, ORA 10.00
europeană/ cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice
prin ISJ, CCD sau alte instituții/organizații de formare PĂTULELE - CERCUL 12 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRISTOL,
3 abilitate etc.; RESPONSABIL: FLORESCU DAN 19.05.2021, ORA 12.00
 Prezentarea importanței formării continue a
cadrelor didactice din învățământul primar în contextul BUTOIEŞTI - CERCUL 13 ȘCOALA PRIMARĂ CÎRCENI,
predării online; RESPONSABIL: DRĂGHICI AURORA 18.05.2021, ORA 12.00
 Prezentarea activităților extracurriculare derulate
online care contribuie la formarea competențelor cheie ale
elevilor din ciclul primar (exemple de bună practică – CORCOVA - CERCUL 14 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BROȘTENI,
imagini/PPT-uri/filmulețe parteneriate educaționale, proiecte RESPONSABIL: STOICA ALINA 18.05.2021, ORA 13.00
ERASMUS, proiecte educaționale, concursuri școlare etc.)
NOTĂ: BALA - CERCUL 15 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOVARNA,
- Cercul pedagogic se va desfășura online, la data și ora RESPONSABIL: CHIȚIMIA SIMONA 21.05.2021. ORA 10.00
menționate.
- Activitatea cercului pedagogic va fi interactivă, coordonată
de responsabilul de cerc, cu prezentarea exemplelor de bună
practică din partea fiecărei unități de învățământ din județ.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
MINISTERUL EDUCAŢIEI
MEHEDINȚI