Sunteți pe pagina 1din 1

Denumire angajator SCPA DAN PANȚOIU SI ASOCIATII

Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI) RO 14438419


Date de contact ale angajatorului (telefon, fax) 0248 213 520
Nr.de înregistrare 58
Data înregistrării

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na GRUIA ANCUTA GABRIELA, posesor al B.I./C.I........, seria.
AS.., nr......849877...., CNP 2940726038687, a fost/este angajatul .SCPA DAN PANȚOIU ȘI ASOCIAȚII., în
baza actului administrativ de numire nr..................;/contractului individual de muncă/, cu normă întreagă/cu timp
parţial de..8..ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a
salariaţilor cu nr....2..../.19.10.2017... , în funcţia/meseria/ocupaţia de 1...ASISTENT JUDICIAR.
În perioada...........................MAI-IULIE 2018 .......................................................................

Semnătura angajatorului
Data

Ştampila angajatorului