Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Anexa I

Facultatea de Construcţii de Maşini

ITINERAR TEHNOLOGIC
Produs _Roata dintata

Seria de fabricaţie 2 buc

Nr. Maşina- SDV-uri


Denumirea şi schiţa operaţiei Obs.
oper. unealtă caracteristice
0 1 2 3 4
-Receptie semifabricat calculator

01

-Prelucrare suprafete frontale prin EDM

02

-Gaurire ONA
AV35
03

Realizare Croi a piesei de Taiat


metru
04
subler

CTC Final
05

r
Data: 20.05.2021 Intocmit: Lucian Ovidiu

S-ar putea să vă placă și