Sunteți pe pagina 1din 9

Facultatea de Medicina si Faramacie Dunărea de Jos

Specializarea Asistenta Medicină Generală

PROGRAM DE INFORMARE/COMUNICARE
PRIVIND ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ LA
COPILUL ȘCOLAR

Coordonator:
Dr. Costinela Valerica GEORGESCU

Student:

Marin Daniela
Anul III grupa-6

1
Motto:
"Alimentația este cel mai important factor de mediu care influențează organismul.
Ești ceea ce mănânci !!!"

INTRODUCERE
 

Alimentaţia sănătoasă este recunoscută ca având un rol important în dezvoltarea


armonioasă a copilului, dar şi pentru a-i ajuta să se concentreze la şcoală.
Problema alimentaţiei copiilor şi a educaţiei nutriţionale în şcoli şi grădiniţe, respectiv
intervenţiile la vârstele mici sunt aspecte extrem de actuale în lume în condiţiile în care
copiii care frecventează mediul şcolar şi preşcolar se confruntă cu o serie de probleme de
sănătate: obezitate, carii, lipsa activităţii fizice şi schimbări ale obiceiurilor alimentare
(alimentaţie nesănătoasă). Intervenţiile privind alimentaţia sănătoasă trebuie să înceapă de
timpuriu. Obiceiurile alimentare sănătoase sunt esențiale pentru creșterea și dezvoltarea
normală a copiilor preșcolari și școlari. Dezvoltarea biofizică a şcolarului se constituie ca
efect direct al alimentaţiei copilului din această perioadă şi exprimă calitatea regimului său
de viaţă.
Copilăria timpurie este o perioadă în care copiii dezvoltă o serie de comportamente,
preferinţe şi atitudini legate de nutriție şi produse alimentare pe parcursul anilor preșcolari.
Astfel, experienţele copiilor din această perioadă joacă un rol major în conturarea
comportamentelor lor alimentare de pe tot parcursul vieţii; prin urmare, influențarea pozitivă a
preferinţelor alimentare în timpul copilăriei contribuie la stabilirea unor obiceiuri alimentare
sănătoase pe tot parcursul vieții.
Introducerea tehnologiilor intensive în agricultură şi zootehnie, respectiv procesarea
industrială a alimentelor a condus la o modificare a profilului nutriţional al alimentelor şi la
noi clasificări ale acestora: alimente modificate genetic şi alimente ecologice, organice.
În prezent, în fiecare ţară există ziare şi reviste ce conţin rubrici dedicate educaţiei
nutriţionale, mesaje radio şi TV, precum şi pagini web şi sfaturi pe reţelele de socializare.
Unele dintre acestea afirmă enunţuri fără a avea la bază cercetări riguroase în domeniu sau
fără a cita sursele de informaţii folosite, ceea ce ridică suspiciuni privind gradul de
credibilitate al acestora.
Dreptul la informare şi dreptul la educare al consumatorilor din România sunt stabilite
prin lege. De asemenea, Legea nr. 294/2004 privind Codul consumului stipulează că educarea
consumatorilor se realizează în cadrul procesului de învăţământ, la nivelul disciplinelor
şcolare.
La nivel european, tematica alimentaţiei populaţiei şi educarea acesteia din punct de
vedere nutrițional a fost des abordată, organizându-se multiple conferinţe, consilii, comitete.
În cadrul acestor întâlniri s-au adoptat o serie de strategii de acţiune şi angajamente la nivelul
mai multor ţări privind alimentaţia, produsele alimentare, creşterea gradului de informare a
populaţiei şi măsurile de intervenţie la nivel de comunitate. La nivel naţional se remarcă o
serie de iniţiative legislative ce reglementează alimentaţia sănătoasă în şcoli, dar intervenţiile

2
pentru formarea de comportamente alimentare sănătoase la copiii din mediul şcolar şi
preşcolar au un caracter fragmentat, sunt insuficient fundamentate pe studii ştiinţifice şi
rareori sunt evaluate optimal – aspecte recunoscute şi de Ministerul Sănătăţii în ,,Strategia
Naţională de Sănătate 2014-2020”. Se impune astfel o abordare coerentă şi eficace în
domeniul educaţiei nutriţionale şi a promovării unui stil de alimentaţie sănătos.
Educarea din punct de vedere nutriţional a populaţiei şcolare din sistemul de
învăţământ românesc este o problemă de mare importanţă atât în plan educativ, cât şi politic şi
medical; ea solicită o analiză atentă şi soluţii viabile, adaptate specificului contextului social
şi cultural din România. Tema supusă dezbaterii este amplă, complexă, dar deschisă, întrucât
permite abordări multiple, fie din perspective pedagogice, psihologice, medicale, politice şi
legislative. Deşi această temă este larg dezbătută în literatura de specialitate internaţională, la
nivel naţional ea este puţin abordată la nivelul discursurilor ştiinţifice.
Educaţa nutriţională în învăţământul şcolar românesc va trebui să se adreseze următorilor
actori educaţionali, respectiv cerinţe:
La nivelul cadrelor didactice :
 Realizarea de activităţi de educaţie nutriţională nu doar preponderent în cadrul
activităţilor de dezvoltare personală, ci şi în restul activităţilor;
 Aplicarea strategiilor didactice într-o manieră diversificată,întrucât educaţia
nutriţională se pliază asupra majorităţii metodelor didactice;
 Iniţierea discuţiilor cu preşcolarii pe o anumită temă înainte de introducerea unui nou
aliment în meniul zilnic al grădiniţei;
 Realizarea de activităţi extraşcolare, cu accent pe vizite la piaţă, la supermarket, la
fermă, în livadă etc.;
 Supravegherea copiilor din punct de vedere a stării de sănătate, a modificărilor
indicilor antropometrici (greutate, talie) şi colaborarea cu asistenta medicală din școală
din această perspectivă;
 Stabilirea de parteneriate educaţionale cu persoanele reprezentative din comunitatea
locală în domeniul educaţiei nutriţionale (invitarea de experţi - medic nutriţionist);
 Participarea la activităţi de formare continuă în acest domeniu, vizând atât nivelul
cunoştinţelor, cât şi pe cel al practicilor educaţionale;
 Accesibilizarea conţinuturilor de educaţie nutriţională pentru vârsta şcolară;
 Utilizarea de materiale didactice atractive în abordarea educaţiei nutriţionale, inclusiv
materiale naturale – fructe, legume etc.;
 Plasarea copilului în cât mai multe activităţi practicgospodăreşti;
 Implicarea mai frecventă a părinţilor în viaţa școlii şi în activităţi de educaţie
nutriţională; Cooperarea cu profesionişti precum psihologul în realizarea consilierii
parentale pe teme de educaţie nutriţională;
 Realizarea unui opţional de educaţie nutriţională.
La nivelul directorilor de școală :
 Coordonarea unei bune colaborări a întregului personal din școală în ceea ce
priveşte realizarea educaţiei nutriţionale;
 Stabilirea meniurilor zilnice ale copiilor şi prin consultare unui expert –
nutriţionist;
 Asigurarea unei bune cunoaşteri a responsabilităţilor membrilor personalului din
școală în privinţa realizării educaţiei nutriţionale;

3
 Atragerea de fonduri materiale (donaţii, sponsorizări) pentru implementarea
activităţilor de educaţie nutriţională;
 Existenţa unui regulament intern la nivel de școală privind alimentaţia copiilor;
 Prezenţa panourilor pentru părinţi cu informaţii privind alimentaţia copiilor
şcolari pe holurile școli.
La nivelul părinţilor:
 Informarea cadrului diactic cu privire la o serie de aspecte şi
comportamente alimentare pe care copilul le manifestă în familie;
 Căutarea de sprijin la nivelul unităţii de învăţământ în privinţa educaţiei
nutriţionale şi a alimentaţiei copilului;
 Propunerea de activităţi educative cadrului didactic pe tema nutriţiei sau
iniţiative de modificări de meniu managerului școli.
La nivelul instituţiilor din comunitatea locală :
 Iniţierea de activităţi educative adresate copiilor cu privire la
alimentaţie şi educaţie nutriţională.
 Sprijin financiar acordat școlilor sub formă de donaţii, sponsorizări
sau chiar oferirea de fructe şi legume în cadrul unui parteneriat.
La nivelul instituţiilor acreditate de formare a cadrelor didactice :
 Oferirea cadrelor didactice din învăţământul şcolar de oportunităţi
frecvente de formare în domeniul educaţiei nutriţionale (cursuri,
conferinţe, workshopuri);
 Elaborarea unui ghid metodologic privind activităţile de educaţie
nutriţională;
 Organizarea de sesiuni de sensibilizare şi conştientizare adresate
cadrelor didactice în ceea ce priveşte alimentaţia copiilor şi educaţia
nutriţională.
La nivelul autorităţilor locale :
 Crearea şi implementarea de programe de intervenţie în domeniul
educaţiei nutriţionale pentru copiii de orice vârstă şi părinţi
(programe de instruire şi consiliere pentru părinţi);
 Atragerea de fonduri pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie
nutriţională în mediul şcolar (de exemplu, fonduri europene);
 Iniţierea unor strategii de acţiune în colaborare cu alte judeţe ale
ţării, pentru a implementa măsuri cu caracter regional în domeniul
nutriţiei copiilor.
La nivelul decidenţilor din Minister:
 Cei care propun politici educaţionale pot corela cadrul naţional cu cel al politicii în
materie de alimentaţie şi nutriţie în şcoli stabilite la nivel european;
 Sprijinirea efectuării de cercetări în domeniul educaţiei nutriţionale în mediul şcolar.
 Cei care creionează cadrul normativ ar trebui să aibă în vedere îmbunătăţirea
reglementărilor de la nivel naţional prin actualizarea actelor normative din domeniul
alimentaţiei şi al igienei şcolare, precum şi introducerea unor prevederi privind
marketingul produselor alimentare pentru copii.

4
Prevenirea obezității

Există numeroase modalități de implementare a unor intervenții pentru o alimentație


corespunzătoare la școlari, atât la nivel de societate (magazinul din curtea școlii, programe
sanitare – de tipul „cornul și laptele”, campanii în mass-media), cât și la nivel de familie.
Educația țintită este doar o parte a modalităților de influențare a școlarilor. În multe
cazuri, puterea exemplului este cel mai eficient factor de influență (părinții și educatorii).
Directoratul General pentru Sănătate și Consumatori al Comisiei Europene (The European
Commission’s Directorate General for Health and Consumers – DG SANCO) a subliniat
de nenumărate ori că „în Europa zilelor noastre, 6 din cei 7 factori de risc asociați cu
decesul prematur – HTA, hipercolersterolemia, IMC 20 crescut, consumul neadecvat de
fructe și legume, sedentarismul și consumul de alcool – se corelează cu felul în care ne
hrănim, bem sau ne mișcăm” . Această frază se constituie într-un semnal de alarmă
privind necesitatea prevenției ; în ciuda multitudinii și a complexității cauzelor ce duc la
creșterea actuală a nivelului obezității în întreaga lume, alimentația, aportul de lichide și
activitatea fizică sunt activități de zi cu zi prin care fiecare individ, alături de comunitatea
din care face parte și de guverne, poate să intervină, pentru a preveni sau a îmbunătăți
situațiile legate de obezitate. Acestea se corelează cu cele două aspecte ale ecuației
balanței energetice despre care s-a discutat mai sus : dieta și activitatea fizică susținută.
Măsurile care să prevină obezitatea ar trebui să se adreseze ambelor aspecte :
Regimul alimentar
• aportul adecvat de calorii (ajustarea mărimii porției),
• limitarea consumului de grăsimi, a alimentelor cu o concentrație crescută de zahăr și cu
un aport energetic crescut,
• evitarea suplimentării alimentelor cu zahăr și grăsimi atunci când sunt preparate în casă,
• promovarea consumului de fructe, legume și alimente integrale ;
Activitatea fizică
• activitatea fizică moderată de 60 de minute la copii pe săptămână,
• promovarea transportului activ, • limitarea timpului petrecut în activități sedentare,
• implicarea în activități sportive și joc activ.
Contribuțiile familiei copilului și ale învățătorului, ale asistentei medicale și ale medicului
școlar, ale dieteticianului, ale medicului de familie și ale asistentului social sunt de o
importanță majoră pentru succesul oricărei intervenții de prevenire a obezității.
Bolile netransmisibile precum bolile cardiovasculare, diabetul zaharat sau obezitatea sunt
probleme majore de sănătate publică, iar numărul cazurilor se așteaptă să crească în
următorii ani. În timp ce acestea au fost considerate în mod clasic boli ale adultului,
prevalența lor a crescut și în rândul copiilor, iar dintre acestea obezitatea la copil a atins
cote alarmante.
Dietele nesănătoase și lipsa activității fizice sunt factori de risc ce pot fi preveniți, însă
programele de prevenție adecvate trebuie să țină cont atât de individ cât și de contextul în
care acesta se află.
Recomandări și strategii

Măsurile care previn excesul de greutate și obezitatea la copii trebuie să intervină atât
asupra comportamentelor alimentare cât și asupra activității fizice și trebuie să implice

5
individul alături de familie, școală sau loc de muncă, zonă de reședință și comunitatea din
care face parte, împreună cu instituțiile sanitare.
Pentru o alimentație echilibrată se recomandă ca următoarele alimente să facă parte din
dieta școlarului :
 cereale : pâine, orez, paste făinoase, ca sursă principală de energie (calorii) ;
alimentele integrale prezintă avantaje nutriționale care le fac de preferat
sortimentelor rafinate ;
 carne, lactate, ouă – surse de proteine de înaltă calitate biologică ;
alternativ : legume în combinații care să asigure necesarul de aminoacizi
esențiali ;
 lapte, iaurt și brânzeturi ; acestea reprezintă o bună sursă de calciu ; în cazul
în care, din diferite motive, laptele și lactatele nu sunt incluse (de exemplu,
regim vegetarian), alimentele din soia (și tofu) sunt o bună alternativă din
punct de vedere al aportului de calciu ;
 carne și ulei de pește, gălbenuș, brânzeturi, ciuperci : surse naturale de
vitamina D, alimentele fortificate din comerț (cu adaos de vitamina D) ;
expunerea la soare este necesară pentru metabolismul vitaminei D, care, la
rândul ei, este necesară pentru metabolismul calciului și dezvoltarea
sistemului osos ;
 carne, ficat, pește, legume cu frunză verde și păstăioase (mazăre, fasole,
linte) : surse alimentare adecvate de fier ; fetele au deseori un aport scăzut
de fier ;
 legume și fructe ca surse de vitamine și minerale, inclusiv vitamina C, care
contribuie, printre altele, la o bună absorbție a fierului.
Anumite alimente trebuie limitate în meniu :
 băuturile cu zahăr, alegând ca principale lichide apa și laptele ; sucurile
naturale de fructe fără adaos de zahăr și conservanți pot fi consumate, de
preferință la mese ;
 dulciurile și gustările trebuie limitate atunci când au un conținut mare
calorii și mic de substanțe nutritive, și atunci când interferează cu ritmul
fiziologic de alimentație ; zahărul, în plus față de calitățile nutriționale
minime, cauzează carii ;
 sarea : limitarea consumului de sare se face prin alegerea alimentelor mai
puțin sărate la gust și prin evitarea adăugării unor cantități mari de sare la
gătit sau în timpul consumului de alimente.
Asociem consumul regulat al micului dejun, aportul adecvat de apă, asigurarea unor
alimente de calitate în meniu și evitarea celor cu risc, practicarea unei activități fizice
susținute cu un stil de viață echilibrat și fără stres.
Recomandări ale OMS pentru prevenirea obezității la copii :
 creșterea consumului de fructe, legume și cereale integrale ;
 limitarea consumului de grăsimi, favorizarea consumului de grăsimi
nesaturate ;
 limitarea consumului de glucide ;
 consumul de apă, în cantitate de 50-60 ml/kgcorp (cu un total de 1-2
litri/zi), în funcție de greutatea corporală a copilului ;
 stimularea activității fizice de minimum 60 de minute/zi.

6
Recomandări privind activitatea fizică la copii Comisia Europeană sprijină o rețea pentru
Activitățile Fizice de Îmbunătățire a Sănătății (HEPA) la nivelul UE, care subliniază
faptul că activitatea fizică este plăcută și benefică atunci când :
 se desfășoară zilnic ;
 durează minim 60 de minute/zi, săptamânal ;
 este diversă și distractivă ;
 are intensitate moderată ;
 se desfășoară acasă, la școală, în timpul liber, în vacanțe ;
 se efectuează cu familia, colegi, prieteni sau individual ;
 se desfășoară în sală sau în aer liber ;
 se desfășoară sub formă de joc, joc sportiv, diverse sporturi ;
 devine un obicei pentru toată viața.
Activitatea fizică determină cheltuiala energetică și asigură un control optim al greutății
corporale. Ea reduce riscul pentru boli cardiovasculare, diabet zaharat și multe alte boli.
Activitatea fizică previne HTA esențială, reduce nivelul de colesterol, previne
insulinorezistența, scade glicemia și riscul de cancer de colon și cancer de sân. De asemenea,
are rol important în menținerea unei greutăți corporale normale.
În general, nivelul de activitate fizică în rândul copiilor a scăzut, mai ales în zonele urbane
sărace. La nivel mondial, mai puțin de un copil din trei practică un nivel adecvat de exercițiu
fizic.
Acest declin este cauzat de sedentarismul la care ne predispune viața modernă :
 mai puțini copii merg la școală pe jos sau cu bicicleta ;
 copiii se uită prea mult la televizor ;
 copiii se joacă prea mult la calculator ;
 în școli a scăzut timpul alocat exercițiilor fizice sau activităților care presupun
mișcare.

Conform recomandărilor OMS copiii școlari trebuie să efectueze zilnic cel


puțin 60 de minute de activitate fizică moderată/intensă !

Beneficiile activității fizice pentru copii sunt :


 dezvoltarea oaselor, a mușchilor și a articulațiilor ;
 inimă și plămâni sănătoși ;
 coordonarea și controlul mișcărilor ;
 menținerea unei greutăți corporale adecvate ;
 îmbunătățirea autocontrolului privind anxietatea și depresia ;
 creșterea încrederii în sine, a capacității de a se exprima în societate, a
capacității de integrare și interacțiune socială ;
 scăderea probabilității de a adopta alte comportamente nesănătoase ca :
fumatul, consumul de alcool sau de droguri ;
• performanțe școlare mai bune.
Recomandări adresate copiilor, pentru a fi mai activi :
 urcă scările în loc să folosești liftul ;
 dacă poți, mergi pe jos sau cu bicicleta până la destinație ;
 fă mișcare împreună cu colegii, familia sau prietenii ;

7
 ia o pauză de la lecții și fă mișcare sau o scurtă plimbare ;
 mergi să-ți vizitezi colegii în loc să le dai telefon sau să le trimiți e-mailuri ;
 alătură-te unui grup care practică un sport. În concluzie, creșterea rapidă a
prevalenței obezității la copii în toate țările are consecințe serioase privind
sănătatea publică, inclusiv dezvoltarea diabetului zaharat și a HTA la tineri sau
adulți.
Cauzalitatea este multifactorială și, ca urmare, prevenirea și intervențiile comunitare trebuie
să fie, de asemenea, multifactoriale și să includă aplicații active privind prioritățile de
alimentație în cadrul colectivităților noastre de copii.

„Interesul superior al copilului trebuie să fie ghidul celor care au


responsabilitatea educației și îndrumării sale. Această responsabilitaterevine în
primul rând părinților săi.”

8
Bibliografie

1. https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant
Preuniversitar/2016/prescolar/ghiduri/Ghid-pdf.
2. https://ro.scribd.com/doc/187500261/-Educatie-Pt-Sanatate.
3. Users/dell/Desktop/348051863-Rezumat-Doctorat-Educatia-
Nutritionala.pdf

S-ar putea să vă placă și