Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET

Fişă de centralizare a situaţiei absenţelor


In anul scolar ...................

Grupa/Clasa ……………….

Luna Total absente Absente motivate Absente nemotivate Observatii


Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Total

Responsabili: