Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 20.10.2022
GRUPA: mare/ 5-6 ani; nivel II
PROPUNĂTOR: Simionică Andreea
TEMA DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?
PROIECT TEMATIC:,,Emoții de toamnă”
SUBTEMA: „Parfum de toamnă”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul limbă și comunicare
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Flori de toamnă”de Crăița Georgescu
MIJLOC DE REALIZARE: memorizare
TIPUL ACTIVITĂȚII: însușire de noi cunoștințe
SCOPUL: formarea deprinderii de a recita corect și expresiv o poezie; dezvoltarea gândirii logice a copilului; dezvoltarea memoriei voluntare
DOMENIUL DE DEZVOLTARE: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

COMPORTAMENTE VIZATE:
1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă)
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)

1
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 - să memoreze versurile poeziei cu ajutorul imaginilor oferite
O2 - să recite versurile poeziei corect și expresiv
O3 - să numească florile care sunt menționate în poezie
O4 - să asocieze floarea cu ilustrația corespunzătoare ei

Comportamentul Performanța Nivelul de reușită

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: conversația euristică, explicația, exercițiul, expunerea, observația
b. Mijloace didactice: planșe flori de toamna, textul poeziei ,,Flori de toamnă” deCrăița Georgescu;
c. Forme de realizare: activitate frontală, activitate individuală
d. Timp: 35 minute
e. Resurse umane: 29 preșcolari
f. Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului copiilor, aprecierea globală, aprecierea individuală

BIBLIOGRAFIE:

 Curriculum pentru Educația Timpurie-2019/Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019
 Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul preșcolar-Florica Mitu; Ștefania Antonovici-București 1999

2
Demersul didactic

Strategia didactică
Etapele Ob. Conținutul Evaluare:
activității/Timp op. esențial Metode și Mijloace de Forme de metode și indicatori
procedee învățământ realizare
1. Moment Crearea condiţiilor optime pentru buna conversația activitate -observarea
organizatoric desfăşurare a activităţii: frontală sistematică a
2 min. - aerisirea sălii de clasă comportamentului
- aşezarea scăunelelor sub formă de copiilor
semicerc.
Salutul
2.Captarea atenției Educatoarea o prezintă preșcolarilor pe conversația imagine cu activitate -observarea
Zâna Toamna de la care a primit o Zâna frontală sistematică a
3 min. scrisoare. explicația Toamna comportamentului
În scrisoare ea le propune să învețe o scrisoare copiilor
poezie.(Anexa1)
3.Anunțarea temei și Prima secvență activitate -observarea
a obiectivelor Educatoarea îi anunță pe copii că vor învăța explicația sistematică a
frontală
urmărite împreună poezia ,,Flori de toamnă” de comportamentului
Crăița Georgescu (Anexa 2) copiilor
2 min.

Se va face prin adresarea unor întrebări -observarea


recapitulative despre anotimpul toamna: sistematică a
4. Reactualizarea 1. „În ce anotimp suntem?” conversația comportamentului
cunoștințelor activitate
2. „Care sunt semnele venirii toamnei?” copiilor
însușite anterior 3. „Care sunt lunile de toamnă? ” frontală
4. „Cu ce bogății vine toamna? ” explicația
4 min.
3
5. Prezentarea Educatoarea realizează recitarea model a
conținutului și întregii poezii: textul
dirijarea învățării Recitarea va fi clară, expresivă, însoțită de poeziei
mimica adecvată pentru a crea emoție (Flori de
15 min. toamnă
copiilor, motivându-i pentru învățare De Crăița
Georgescu)
Flori de toamnă
De Crăița Georgescu

Un secret mi-a spus bunica:

„Crizantema, tufănica,

Flori de toamnă se numesc,

Că atunci ele-nfloresc.”
expunerea Planșe cu -observarea
Dar vă spun acum eu vouă: flori de sistematică a
Cred ca mai cunosc vreo două, toamnă comportamentului
copiilor
De cu vara înfloresc,

Dar şi toamna se găsesc.

Dalia, cârciumăreasa,

Sunt precum Toamna-crăiasa.

Au rochiţe înfoiate
explicația
Şi cu brumă dantelate.

 Se explică cuvintele noi:


Crăiasa- regină, împărăteasă explicația
Brumă- cristale fine de zăpadă ce se
-observarea
formează noaptea și se depun pe
4
plante/frunze/sol sistematică a
Înfoiate- (aici) umflate comportamentului
O1 Secvența a doua: predarea-învățarea copiilor
poeziei observația
Planșe cu activitate
Se memorează poezia pe fragmente logice
(strofe). flori de individuală
O2 toamnă
Fiecare strofă se reproduce numai după ce
conversația
au fost recitate unitățile logice anterioare.
-aprecieri individuale
Se realizează dor recitarea individuală prin
exercițiul
care se urmărește corectitudinea
pronunțării.

 Se recită prima strofă, pe rând (cu 2-


3 copii), cu fiecare copil în parte pentru a
verifica pronunţia corectă a cuvintelor.
 Apoi se recită, pe rând, prima strofă,
cu un copil, apoi  prima şi cu a doua strofă,
cu alţi copii.
 Se repetă de 2-3 ori, pentru a se
asigura că au memorat versurile.

5.Obținerea Copiii recită, prin rotație, strofa pe care


performanței O4 educatoarea le-o indică plecând de la explicația activitate -aprecierea
imaginea florii menționate. individuală individuală
3 min. exercițiul
6.Asigurarea Educatoarea le cere copiilor să numească -aprecierea
retenției O3 florile de toamnă care sunt menționate în activitate individuală
poezie. exercițiul individuală
3 min

5
7.Încheierea Zâna Toamna îi felicită pe copii pentru -aprecierea
activității participarea lor activă în cadrul activității și conversația Zâna activitate globală
pentru cât de bine au învățat poezia Toamna frontală
2 min.

ZÂNA TOAMNĂ

6
“Dragii mei prieteni,
Vă anunț cu bucurie
Că azi veți face o călătorie.
Nu veți călători cu avioane,
Mașini sau autocare,
Azi veți călători cu mare zor
In lumea minunată a florilor.
Vă veți distra dar
sigur veți și învăța.”

Flori de toamnă
De Crăița Georgescu

7
Un secret mi-a spus bunica:
Crizantema, tufănica,
Flori de toamnă se numesc
Că atunci ele-nfloresc.

Dar vă spun acum eu vouă;


Cred că mai cunosc vreo două,
De cu vara înfloresc
Dar și toamna se găsesc.

Dalia, cârciumăreasa,
Sunt precum Toamna-Crăiasa:
Au rochițe înfoiate
Și cu brumă dantelate.

8
PROIECT DIDACTIC

„Flori de toamnă”
de Crăița Georgescu
-memorizare-

Grupa Mare
An Școlar 2022/2023

Andreea Simionică

S-ar putea să vă placă și