Sunteți pe pagina 1din 3

ANALIZA EVALUÃRII INIȚIALE LA INCEPUTUL SEMESTRULUI al II lea

Clasa a III- a -muzică

Competente specifice urmarite :


1.Limba și literatura română:
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante
ale acestuia
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în
redactarea de texte
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal

2.Matematică:
2.5.Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla
înmulțirii, respectiv tabla împărțirii
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme cu raţionamente simple
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000

Raportarea la competențele specfice :


COMPETENṬ LIMBA MATEMATICÃ
E ROMANA
Nr. elevi care nu
au atins
competențele

Nr.elevi care au 12 10
atins
competențele
integral
Nr.elevi care 6 8
atins
competențele
parțial
REZULTATE OBṬINUTE

NR. NUME ȘI PRENUME CALIFICATIV CALIFICATIV


CRT. ELEVI
Limba și Matematică
literatura
română
1. ASAFTEI EMNUEL B B

2. ASMARANDEI B B
ALESSIA-ȘTEFANIA
3. BĂDIȚĂ B B
ELENA-TEODORA
4. CORUGĂ MIHAI- S S
ANDREI-FLORIN
5. COZMA S S
ROBERT-ANDREI

6. FOCȘA DAVID NECULAI I I


7. GHINDĂUANU B B
VASILE-GUȚĂ
8. GOGAN B B
DAVID-VASILE
9. MARIȘCA B B
ELENA-VIOLETA
10. PETRUȚ IONATAN- S S
GHEORGHE
11. PÎRLEA ELIAS B B

12. RUSU B B
ROBERT-NICOLAE
13. RADU GEOVANI S S
NICOLAS

14. SANDU B B
EDUARD-MIHAI
15. SOTIR B B
RAREȘ-ANDREI
16. STAN MELISSA-SARA- B B
FLORENTINA
17. STANCIU B B
MARIA-CAMELIA
18. STĂNCUȚĂ I I
SOFIA-ELENA
Centralizator calificative -
Calificativ Nr. elevi
FB -

B 12

S 4

I 2

ANALIZA SWOT:
Puncte tari :
Elevii știu sa redacteze compuneri/ texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal iar
la matematică utilizează terminologia specifică şi unele simboluri matematice în rezolvarea
şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente simple
Puncte slabe:
Se descurcă mai greu la evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte
aspecte importante ale acestuia, precum si aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de
rând, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de texte.La disciplina matemtica intampina
dificultati la rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000.

OBSERVAṬII/MĂSURI
 aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev;
 evaluarea continuă şi periodică a tuturor elevilor prin fişe de evaluare care
urmăresc mai multe categorii de itemi: subiectivi, obiectivi şi semiobiectivi;
 verificarea temelor pentru acasă şi observarea sistematică a elevilor.
 pregătirea suplimentară diferenţiată pentru elevii cu dificultăţi de învăţare
(pentru elevii foarte slabi dictări şi transcrieri pentru remedierea greşelilor de
scriere);
discuţii cu părinţii.

Pe baza celor menționate mai sus se va ȋntocmi planul de recuperare remedială.


Întocmit,
Prof.ȋnv.primar,
Ionela Butescu Director unitate de învățământ:
Prof. Carmen Elena Corlățeanu