Sunteți pe pagina 1din 1

26 aprilie 2020 prof. dr.

Mariana Anton - Colegiul Național „Vasile Alecsandri” - Galați


... după mai bine de o lună de școală online
„... bucuroși, le-om duce toate.”

STRONG / PUNCTE TARI  WEAK / PUNCTE SLABE 


 relativa flexibilitate a programului  timpul exagerat petrecut în fața device-urilor
 desfășurarea aparent „mai comodă” a  lipsa de certitudine... învățăm din mers, ne
lecțiilor „de acasă” adaptăm din mers... când, de fapt, nu mergem
 accesul rapid la informații  pregătirea lecției online necesită muuult mai
 verificarea rapidă a informațiilor mult timp, mult mai multă imaginație
 acces rapid la numeroase mijloace  corectarea materialelor este muuult mai
adiacente necesare unei bune desfășurări solicitantă (mai ales a celor fotografiate /
a lecțiilor, mai ales de literatură: fond scanate după „scrisul de mână”)
muzical, imagini, videoclipuri tematice etc.  comunicarea poate fi doar aparentă... elevii nu
 comunicarea online este una dintre au trimis camera / nu au deschis microfonul...
formele preferate în rândul elevilor motivând că nu funcționează - între timp,
 școala online ne-a demonstrat că făcând altceva, dar nimeni nu poate contesta
 teoretizarea și utilizarea excesivă a că nu a fost prezent!
conceptelor operaționale au pierdut teren  elevii pot să nu trimită materialele la timp,
în situații de criză! motivând că „nu au avut net!”
  deschiderea către o varietate de formule  dependența de semnalul de internet care este
de predare / evaluare online din ce în ce mai solicitat și mai slab, de
curentul electric ce se poate opri, de calitatea
device-urilor etc.
OPPORTUNITIES / OPORTUNITĂȚI  THREATENS / AMENINȚĂRI 
 permanent„update” didactic! căutând  pericol pentru sănătate!!! un ins care stă 6 ore
formula optimă, învățăm permanent, măcar (presupunând că aceasta ar fi media!, deși se
din curiozitate... accesăm cât mai multe stă mult mai mult!) în fața unui device deja e un
platforme candidat serios la alienare
 șansa de a înțelege că, în situații de criză,  pericol social în ceea ce privește comunicarea
în învățământ prioritară este empatia!!! pe viitor a elevilor / profesorilor
 șansa de a fi mai „aproape” de universul  pot fi diluate / eliminate momente importante
tinerilor! din proces didactic
 posibilitatea de a experimenta activități cu  vulnerabilitate fizică mult mai mare decât la ora
mai mulți elevi (cu două / trei clase în obișnuită (am văzut părinți în spatele elevilor...
același timp) am văzut elevi care se uitau când la profesor,
 șansa de a reevalua competențele când la părinte)
specifice! Receptarea și analiza textelor ar  înlocuirea „scrisului de mână” cu cel
trebui regândite, în sensul în care elevii să tehnoredactat... (s-a demonstrat științific -
nu mai utilizeze (a se citi: să nu mai fie scrierea tehnoredactată este păgubitoare din
obligați să utilizeze!) excesiv metalimbajul punct de vedere intelectual!)
critic (elemente de compoziție, structură,  înregistrările pot fi valorificate / postate și pe
limbaj...), în favoarea analizei și exprimării alte site-uri
reflexive!!!  pot fi periclitate foarte ușor materialele cu titlu
de autor

S-ar putea să vă placă și