Sunteți pe pagina 1din 2

Stimati parinti,

Va rugam sa completati urmatorul chestionar prin care dorim sa aflam atitudinea Dvs. fata de scoala si relatia cu aceasta.
V mul umim pentru ajutorul acordat.

E.1. Cui ii revine rolul educatiei copilului? (un singur raspuns)


1.1 Familiei 1
1.2 Scolii 2
1.3 Familiei si scolii in egala masura 3
1.4 Grupului de joaca 4
1.5 Bunicilor 5

E.2. Cat de importanta este scoala in educatia copiilor?


2.1 Deloc importanta 1
2.2 Putin importanta 2
2.3 Importanta 3
2.4 Foarte importanta 4

E.3. Cat din timpul Dvs. acordati pregatirii elevilor pentru scoala?
3.1 Nu am timp sa ma ocup 1
3.2 Se ocupa altcineva (precizati cine) 2
3.3 Mai putin de 1 ora pe zi 3
3.4 1-2 ore pe zi 4
3.5 Doar la sfarsit de saptamana 1- 2 ore 5

A.1. Care dintre afirmatiile enumerate mai jos se potrivesc cel mai bine scolii in care invata fiul/ fiica Dvs.?
(incercuiti un singur cod in dreptul fiecarei afirmatii )
DA NU
4.1 Cadre didactice cu o buna pregatire metodica, practica 1 2
4.2 Se folosesc metode noi si variate in procesul instructiv-educativ 1 2
4.3 Nu exista discriminari de nici un fel 1 2
4.4 Toti elevii au sanse egale 1 2
4.5 Cadrele didactice au o buna pregatire stiintifica 1 2
4.6 Elevii sunt implicati in evaluarea scolara 1 2
4.7 Parintii sunt implicati in activitatile derulate in scoala 1 2
4.8 Personalul auxiliar este amabil si prompt 1 2
4.9 Sali de clasa amenajate corespunzator 1 2
4.10 Laboratoare bine dotate (calculatoare, biologie, fizica, chimie...) 1 2
4.11 Profesorii de sprijin ajuta elevii cu dificultati de invatare 1 2
4.12 Sala de sport 1 2
4.13 Sali de clasa renovate 1 2
4.14 Conditii optime de desfasurare a activitatii instructiv-educative 1 2
4.15 Sali de clasa dotate cu mobilier nou 1 2
4.16 Sali de clasa curate 1 2
4.17 Desfasurarea unor activitati extrascolare de ocupare a timpului liber 1 2
(excursii, tabere, Halloween, s.a.)
A.2. Considerati ca Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 este o scoala buna? De ce?
5.1 Da 1 (motivati raspunsul)
5.2 Nu 2

1din2
A.3. Enumerati aspectele pozitive ale activitatii curente desfasurate in scoala:

A.4. Care considerati ca sunt punctele negative ale actvitatii curente desfasurate in scoala:

C.1. Ar trebui sa existe o colaborare permanenta intre scoala si familie?


6.1. Da 1 (dac „DA” continua i cu întrebarea C.2)
6.2 Nu 2 (dac „NU” continua i cu întrebarea C.3)

C.2. In ce ar consta colaborarea scolii cu familia? (incercuiti codurile corespunzatoare)


4.1 Participarea la sedintele cu parintii organizate pe clasa/scola 1
4.2 Participarea la lectoratele sustinute pentru parintii si comunitatea locala 2
4.3 Oferirea de catre scoala a unor informatii periodice privind situatia la invatatura si 3
comportamentul elevilor
4.4 Organizarea in scoala a unor variate activitati extrascolare cu participarea parintilor 4
4.5 Implicarea parintilor in activitatile organizate la nivelul scolii 5
4.6 Participarea parintilor la imbunatatirea bazei materiale a scolii 6
4.7 Realizarea de programe si proiecte in parteneriat cu familia 7
4.8 Organizarea ;la nivelul scolii a unor cursuri pentru parinti 8
4.9 Sali de clasa amenajate corespunzator 9
4.10 Ale aspecte (va rugam sa le precizati mai jos)

C.3. De ce considerati ca NU ar trebui sa existe o colaborare permanenta intre scoala si familie

Date demografice:

D.1. Vârsta ______ D.2. Sex M F D.3. Profesia _______________________

D.4. Ultima coal absolvit (încercui i codul corespunz tor) D.5. Venitul lunar aproximativ pe familie
4 sau mai pu in de 4 clase 1 liceu 5 sub 300lei 1
8 clase sau mai pu in 2 coal postliceal 6 300-500 lei 2
10 clase 3 înv mânt superior 7 600-800 lei 3
coal profesional 4 900-1200 lei 4
1300-1500lei 5
Peste 1500 lei 6
2din2
©OMP2007

S-ar putea să vă placă și