Sunteți pe pagina 1din 2

,,Civilizaţia geto-dacilor”

Clasa a-V-a Data:30.03.20215


Nume: Ardelean Luca

Test la Istorie
Of. 1p.
Subiectele:
1. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1p.(0,25p.).
A. Ramura nordică a tracilor sunt:
a. celţii b. dacii c. perşii d. bastarnii
B. Capitala statului dac este:
a. Drobeta b. Căpâlna c. Sarmizegetusa
C. Rege al dacilor care a pus bazele statului dac:
a. Dromichaites b. Duras c. Burebista
D. Rege al dacilor care a purtat războaie cu Traian:
a. Scorilo b. Decebal c. Duras
2. Ordonaţi cronologic următoarele evenimente istorice: 1p.(0,25p.).

3Domnia lui Decebal, 1 Domnia lui Burebista, c2. Romanizarea, d4. Cucerirea Daciei de către
romani.

3. Ce înţelegeţi prin termenul de tarabostes ? Prin termenul tarabostes înțeleg ca aceștia au fost
oameni înstăriți ai geto-daciei.1p.
4. Citiţi textul de mai jos şi răspundeţi la cerinţe: Total – 1p.(0,50p.).
“Decebal era priceput în ale războiului şi iscusit la faptă, ştiind când să năvălească şi când să se retragă
la timp, meşter a întinde curse, viteaz în luptă, ştiind a se folosi cu pricepere de o victorie şi a scăpa cu
bine dintr-o înfrângere”. (Cassius Dio, Istoria romană)
a. Ce calităţi ale regelui dac menţionează autorul? Calitățile regelui pe care le evidenta a autorul sunt
un strateg bun și viteaz
b. Explică atenţia pe care autorul o acordă felului în care Decebal ştia să poarte un război.
Atenția acordata este meritata, find cunoscut ca un bun strateg
5. Citiţi textul de mai jos şi răspundeţi la cerinţe: Total- 1p.(0,25p.).
,,Daco-geţii erau organizaţi în triburi şi uniuni de triburi. Triburile erau formate din maimulte familii.
Conducerea triburilor era deţinută de tarabostes (pileati), şefi politici şi militari care formau aristocraţia.
O altă clasa socială era cea a oamenilor de rând, comati (capillati). Dezvoltarea societăţii dacice şi
ameninţarea romană i-au determinat pe daci să se unească pentru a-şi forma un stat propriu. Astfel,
regatul dac a fost întemeiat în secolul I î.Hr., de Burebista. Dupa moartea acestuia (44 î.Hr.), statul s-a
fărâmiţat.”
a. Cum erau organizaţi geto-dacii.
Geto dacii erau organizați în triburi
b. Care erau clasele sociale.
Erau doua clase sociale numite tarabostes(pileati) clasa sociala mai întărită iar,
combați(capillati) clasa sociala libera dar nu foarte instarita
c. Menţionaţi motivele care i-au determinat pe geto-daci să se unească.
d. Frica de Romani care erau în apropiere i-au făcut sa se unească
e. Precizaţi de cine a fost întemeiat Regatul Dac.
Burebista a întemeiat Regatul Dac
,,Civilizaţia geto-dacilor”

6.Menţionaţi două cauze ale războaielor daco-romane.


Războaiele daco-romane pentru ca într-o disputa Burebista nu a susținut un rege roman, ci a
susținut adversarul sau, asa ca au prins ur ape daci, înca un motiv ar fi fost faptul ca romani au
vrut sa cucerească mai multe teritori
7. Alcătuiţi un text de 5 rânduri cu titlul ,,Geto – Dacii” în care să utilizaţi următorii termeni: 101-102, Decebal,
Traian, provincie romană, Dacia, Romanizare, războaie, bogăţie, 105-106. 1p.(0,10p.)
Geto-daciei
Ca urmare intre Războaiele daco-romane, romanii au cucerit dacie și sa întâmplat fenomenul de
Romanizare bine înțeles ca au vrut sa cucerească dacii și pentru bogăția lor. Războaiele au avut loc intre
101-102 i.Hr, când Traian a luat în inderadere dacii și a venit cu o armata mica, spre surprinderea lui,
Decebal a aparat bine daci și nu au reușit sa ii cucereasca pe dacii, deci au dat în retragere.
Iar între ani 105-106 i.Hr provincia romana a cucerit după multe lupre crâncene dacii.
Iar sper rușinea lui Decebal sa sinucis, căci stia ca dacă va rămâne va avea o soarta foarte neplăcută.

8. Precizaţi o urmare a războaielor daco-romane.Regatul Dac a căzut și a fost răpus la romanizare 1p.
9. Ce înţelegeţi prin termenul de romanizare? 1p.
Prin termenul de Romanizare înțelegem faptul ca un stat inferior romanilor din punct de vedere al
civilizației, sa supus romanilor și au luat obiceiurile romanilor
Succes!

S-ar putea să vă placă și