Sunteți pe pagina 1din 3

GRECIA ANTICĂ

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

I. Definiţi următorii termeni: polis, colonizare, cetăţean, democraţie, elenism 10 puncte

II.Alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos:
1. Romanii îi numeau pe eleni:
a) greci; b) macedoneni; c) traci.
2. Primul mare poet al grecilor, care a cântat războiul dus de ahei pentru cucerirea cetăţii Troia (Ilion) , a fost:
a) Herodot; b) Homer; c) Tucidide
3. Perioada miceniană reprezintă înflorirea epocii:
a) aramei; b) bronzului; c) fierului.
4. În secolul al V-lea î.Hr., Atena cunoaşte o perioadă de maximă strălucire, devenind “şcoala întregii Helade”
şi prin geniul politic al lui:
a) Solon; b) Clistene; c) Pericle
5. Piticul, cetatea Atena, l-a oprit pe gigant, Imperiul Persan, în “războaiele medice” din perioada:
a) 492-449 î.Hr.; b) 461-431 î.Hr. c) 431-404 î.Hr.
5 puncte
III. Completaţi spaţiile libere, cu răspunsul corect:
1. Helenii, grecii fac parte din marea familie a popoarelor..................................................
2. Dorienii, care au pătruns în Grecia în secolul al XIII-lea î.Hr., erau cunoscători ai metalurgiei........................
3. Legenda spune că reformatorul ce a elaborat Constituţia care a stabilit modul de guvernare în Sparta a
fost ..........................................
4. În secolul al VII-lea î.Hr., demosul atenian lupta cu eupatrizii pentru................................................................
8 puncte
IV. Faceţi corespondenţa dintre cifra de pe prima coloană cu litera corespunzătoare de pe coloana a doua:
1. Demostene a. filosof
2. Platon b. sculptor
3. Herodot c. orator
4. Hipocrate d. istoric
5. Fidias e. medic
f. geograf

1 2 3 4 5

5 puncte

V. Faceţi corespondenţa dintre cele trei coloane privind desfăşurarea războaielor greco-persane:
1. Temistocle A. 493 î.Hr. a. Termopile
2. Leonidas B. 490 î.Hr. b. Salamina
3. Sfârşitul războaielor C. 480 î.Hr. c. Maraton
greco-persane
4. Răscoala ionienilor D. 480 î.Hr. d. Plateea
5. Miltiade E. 479 î.Hr. e. Milet

A B C D E

5 puncte
VI. Răspundeţi prin “DA” sau “NU”:
1. Se spune că natura a fost potrivnică întemeierii unui stat unitar grec.
2. Oraşul-stat Sparta s-a format în Peninsula Atica.
3. În Atena, cetăţenii hotărau în mod direct cum să-şi conducă statul, în cadrul “democraţiei ateniene”
4. Liga de la Delos, formată în 477 î.Hr., a favorizat supremaţia ateniană în lumea grecească din zilele noastre.
5. Durata de 4 ani dintre două competiţii se numea olimpiadă şi folosea grecilor ca unitate de timp în stabilirea
cronologiei evenimentelor .

1 2 3 4 5
DA
NU
5 puncte

VII. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:


Discursul lui Pericle :
« Avem o Constituţie care nu imită legile vecinilor, ci mai degrabă noi înşine suntem exemple pentru alţii.
Se numeşte democraţie...din pricină că este condusă nu de câţiva, ci de mai mulţi, şi după lege, toţi sunt egali în
Atena”. (Tucidide, Războiul peloponesiac)

Pornind de la acest text , răspundeţi la următoarele cerinţe:


1. Transcrieţi din text afirmaţia referitoare la forma de conducere existentă în Atena.
2. Care sunt drepturile cetăţeanului în polisul grec?
3. Care sunt reformele înfăptuite de Solon şi Clistene în secolele VI-V î.Hr.?
18 puncte

VIII. 1. Care sunt trăsăturile caracteristice Greciei Antice?


2. Enumeraţi categoriile sociale existente în Sparta şi în Atena în antichitate.
3. Precizaţi metodele de guvernare din statele greceşti în secolele VI-V î.Hr.
11 puncte

IX. 1. Menţionaţi două cauze şi două urmări ale războaielor greco-persane .


2. Arătaţi care au fost principalele colonii greceşti pe litoralul românesc al Pontului Euxin şi importanţa
acestora.
8 puncte

X. Ordonaţi cronologic evenimentele:


a) Pe mormântul eroilor de la Termopile se află inscripţia: “Mergi , călătorule , şi spune Spartei că noi am căzut
aici îndeplinind cu sfinţenie legea”.
b) Demostene, care a prezentat pericolul macedonean în “Filipicele” sale, a dus cu el în mormânt libertatea
Greciei .
c) Platon îl considera pe Homer “educatorul Greciei”
d) Deomedon, eroul de la Maraton, care a adus vestea victoriei, a spus atenienilor: “Bucuraţi-vă! Am învins!”
e) Temistocle, reprezentantul grupării maritime, spunea deseori: “Nu mă lasă să dorm laurii lui Miltiade”.

1 2 3 4 5

5 puncte

XI. Realizaţi un eseu, de o jumătate de pagină, cu tema: “Ce datorăm Greciei Antice?”
10 puncte
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

I. câte 2 punct pentru definirea corectă a fiecărui termen 2p x 5 = 10p

II. câte 1 punct pentru alegerea răspunsului corect : 1a, 2b, 3b, 4c, 5a 1p x 5 = 5p

III. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1. indo-europene;


2. fierului;
3. Licurg;
4. legi scrise si reforme 2p x 4 = 8p

IV. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 1c, 2a, 3d, 4e, 5b 1p x 5 = 5p

V. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 1Db, 2Ca, 3Ed, 4Ae, 5Bc 1p x 5 = 5p

VI. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 1DA, 2 NU, 3 DA, 4 NU, 5 DA 1p x 5 = 5p

VII. 1. 3 puncte pentru transcrierea corectă: “Se numeşte democraţie... 3 puncte


din pricină că este condusă nu de câţiva, ci de mai mulţi, şi după lege,
toţi sunt egali în Atena”.
2. câte 1 punct pentru fiecare drept civil sau politic: dreptul la proprietate,
moştenire, cel de a participa la apărarea ţării, la ceremoniile religioase şi la 1p x 5 = 5p
conducere .
3. câte 5 puncte pentru reformele înfăptuite de Solon, respectiv Clistene:
- Solon: a împărţit cetăţenii în patru grupe după avere, a eliberat pe sclavii
datornici plătindu-le datoriile şi restituindu-le pământurile.
- Clistene: a dat drepturi egale tuturor cetăţenilor, indiferent de avere, 5p x 2 =10 p
împărţindu-i în 10 triburi teritoriale, după domiciliu; a introdus ostracismul;
a desfiinţat plutocraţia şi a pus bazele democraţiei.

VIII. 1. câte 2 puncte pentru menţionarea trăsăturilor caracteristice ale Greciei Antice:
forma de organizare este oraşul-stat (polisul); găsim cea mai democratică
formă de conducere- democraţia ateniană; există o cultură avansată, care stă la 2p x 2 =4 p
baza culturii universale.
2.câte 2 puncte pentru menţionarea categoriilor sociale din: 2p x 2 = 4p
- Sparta: spartanii, periecii şi hiloţii;
- Atena: eupatrizii, demosul, metecii şi sclavii.
3. câte 0,5 puncte pentru fiecare metodă de guvernare: monarhia, 0,5px 6 = 3p
sistemul aristocratic, tirania, oligarhia, plutocraţia, democraţia.

IX. 1. câte 2 puncte pentru menţionarea cauzelor şi urmărilor războaielor greco-persane:


- cauze: rivalitatea dintre cele două state şi dorinţa de independenţă a grecilor;
- urmări: eroismul grecilor, primejdia a grăbit unirea tuturor grecilor, 2p x 2 = 4p
au favorizat lupta pentru hegemonie între Atena şi Sparta
2. 4 puncte menţionare coloniilor greceşti şi a importanţei acestora: Histria, 4 puncte
Tomis, Callatis- schimburi economice, culturale , etc.

X. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 1c, 2d, 3e, 4a, 5b 1p x = 5p

XI. 10 puncte pentru eseu 10 puncte


Se acordă 10 puncte din oficiu

S-ar putea să vă placă și