Sunteți pe pagina 1din 11

POEM NAŞTEREA DOMNULUI

Pentru copii
(21)

I.INTRODUCERE:
1.

Veniţi, veniţi, voi îngeri


Păstori şi oameni buni!
Veniţi voi magi ai vremii,
Căci vremea-i de minuni!

II.CÂNTARE:
1.VENIŢI, CREDINCIOŞI, AZI
https://www.youtube.com/watch?v=8nUMfuA5r9A

1.Veniţi, credincioşi, azi, plini de bucurie


Veniţi, o, veniţitoţiazi la Betleem
Iată-L înpaie, Regeleiubirii.

Ref: /Veniţisă ne-nchinăm Lui/ x3


El esteDomn.

2.Voi, coruri de îngeri, glorieaduceţi


CântaţiDomnului, ceteîngereşti
SlavăluiDumnezeuînînălţime.

III.POEZII:
2.

Într-o noapte neuitată a venit la noi Isus


Împlinind făgăduinţa ce prin înger s-a adus
Să aducă mântuire pentru neamul omenesc
Cum făgăduise mila Tatălui ceresc.
Să-mplinească tot ce Duhul Sfânt grăise prin profeţi
De fecioara ce va naşte pe-mpăratul noii vieţi.
3.

Sclipesc luminile-n cetate


Iar Betleemul doarme dus...
Pe drumurile colindate
Sunt toate uşile-ncuiate!
Un loc de poposire
Nu s-a găsit pentru Isus.

4.

Mâhnită mama cu durere


Încet se pierde-n noapte-acum
Pe câmp, în tainica tăcere
Ce-ar mai putea oare să spere?
Când nici un loc de poposire
Nu a găsit în lungul drum.

5.

Privind zăreşte o lumină


Şi parcă dăruit de sus.
Un staul se iveşte-n cale
Şi-acolo-n sânul ieslei Sale
Smerit, din tainica-ntrupare
Se naşte Mesia – Isus.

IV.CÂNTARE:
2.E AŞA DE FRIG AFARĂ
https://www.youtube.com/watch?v=leXBBmEOhyY

1.E aşa de frig afară şi e aşa ger


Stelele lucesc pe cer
Şi din orişicare casă se ridică fum
Şi nu e nimeni pe drum.

Nimeni nu-ţi iese-n prag


Nimeni nu te-ascultă cu drag
Paşii tăi pe calea ninsă, lasă-n urma ta
Paşi pe zăpada neatinsă.
2.Şi trei stele împreună pe cer se-ntâlnesc
Şi unite se încălzesc
Razele lor împreună, o singură stea
Luminează calea ta.

Oare plângi, Marie?


De frig sau de tristeţe?
Paşii tăi pe calea ninsă lasă-n urma ta
O urmă sfântă şi nestinsă.

3.Şi trei stele împreună pe cer se-ntâlnesc


Şi unite se încălzesc
Cea mai sfântă, cea mai caldă rază pe pământ
Spre un staul sărac trimit.

Oare plângi, Marie?


De frig sau de bucurie?
S-a născut Mântuitorul, cântă tot cerul
Şi de slavă-i plin pământul.

V.POEZII:
6.

Trei păstori în câmp de strajă


Împrejurul turmei stând
Au văzut venind un înger...
Şi-apoi alţiimulţi cântând:

VI.CÂNTARE:
3.NU VĂ TEMEŢI
https://www.youtube.com/watch?v=2_urEgy6WuY

Nu vă temeţi că vă aduc veste bună


Toţi îngerii în cer cântă
Astăzi în cetatea lui David s-a născut
Mesia cel proorocit.

(:Îngerii se-adună în acelaşi cânt


Îl laudă pe Dumnezeu toţi strigând:
Slavă lui Dumnezeu în cerul preaînalt
Şi pace să fie pe-ntregul pământ!:)

VII.POEZII:
7.

Şi-auzind păstorii vestea


Că născut e Pruncul Sfânt,
Plini de-o mare bucurie
Toţi au izbucnit în cânt:

VIII.CÂNTARE:
4.CÂNT OSANA
https://www.youtube.com/watch?v=9ae7kPyoNK8

Ref: /Cânt Osana/ x3


Rege-al Regilor
/Cânt Osana/ x3
Lui Isus!

1.Într-un sat ne-nsemnat din Iudeea


Într-o iesle din Betleem
S-a născut aşteptatul Mesia
Să-i cântăm cu îngerii în cor.

2.Părăsiţi turma voastră-n câmpie


Alergaţiumiliţi la El.
El e singura bucurie
Pentru prinţşi pentru cerşetor.

IX.POEZII:
8.

S-a aprins pe boltă steaua


Strălucirilor eterne
Şi prin raze minunate
Calea de argint aşterne.
9.

Pe cărarea argintie
Trei drumeţi se întâlniră
Magii – cititori în stele,
Cercetând la drum porniră.

10.

Raza stelei minunate


Îi purta îndrumătoare
Spre un împărat ce-aduce
Milă, pace şi iertare.

11.

Drumu-i greu, calea e lungă


Şi obstacolele-s grele.
Dar cu râvna de-al cunoaşte
Trec biruitori prin ele.

12.

Şi mergând pe-aceeaşi rază,


Au făcut întâi popasul,
La Irod, dorind să afle
Ce îi povesteşte glasul.

X.CÂNTARE:
5.STEA MĂREAŢĂ
https://www.youtube.com/watch?v=8ViFlaLh5ts

1.Suntem trei crai din Răsărit


Şi cu daruri noi am venit
Duşi pe cale, deal şi vale
De steaua ce-a lucit.

Ref: Oo, stea măreaţă – steaua Lui


Strălucind de sus ne spui
La Betleem noi să mergem
Lângă ieslea Domnului.
2.Glorie! O, Miel divin
Rege Sfânt, te proslăvim!
Aleluia, Aleluia
În veci te preamărim.

XI.POEZII:
13.

Aur, smirnă şi tămâie


I-au adus cu plecăciune
Şi s-au închinat atuncea magii,
Plini de-nţelepciune.

14.

I-au citit în ochi lumina


Dragostei adevărate...
În Isus descoperită,
Împăratul cu dreptate!

15.

Căci în El aprinse cerul,


Alt luceafăr cu mărire
Pentru suflete pierdute
Drum spre cer şi mântuire.

XII.CÂNTARE:
6.EL VA ADUCE PESTE PĂMÂNT
https://www.youtube.com/watch?v=DV8_z-cNYAs

1.El va aduce peste pământ


O pace fără sfârşit
Domnia Lui se va întări
Peste popoarele lumii.

/Aleluia/ x3
Amin! Aleluia!
2.Neamuri vor umbla în lumina Lui
În razele Sale
La El vor veni de departe
Să caute mântuire.

XIII.POEZII:
16.

Îmi zboară gându-ndepărtare,


Şidesluşesc într-un ungher
O candelă pâlpâietoare
La ieslea sfântului mister.

17.

Se-apleacă blând ca o aripă


Peste copil un abur greu,
Vezi, tu, gândeşte-te o clipă
Acest Copil e Dumnezeu.

18.

Pe fânul strâns în vălmăşeală


Îl văd... în scutece de in
Şi poate trupul de petală
A sângerat în primul spin.

19.

Grăjdarul spre Copil se-arată


Uitându-se cu ochi de urs
Cum pe-obrăjorii fără pată
Întâia lacrimă a curs.

20.

Atras de spaima unei drame


Isus lasă un cer slăvit
Şi-acum... e-un prunc doar.Şii-e foame...
Şi-ntâiul plâns a izbucnit.
XIV.CÂNTARE:
7.ISUS COPIL PREASFÂNT
https://www.youtube.com/watch?v=u0TienkWWC4

1.Isus copil preasfânt


Într-o iesle-n paie te-am primit
Nici unul nu a crezut
Că eşti cel proorocit.

Nu am ştiut că eşti un prinţ


C-ai coborât dintre sfinţi
Şi nici un loc noi nu ţi-am pregătit
Când ai venit pe pământ.

2.Isuse nu am ştiut
Că eşti cel de mult profeţit
Te-aşteptam altfel
Nu smerit ca un miel.

Noi nu am ştiut cine eşti


N-am ştiut că ne iubeşti
Nu am ştiutşi la noi n-ai găsit
Un loc să fii născut.

XV.POEZII:
21.

Din înălţimi o stea veghează


Prin ramuri de eucalipt
Curând îi va fi iar de pază
În pribegia spre Egipt.

22.

Deasupra ieslei, bârne grele


Îşi dau mireasma de brădet.
O, câte va ciopli ca ele
Copilul sfânt în Nazaret.
23.

Un miel se uită cu uimire


ŞiPruncul s-a întors puţin.
Doi prunci uniţi într-o privire
Îngemânaţi într-un destin.

24.

Abia născut...şi crucea, iat-o,


Isus o ia din prima zi.
În lumea care a creat-o,
El a venit spre-a suferi.

25.

Iubind pe cei ce-o să-L sugrume


Iertând pe cei ce L-au scuipat
În peşteră veni pe lume,
În peşteră va fi-ngropat.

26.

Şi dacă azi în `nalta-I treaptă


Isus e Împărat ceresc.
El tot mai suferă şi-aşteaptă
Pe toţi acei ce nu-L iubesc.

27.

Iudei şiNeamuri, Regi şifameni,


Vă cheamă, Pruncul cel stingher!
El nu vrea cerul fără oameni,
Însă, nici oameni fără cer!

28.

Cu ce comori de veste bună


Ni s-a trimis un Prunc din zări?
O, lasă altora să-şi pună
Aceste mistice-ntrebări!
29.

Că s-or găsi în lumea largă


Niscai săraci în vreun ungher,
Niscai ciobani pe vreo viroagă,
Sau magi îndrăgostiţi de cer.

30.

Voi, miei din staule-nnoptate


Din nou cu voi mă reculeg.
Isus – divinul Miel, vi-e frate!
Şi-al vostru-i cerul Lui întreg.

31.

Acolo veşnic împreună


Ne va păstra Emanuel...
Şi orice spin – va fi cunună!
Şi orice lacrimă – inel!

XVI.CÂNTARE:
8.”HAI”, MI-AU SPUS EI
https://www.youtube.com/watch?v=QeB6ozmQsPQ

1.”Hai”, mi-au spus ei, ram-pam-pam-pam-pam


Să vezi un Prunc Rege, ram-pam-pam-pam-pam
Să-I dăm daruri scumpe, ram-pam-pam-pam-pam
Ca unui Prinţ mare, ram-pam-pam-pam-pam
Ram-pam-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam-pam
Când întrăm, vezi, ram-pam-pam-pam-pam
Să-L onorezi!

2.”Pruncule”, am spus, ram-pam-pam-pam-pam


Eu sunt băiat sărac, ram-pam-pam-pam-pam
N-am nici un dar să-ţi fac, ram-pam-pam-pam-pam
N-aş îndrăzni deloc, ram-pam-pam-pam-pam
Ram-pam-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam-pam
Dar n-ai vrea să-Ţi cânt, ram-pam-pam-pam-pam
Din al meu dram?
3.Maria a zis „da”, ram-pam-pam-pam-pam
Boi, miei, tactul bătea, ram-pam-pam-pam-pam
Şi eu cântam la dram, ram-pam-pam-pam-pam
Cât de bine puteam, ram-pam-pam-pam-pam
Ram-pam-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam-pam
Isus a zâmbit, ram-pam-pam-pam-pam
La al meu dram...

XVII.POEZII:
32.

S-a aprins pe boltă steaua


Strălucirilor eterne.
Şi pe raza minunată
Cale de argint ne-aşterne.

33.

Două mii de ani aproape


Au trecut de-atunci, ştim bine.
Ea ne-aşterne-n raze, tainic
Drum, părinte, către tine!

34.

Să-i aducem mulţumirea


Inimilor mântuite,
Pentru har, pentru iertare,
Pentru clipe fericite!!!

S-ar putea să vă placă și