Sunteți pe pagina 1din 1

SUBSTANTIVUL

CAZ ENUNȚ ÎNTREBARE FUNCȚIE SINTACTICĂ


Eleva a întârziat la școală. CINE a întârziat? subiect
NOMINATI Alina este elevă. CE este Alina? nume predicativ
V Alina, eleva, a venit la mine. CARE Alina? apoziție (atribut
(N.) substantival apozițional)
Uniforma de elevă este frumoasă. CE FEL DE uniformă? atribut substantival
prepozițional
nume predicativ
Uniforma este pentru elevă. PENTRU CINEeste? ! Numele predicativ în
acuzativ este întotdeauna
însoțit de prepoziție.
complement direct
Am întâlnit-o pe elevă la teatru. PE CINE am întâlnit? ! Compl. direct mai poate
răspunde la întrebarea CE?
complement prepozițional
Vorbim despre eleva mea. DESPRE CINE vorbim? ! Complementul indirect în
ACUZATIV acuzativ este întotdeauna
(Ac.) însoțit de prepoziție (cu, la,
pentru, despre, de, în, din
etc.)
Eleva merge la școală. UNDE merge? compl.circ. de loc
În copilărie am locuit la țară. CÂND am locuit? compl. circ. de timp
Eleva traversează cu grijă. CUM traversează? compl.circ.de mod
Sunt indignată de nepăsarea ta. DIN CE CAUZĂ sunt compl.circ.de cauză
indignată?
Elevii se pregătesc intens pentru CU CE SCOP se compl.circ.de scop
concurs. pregătesc?
Elevii sunt pregătiți de profesor. DE CĂTRE CINE sunt complement de agent
pregătiți?
Ideile elevei sunt interesante. ALE CUI idei? atribut substant. genitival
Pixul este al elevei. AL CUI este? nume predicativ
În fața casei este o grădină. UNDE este? compl.circ.de loc
GENITIV Înaintea concursului, învățăm. CÂND învățăm? compl.circ.de timp
(G.) Sportivul înota contra curentului. CUM înota? compl.circ.de mod
Din cauza neatenției, a căzut. DIN CE CAUZĂ a căzut? compl.circ.de cauză
Învață mult în vederea admiterii. CU CE SCOP învață? compl. circ.de scop
Complement indirect
DATIV (D.) I-am cerut elevei o carte. CUI am cerut? ! Complementul indirect în
dativ nu este precedat de
prepoziție.
VOCATIV Elevo, vino cu mine! - Substantivul în cazul
(V.) vocativ nu are funcție
sintactică.
În cazul substantivelor însoțite de prepoziții, cazul substantivelor este mai ușor
de stabilit în funcție de prepoziție:
 Prepoziții și locuțiuni prepoziționale care cer cazul acuzativ: a, cu, de, la, în, pe,
din, prin, spre, sub, către, fără, de la, de pe, de prin, de peste, de pe la, de pe lângă,
despre, dinspre, înspre, decât, ca, cât, de-a, din cauză de, în scop de etc.
 Prepoziții și locuțiuni prepoziționale care cer cazul genitiv: asupra, contra,
împotriva, înaintea, dinaintea, împrejurul, dinăuntrul, înapoia, deasupra, în fața, în
spatele, în mijlocul, în timpul, în vederea, din cauza, în ciuda etc.
 Prepoziții care cer cazul dativ: datorită, mulțumită, grație, conform, potrivit,
contrar, asemenea, aidoma.