Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ

METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE CENTRATE PE ELEV

Modulul 1: DIDACTICA INTERACTIVITĂȚII ȘI DIDACTICA CENTRĂRII PE ELEV

Fișa de aplicație

1.3

Lecturați materialul și apoi răspundeți la sarcinile de mai jos:

12 strategii didactice pentru învăţarea centrată pe elev

Formative teaching methods este titlul unui articol scris de Geoff Pettym și publicat în
ianuarie 2004 pe site-ul personal, www.geoffpetty.com. Lucrarea prezintă douăsprezece strategii
didactice, respectând principiul învățării centrate pe elev:
1. Evaluarea colegială în grupuri de câte doi - elevii lucrează individual la un exercițiu, apoi își
schimbă lucrările între ei; rezultatele se vor comunica verbal
2. Evaluarea colegială în grupuri mai mari - elevii lucrează individual, apoi își vor compara
răspunsurile, rațiunea, modul de lucru, vor discuta, concluzionând care sunt cele mai bune
metode de abordare
3. Explicații între colegi - o variantă a precedentei
4. Corectarea greșelolor intenționate - elevii primesc probleme rezolvate, dar care conțin greșeli
intenționate, având ca sarcină să depisteze și să corecteze greșelile, urmând apoi să discute cu
ceilalți despre modul de lucru
5. Autoevaluarea - se realizează folosind grile de autoevaluare
6. Evaluarea unui fals - presupune corectarea de către elevi a două lucrări imaginate și
proiectate de profesor, una având un demers bun, dar un rezultat greșit, cealaltă având un
rezultat corect, dar un demers nesatisfăcător; elevii trebuie să aprecieze și să noteze cele două
lucrări ținând cont de cele două variabile

“ȘANSA de a merge la ȘCOALĂ împreună!” POCU/74/6/18/107019


7. Sarcini cu caracter explicativ - au la bază explicațiile între colegi pentru o mai bună înțelegere
și pentru verificarea cunoștințelor
8. Corectarea - corectarea greșelilor din propria lucrare spre a fi îndreptate în timp util
9. Diagnosticarea prin întrebări - pentru a se afla răspunsuri corecte se pun întrebări, dar se
corectează deficitul întrebărilor al căror răspuns ar putea fi ”da” sau ”nu” prin urmarea unei
întrebări de tip ”de ce?”
10. Testul de măiestrie - presupune corectarea propriei lucrări pe baza unor răspunsuri-model,
sublinierea greșelilor, susținerea unui alt test doar din întrebările la care s-a răspuns greșit
anterior și repetarea acestui exercițiu până se obține nota maximă
11. Examinarea elevilor și urcarea muntelui - clasa alcătuită în echipe formulează cateva întrebări
din materia predată în ultimele două săptămâni, pe care le transmite unei alte echipe; cu
fiecare răspuns corect, echipa avansează o căsuță pe graficul reprezentat de un munte; înainte
de a ajunge în vârf, se reiau întrebările la care s-a răspuns greșit
12. Verificarea cu ajutorul schiței grafice - la sfârșitul orei elevii trebuie să evidențieze într-o
schiță ideile principale ale lecției, apoi se vor organiza în grupuri și vor compara schițele,
sugerând îmbunătățiri

Sarcină de lucru:
1. Realizați o ierarhizare a celor 12 strategii prezentate mai sus în funcție de nivelul de
accesibilitate raportat la vârsta elevilor dvs. (1 – strategia cea mai potrivita pentru clasă,
12 – strategia pe care nu ați putea niciodata să o aplicați la clasă)
2. Motivați alegerile de pe locurile 1-2 și pe cele de pe locurile 11-12
3. Răspundeți la următoarele întrebări:
a. Ce strategii ați aplicat până acum?
b. Din cele aplicate, care a fost cea mai eficientă?
c. Ce strategie v-ați dori să încercați în viitor?
d. Numiți cele mai interactive 3 strategii. Argumentați-vă parerea.

“ȘANSA de a merge la ȘCOALĂ împreună!” POCU/74/6/18/107019