Sunteți pe pagina 1din 2

Să scriem corect!

Ortografie și punctuație
1. Citește textele și așează corect semnele de ortografie, selectându-le din cele
date:
a) . ; ! ` : - , „ ?

De vânzare ți-e găinușa ceea măi băiete

De vânzare moșule

Și cât cei pe dânsa

Cât crezi și dumneata că face

(„Amintiri din copilărie” de Ion Creangă)

b) ! . , ... - : ‘ . - ?

Dar noi n-am declaratără strigă mamiţa

Ce e vinovat băiatul dacă i-a zburat pălăria zice mam mare

De ce-a scos capul pe fereastră eu i-am spus să nu scoată capul pe fereastră! zice cu pică urâtul

Nu-i treaba dumitale ce te-amesteci d-ta zice tanti Miţa urâtului

Uite ce e cucoană zice conductorul trebuie să plătiţi un bilet

( „D-l Goe…” de I.L.Caragiale)


2) Selectează cuvântul potrivit din cuvintele de mai jos și completează textul:

sar, s-ar, l-a, la, nea, ne-a, să-i, săi, ce-ai, ceai, s-a, sa, l-au

a) Andrei și prietenii au ieșit la un . La o masă zărit pe

Mihai. Era cu verișoara , Andreea. Ea spus că fi dus

un film, dar din păcate, cinematograful era închis.

b) laș, L-aș, ia, i-a, căi, că-i, săi, să-i

- fi chemat și pe Lucian să vină cu noi în excursie. E un tip foarte

distractiv. Maria îl consideră , fiindcă nu răspuns ieri, la

telefon.

- Nu cred bine să judecăm așa aspru oamenii, a spus Alin. Fiecare

să în calcul faptul că uneori, nu avem chef să vorbim cu nimeni.

Sunt și alte de comunicare. Putea scrie un mesaj.

- Putea să le spună părinților . Nu cred că aveau ceva împotrivă.

3. Taie forma scrisă greșit:

a) Nu fă/ face asta!


b) Mi-ar place/ plăcea să mergem în vacanță la munte.
c) Lucrurile se așează/ așază încet, la locul lor.
d) Greșala/ Greșeala aceasta putea fi evitată.
e) Am ieșit în oraș, dar am decât/ doar zece lei în buzunar.
f) Băiatul care/ pe care ți l-am arătat, e verișorul meu.