Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECTIE

Unitatea de învăţământ: Grup Scolar Birsesti


Profesor: Diaconu Catalin
Disciplina de studiu: M III – Calitatea produselor si serviciilor
Clasa: a IX- a A
Data: 28.10.2010

Tipul lectiei: recapitulare si sistematizare


Capitolul: Notiuni generala despre marfuri

Obiective operaţionale:
 Sa defineasca notiunea de marfa
 Sa prezinte trasaturile marfii
 Sa prezinte conceptele referitoare la marfa : proprietatile marfurilor, caracteristicile de calitate, functiile,
valoarea de intrebuintare, calitatea
 Sa defineasca produsul
 Sa prezinte elementele ce caracterizeaza un produs
 Sa prezinte criteriile de clasificare a marfurile
Locul de desfasurare a lectiei: In sala de clasa
Bibliografie: Tantica Petre, Gabriela Iordache, Calitatea produselor si serviciilor, Editura Niculescu, Bucuresti, 2005

DESFASURAREA LECTIEI
Etape Activitatea Activitatea elevilor Tim Strategii didactice Evaluare
profesorului p Metode Mijloace Forme de
organizar
e
1. Moment Verificarea prezentei si Raspund la solicitarile 3 - conversatia catalogul frontal

1
organizatoric notarea absentelor. profesorului, se pregatesc min
de lectie
2. Anuntarea Anunta titlul lectiei, Sunt atenti la profesor. 5 -expunerea frontal
subiectului planul general de min
lectie de recapitulare “Notiuni
recapitulare generale despre
marfuri” si modul cum
vor lucra elevii: pe
grupe
3. Recapitularea Formeaza grupe de 5-6 Urmaresc modul de lucru, 35 - explicatia fisa de Pe echipe Oral
cunostintelor elevi. se impart in grupe de 5-6 min - conversatia lucru Scris
elevi. euristica coli
- descoperirea
- metoda
ciorchinelui
Rezolvarea Fiecare grupa primeste Ocupa locurile in grupe.
sarcinilor de cate o fisa de lucru. Asculta precizarile facute
lucru Solicita elevilor sa cu privire la rezolvarea Pe echipe Scris
rezolve fisa de lucru. sarcinii de lucru. - conversatia
Se concentreaza, euristica
comunica, coopereaza, - exercitiul
Discuta cu elevii modul participa la rezolvarea
de rezolvare a sarcinii.
sarcinilor. Rezolva fisele de lucru la
Asculta cu atentie cererea profesorului.
Prezentarea prezentarea si pune Se fac observatii si de catre
solutiilor intrebari. celelalte grupe daca este
Se fac aprecieri pe cazul. - explicatia Pe echipe Oral
grupe, dar si - conversatia
individual. euristica

2
4. Evaluarea Prin chestionare orala Raspund la intrebari. 5 - conversatia fisa de Individual Scris
performantei pe tot parcursul lectiei Se gandesc si rezolva fisa min. euristica evaluare Oral
elevilor si scrisa completand de evaluare.
fisa de evaluare.
Se pun note elevilor
participanti la lectie,
justificandu-le nota.
Formuleaza aprecieri
privind desfasurarea
lectie, face
recomandari daca este
cazul.
6. Tema pentru Alcatuiti un referat cu Copii noteaza tema pentru 2 dialogul tabla frontal
acasa titlul: “Calitatea acasa. min.
marfurilor alimentare”

S-ar putea să vă placă și