Sunteți pe pagina 1din 3

ELEV:……. .…………… ..

DATA:……………………………
CLASA a II-a......................

EVALUARE INIŢIALĂ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

1.Dictare:

2. Priveşte imaginea şi alcătuieşte o propoziţie:

3. Desparte în silabe cuvintele:

copacii _________________
toamna _________________
mâini _________________

4. Alcătuieşte câte o propoziţie cu următoarele cuvintele: ghiozdan, clopoţel,


bucurie.

5. Pune în ordine următoarele cuvinte şi scrie corect propoziţiile formate:

a) bună, Ziua, cunoaşte, se, de, dimineaţă.

b) bogat, anotimpul , Ce, toamna, este!

c) tău , personajul, Care, preferat, este?

6.Scrie cuvântul care denumeşte imaginea!


Textul pentru dictare:

A sosit toamna. Copiii se îndreaptă veseli spre şcoală. Pe chipul lor se poate citi bucuria
revederii.
Sunt nerăbdători să ajungă în clasele primitoare.
Oare, ce discută ei?

Obiective operaţionale:

O1 - să scrie după dictare corect şi caligrafic;


O2 - să alcătuiască propoziţii potrivite imaginii date;
O3 - să despartă în silabe cuvintele;
O4 - să construiască propoziţii cu cuvintele date;
O5 - să ordoneze cuvintele pentru a obţine propoziţii cu înţeles;
O6 – să scrie denumirea corectă a obiectelor din imagini;

Descriptori de performanţă :

Item
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Scrie corect Scrie dictarea dar are Scrie corect după dictare,
1. întreaga dictare mici greşeli. cel puţin două propoziţii.
Alcătuieşte corect
Alcătuieşte propoziţia, cu Alcătuieşte propoziţia,
2. propoziţia după
mici greşeli relativ corect
imagine
3. Desparte corect în Desparte corect în silabe Desparte corect în silabe 1
silabe cuvintele date; 2 cuvinte cuvânt
4. Alcătuieşte corect Alcătuieşte corect două Alcătuieşte corect o
trei propoziţii. propoziţii propoziţie
Pune în ordine Pune în ordine cuvintele
Pune în ordine cuvintele şi
cuvintele şi scrie şi scrie cel puţin două
scrie corect doar o
5. corect cele trei propoziţii, dar cu mici
propoziţie.
propoziţii greşeli
Scrie denumirile la cel Scrie denumirile la cel
Scrie denumirile
6. puţin trei imagini, cu puţin două obiecte, cu
corecte după imagini
unele greşeli greşeli