Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Timotei Cipariu

Dumbraveni

Examen de corigenţă
Disciplina Matematica
Clasa a X-a SERVICII
varianta 1
~ Sesiunea iulie 2019 ~2020

Subiectul I. (48 puncte)

1. Rezultatul calculului 3 4  3 2 este egal cu ...


4
2. Calculând C7 se obţine rezultatul ...
3. Ordinea crescătoare a numerelor a  log 2 16;b  log5 0,2;c  lg0,01 este ...
4. Având date punctele A(4;1) şi B (7;5) , distanţa AB este egală cu ...
5. Un obiect care costă 35 lei, după o scumpire cu 20% va costa... lei.
6. Având date punctele E ( 3;0) şi F ( 5;6) , iar M este mijlocul lui EF, M are coordonatele ...

Subiectul II. (42 puncte)


2
1. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x 2
 8x
3
 1
2. Calculaţi 2 75
 
2
3. Se dau punctele A(1;1) , B(3;3) şi C (0;0) . Scrieţi ecuaţia înălţimii din C a triunghiului ABC.

Punctaj: 10 puncte din oficiu ;I. 60 puncte ;II.1 )10 puncte ;II.2) 10 puncte . II.3) 10 puncte .

Timp de lucru : 90 minute .


Liceul Timotei Cipariu
Dumbraveni

Examen de corigenţă
Disciplina Matematica
Clasa a X-a SERVICII
Varianta 1
~ Sesiunea iulie 2019 ~2020

Subiectul I. (48 puncte)

1. Rezultatul calculului 3 5  3 25 este egal cu ...


2
2. Calculând A9 se obţine rezultatul ...
3. Ordinea crescătoare a numerelor log 3 27;log 6 6;lg 0,1 este ...
4. Având date punctele A(0;4) şi B (6;0) , distanţa AB este egală cu ...
5. Un obiect care costă 150 lei, după o ieftinire cu 15% va costa... lei.
6. Având date punctele E (4; 1) şi F (0; 5) , iar M este mijlocul lui EF, M are coordonatele ...

Subiectul II. (42 puncte)


2
1. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x  9 x
7
1
2. Calculaţi 5 28
 
 5
3. Se dau punctele A(0;2) , B(4;0) şi C (2;4) . Scrieţi ecuaţia înălţimii din B a triunghiului ABC.

Punctaj: 10 puncte din oficiu ;I. 60 puncte ;II.1 )10 puncte ;II.2) 10 puncte . II.3) 10 puncte .

Timp de lucru : 90 minute .


Lic. Timotei Cipariu Lic. Timotei Cipariu
Clasa a X-a Bilet nr. 1 Clasa a X-a Bilet nr. 2

1. Rezolvaţi în R ecuaţia: 1. O persoană a depus la o bancă în urmă


log 2 ( x  1)  log 2 6  1 cu un an 400 lei, iar acum are 425 lei.
P12 Cât la sută este dobânda anuală?
2. Efectuaţi 2. Calculaţi panta dreptei de ecuaţie
P10
2 x  5 y  10  0

Profesori examinatori, Director, Profesori examinatori, Director,

Lic. Timotei Cipariu Lic. Timotei Cipariu


Clasa a X-a Bilet nr. 3 Clasa a X-a Bilet nr. 4

1. Un obiect are preţul cu TVA 9,30 lei. 1. Scrieţi ecuaţia dreptei ce trece prin
Aflaţi preţul fără TVA, dacă TVA punctul A(4;3) şi este paralelă cu
reprezintă 24%. dreapta de ecuaţie 2 x  y  1  0 .
2. Rezolvaţi în R ecuaţia 4  x 2  1  x 2. Aflaţi n, dacă Cn  17
1

Profesori examinatori, Director,


Profesori examinatori, Director,

Lic. Timotei Cipariu Lic. Timotei Cipariu


Clasa a X-a Bilet nr. 5 Clasa a X-a Bilet nr. 6
1. O persoană a împrumutat de la o bancă
1. Rezolvaţi în R ecuaţia: lg(2 x  10)  2 în urmă cu un an 250 $, iar acum are de
25! înapoiat.300$ Cât la sută este dobânda
2. Simplificaţi anuală?
24! 25!
2. Aflaţi a pentru care panta dreptei de
Profesori examinatori, Director, ecuaţie ax  6 y  1  0 este 3.

Profesori examinatori, Director,

Lic. Timotei Cipariu Lic. Timotei Cipariu


Clasa a X-a Bilet nr. 7 Clasa a X-a Bilet nr. 8

1. Scrieţi ecuaţia dreptei ce trece prin


1. Aflaţi coordonatele punctului de punctul A(2;0) şi este perpendiculară
intersecţie a dreptelor de ecuaţii pe dreapta de ecuaţie 4 x  2 y  3  0 .
x  5 y  5  0 şi 5 x  y  1  0
2. Aflaţi n, dacă An  20
2

2. Rezolvaţi în R ecuaţia x  5  x  1
Profesori examinatori, Director,
Profesori examinatori, Director,

S-ar putea să vă placă și