Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ:Liceul „Timotei Cipariu” Dumbraveni

Domeniul de pregătire de bază: Economic Aviz Director


Calificare profesionala: Tehnician in activitati economice
Modulul: M 4- Utilizarea calculatorului in contabilitate
Nr de ore/an :132 din care: T:33 LT: 99
Nr. ore /săptămână: 4
Clasa: a-XI-a S Aviz Sef de catedra
Profesor: Vioreanu Marius
Programa aprobata conf. Anexa nr.1 la OMEN nr.3501 din 29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

Cunostinte Abilitati Atitudini


13.1.1. Prezentarea elementelor definitorii ale 13.2.1. Analizarea tipurilor de softuri contabile specializate. 13.3.1. Asumarea alegerii unui soft specializat potrivit cu
softurilor contabile specializate. necesitatile agentului economic.
13.1.2. Descrierea structurii softului de specialitate. 13.2.2. Analizarea structurii softului. 13.3.2. Constientizarea capacitatii de a intelege structura
softului de specialitate.
13.1.3. Descrierea procedurii de implementare a 13.2.3. Analizarea implementarii softului specializat la locul 13.3.3. Utilizarea responsabila si creativa a softului specializat.
softului specializat la locul de munca. de munca. Asumarea responsabilitatii in utilizarea algoritmilor si a
13.2.4. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, conceptelor matematice pentru prelucrarea documentelor
structural, contextual cu ajutorul softului specializat. contabile cu ajutorul softului specializat.
13.1.4. Prezentarea elementelor definitorii ale 13.2.5. Analizarea Planului general de conturi, in vederea 13.3.4. Asumarea responsabilitatii in utilizarea conturilor pe
Planului general de conturi utilizat pentru inregistrarii evenimentelor si tranzactiilor in contabilitate cu categorii de evenimente si tranzactii.
inregistrarea evenimentelor si tranzactiilor cu ajutorul softului specializat.
ajutorul softului specializat.
13.1.5. Prezentarea evenimentelor si tranzactiilor 13.2.6. Inregistrarea evenimentelor si tranzactiilor din 13.3.5. Implicarea activa in prezentarea corecta a articolelor
din contabilitate cu ajutorul softului specializat. contabilitate cu ajutorul softului specializat. contabile pe baza documentelor contabile, informatizat.
13.1.6. Descrierea registrelor contabile utilizate 13.2.7. Analizarea registrelor contabile intocmite de 13.3.6. Completarea cu raspundere a registrelor contabile,
pentru inregistrarea evenimentelor si tranzactiilor aplicatia informatizata. respectand normele legislative cu ajutorul softului specializat.
din contabilitate cu ajutorul softului specializat.
13.1.7. Prezentarea monografiilor contabile 13.2.8. Analizarea softului specializat pentru prelucrarea 13.3.7. Asumarea responsabilitatii pentru realizarea corecta a
complexe cu ajutorul softului specializat. documentelor contabile specifice, in functie de obiectul monografiilor contabile cu ajutorul softului specializat.
propriu de activitate.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. 13.1.1 13.2.1. 13.3.1 Elementele definitorii ale 1 3
softurilor contabile
specializate:
identificarea tipurilor de 1 1 S1 S1
softuri specializate necesare
locului de muncă - pentru
gestiunea mijloacelor fixe,
pentru gestiunea stocurilor,
clienţi, furnizori calculul
salariilor, evidenţă încasări şi
plăţi pentru obţinerea registrului
de casă;
evaluarea softurilor S1
identificate - avantaje
2
/dezavantaje, preţ, timp de
operare, viteza de lucru, calitatea
informaţiilor rezultate,
accesibilitatea softului.
2. 13.1.2. 13.2.2. 13.3.2. Descrierea și analizarea 3 9
structurii softului de
specialitate:
instruirea privind utilizarea 1 3 S2 S2
softului - consultarea ghidului de
utilizare a softului;
identificarea structurii 1 3 S3 S3
softului: - meniuri, ferestre,
iconuri;
accesarea meniurilor,
ferestrelor, iconurilor - direct de 1 3
la tastatură sau din bara de S4 S4
unelte pentru a vizualiza modul
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
de prezentare a programului.

3. 13.1.3. 13.2.3. 13.3.3. Descrierea și analizarea 5 15


13.2.4. procedurii de implementare a
softului specializat la locul de
muncă:
pregătirea documentelor ce
urmează a fi prelucrate - sortarea 1 3
pe categorii de evenimente şi S5 S5
tranzacţii şi perioade de
înregistrare;
introducerea datelor din 1 3 S6 S6
documentele pentru evidența
contabilă primară;
derularea programului - S7 S7
1 3
utilizând comenzile conform
subsistemului informatic;
listarea situaţiilor necesare - S8 S8
pe ecran sau pe hârtie; 1 3
evaluarea performanţelor - în
funcţie de calitatea informaţiilor
şi a situaţiilor finale obţinute. 1 3 S9 S9

4. 13.1.4. 13.2.5. 13.3.4. Prezentarea elementelor


definitorii ale Planului general 4 12
de conturi utilizat pentru
înregistrarea evenimentelor şi
tranzacţiilor cu ajutorul
softului specializat:
Structura planului de conturi; 1 3 S10 S10
Caracteristicile planului de
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
conturi; 1 3 S11 S11
Identificarea conturilor; 1 3 S12 S12
Particularităţile planului de 1 3 S13 S13
conturi.

5. 13.1.5. 13.2.6. 13.3.5. Prezentarea evenimentelor şi


tranzacţiilor din contabilitate 10 30
cu ajutorul softului specializat.
Preluare date contabile 1 3
iniţiale; S14 S14
Configurare generală a 1 3 S15 S15
societăţii comerciale;
Semestrul II
Nomenclatoare : gestiuni, 1 3 S16 S16
articole / servicii, furnizori /
clienti, personal;
Aprovizionare; 1 3 S17 S17
Transferuri între gestiuni; S18
Consumuri; 1 3 S18
Producţie;
Vânzare; 1 3 S19 S19
Salarii (state de
1 3
plata/avansuri, fişe fiscale, S20 S20
declaraţii);
1 3
Trezorerie; S21 S21
1 3 S22 S22
Cheltuieli;
Venituri;
Rapoarte contabile (fişe
1 3 S23 S23
conturi, balanţe), situaţii
operative (imobilizări, stocuri,
furnizori, clienţi).
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
6. 13.1.6. 13.2.7. 13.3.6.
Descrierea registrelor
contabile utilizate pentru 5 15
înregistrarea evenimentelor şi
tranzacţiilor cu ajutorul
softului specializat, a
declaraţiilor electronice şi a
raportărilor anuale
Registrele contabile: 1
3 S24 S24
Registrul jurnal; 1 3 S25 S25
Registrul inventar; 1 3 S26 S26
Cartea mare.
Declaraţiile electronice 1 3 S27 S27
(exemplu 100, 101, 112,
300,301, 390, 394 etc.) 1 3 S28 S28
Raportările anuale
7. 13.1.7. 13.2.8. 13.3.7.
Realizarea monografiilor
contabile complexe cu ajutorul 4 12
softului specializat:
Monografie contabilă privind 1 3 S29 S29
contabilitatea unei societăţi cu
profil comerţ cu amănuntul;
Monografie contabilă privind
contabilitatea unei societăţi cu 1 3 S30 S30
profil comerţ cu ridicata;
Monografie contabilă privind
contabilitatea unei societăţi cu 1 3 S31 S31
profil servicii;
Monografie contabilă privind
1 3 S32 S32
contabilitatea unei societăţi cu
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
profil producţie.
Recapitulare 1 3 S33 S33

Total 33 99

S-ar putea să vă placă și