Sunteți pe pagina 1din 2

F-02-TM-052-I-01-0093

Dl PARASCA Dumitru, mandatar autorizat


2015.02.24 Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 13, c/p 28,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

DECIZIE
de respingere a cererii de înregistrare a mărcii
din

În urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii:


(210) nr. depozit: 034782
(220) data depozit: 2014.03.18
(730) solicitant: EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., întreprindere
mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

cu privire la îndeplinirea condiţiilor de înregistrare a mărcii conform art. 37 şi


41 din Legea nr. 38/2008, şi constatând că Dvs. n-aţi depus contestaţii la avizul
provizoriu de respingere a înregistrării mărcii din 2014.11.12, emitem următoarea

D E C I Z I E :

Se respinge cererea de înregistrare a mărcii solicitată pentru


produsele/serviciile din clasa 33, 35, deoarece este constituită exclusiv dintr-un
cuvânt RADLER (băutură slab alcoolică (1,8%), un cocktail de bere și limonadă, în
raport de 50/50 sau 60/40) lipsit de caracter distinctiv, care poate servi în comerţ
pentru a indica specia unor produse şi servicii solicitate (art.7(1)b)c din Legea nr.
38/2008) şi totodată ar putea induce în eroare consumatorul în privinţa celorlalte
produse şi servicii (art. 7(1)g din Legea nr. 38/2008).

Decizia poate fi contestată la Comisia de Contestaţii a AGEPI, în termen de 2


luni de la data primirii ei, conform art. 47(1) din Legea nr. 38 / 2008 privind protecţia
mărcilor.
Contestaţia va fi însoţită de dovada de plată a taxei legale pentru depunerea
contestaţiei.

Director Departament
Mărci, Simion Leviţchi
Modele şi Desene Industriale

Şef Secţie Mărci Naţionale Svetlana Sahan

Examinator Victoria Pulbere


tel. 022-400544
F-02-TM-052-I-01-0093