Sunteți pe pagina 1din 2

Doamna decan,

Subsemnatul/a……………………………………………………………………………….....stud
ent/ă la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, program de
studiu……………………………………………………………………………………………….
anul ……….(2020-2021), vă rog să binevoiţi a-mi aproba cazarea în unul din căminele USV (de
preferinţă căminul.................) .

Menţionez că am domiciliul stabil în localitatea


………………………………………..................................
…….................................................................... judeţul …………………….........................
…………….

Ataşez copia cărţii de identitate şi (dacă este cazul) acte doveditoare pentru încadrarea în
unul din următoarele cazuri sociale:

o Venituri mici

o Boală

o Situaţia familială (orfan ambii părinţi, orfan un părinte, proveniţi din mediul rural, mai
mult de 3 fraţi şi surori)

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere să fie
prelucrate de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, ca operator de date cu
caracter personal, în scop educație-cultură, în conformitate cu Regulamentul U.E.
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Am luat la cunoștință că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentul U.E.


679/2016 și publicate la adresa www.usv.ro - Protecția datelor cu caracter personal.

Data, Semnătura,
Contact(Telefon si Mail):

S-ar putea să vă placă și