Sunteți pe pagina 1din 15

Colegiul Naţional „I. L.

Caragiale”, Bucureşti Şcoala Gimnazială Discovery, Voluntari

IOAN MĂRCULEŢ

GEOGRAFIE
Mapă cu fişe pentru recapitulare

Clasele a VI-a şi a VII-a

ISBN 978-973-0

BUCUREŞTI
2020
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

Fişa de lucru nr. 1: Europa – poziţia geografică, ţărmurile şi


caracteristicile generale ale reliefului
I. Completează spaţiile libere din textul de mai jos.
Europa este situată în emisfera _________________________. Spre nord, continentul se
întinde până la Capul _________________________, iar spre sud, până la Capul
_________________________. Munţii _________________________ reprezintă limita sa estică,
iar spre Oceanul Atlantic se întinde până la Capul _________________________.

II. Harta de mai jos se referă la subiectele a, b şi c.


a. scrie numele mărilor marcate cu numerele:
1__________________________ Europa – mări, insule şi peninsule
2__________________________
3__________________________
4__________________________
5__________________________
6__________________________
b. scrie numele peninsulelor
marcate cu literele:
A__________________________
B__________________________
C__________________________
D__________________________
E__________________________
F__________________________
G__________________________
H__________________________
.

c. scrie numele peninsulelor marcate cu literele:


a__________________________ b__________________________
c__________________________ d__________________________
e__________________________ f__________________________

III. Scrie un element geografic care să corespundă elementelor de mai jos:


1. Marea Barents, Peninsula Kola, mare = ________________________________
2. Marea Nordului, Strâmtoarea Calais (Dover), mare = ________________________________
3. Oceanul Atlantic, strâmtoare, Marea Mediterană = ________________________________
4. Marea Mediterană, Strâmtoarea Dardanele, mare = ________________________________
5. Marea Neagră, strâmtoare, Marea Azov = ________________________________
6. Marea Marmara, strâmtoare, Marea Neagră = ________________________________

IV. Elaborează un text geografic de maximum şapte rânduri, referitor la ţărmurile Europei, în
care să utilizezi toţi termenii din lista de mai jos.
Listă: delte, estuare, fiorduri, Insula Islanda, poldere, rias, ţărm dalmatic şi Volga.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Europa – unităţi de relief


V. Analizează harta alăturată şi scrie numele
unităţilor de relief marcate cu numerele:
1______________________________________
2______________________________________
3______________________________________
4______________________________________
5______________________________________
6______________________________________
7______________________________________
8______________________________________
9______________________________________
10_____________________________________
11_____________________________________ 12_____________________________________
13_____________________________________ 14_____________________________________
15_____________________________________ 16_____________________________________

VI. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect pentru propoziţiile de mai jos:
1. Altitudinea medie a reliefului din Europa este de:
a. 220 m b. 320 m c. 420 m
2. Cea mai redusă altitudine din Europa (-28 m) este înregistrată în Câmpia:
a. Finlandei b. Mării Negre c. Precaspică
3. Cei mai înalţi munţi din Europa (5.642 m) sunt:
a. Munţii Alpi b. Munţii Caucaz c. Munţii Pirinei
4. Munţii Scandinaviei s-au format în orogeneza:
a. alpină b. caledoniană c. hercinică
5. În orogeneza hercinică au fost înălţaţi Munţii:
a. Alpi b. Carpaţi c. Ural
6. Vulcanul Hekla este situat în:
a. Insula Islanda b. Insula Sicilia c. Peninsula Italică
7. Câmpia Padului este de origine:
a. fluvio-glaciară b. fluvio-lacustră c. fluvio-litorală
8. La sud de Câmpia Română se află:
a. Câmpia Mării Negre b. Munţii Balcani c. Munţii Carpaţi
9. Podişul Meseta Spaniolă este situat în Peninsula:
a. Iberică b. Italică c. Iutlanda
10. La sud de Munţii Alpi se află Câmpia:
a. Aragonului b. Padului c. Română

    

2
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

Fişa de lucru nr. 2: Europa – clima, hidrografia şi învelişul


biopedogeografic
I. Completează tabelul de mai jos.
Tipul de climă Caracteristicile climatice
 - temperaturi foarte scăzute şi precipitaţii reduse
 - temperaturi moderate şi precipitaţii ridicate
 temperată de tranziţie -
 - veri călduroase, ierni geroase, precipitaţii reduse
 - veri călduroase şi ierni blânde şi ploioase

II. Scrie tipul de climă caracteristic:


 I. Cipru  _____________________________  I. Irlanda  ____________________________
 Pen. Kola  ___________________________  Câmp. Precaspică  ____________________

III. Analizează graficul de mai jos şi scrie:


1. luna cu cea mai redusă temperată medie şi Graficul temperaturilor medii lunare
valoarea sa;
________________________________________
2. lunile în care se înregistrează valori medii de
19,6oC;
________________________________________
3. tipul de climă redat de grafic.
________________________________________

IV. Analizează harta de mai jos şi scrie numele apelor curgătoare marcate cu numerele:
1________________________ Europa – principalele ape curgătoare
2________________________
3________________________
4________________________
5________________________
6________________________
7________________________
8________________________
9________________________
10_______________________
11_______________________
12_______________________
13_______________________
14_______________________
15_______________________
16_______________________
17_______________________
18_______________________ 19_______________________ 20_______________________
3
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

V. Realizează corespondenţa între apele curgătoare (A) şi mările în care se varsă (B):
A. B
______ 1. Don a. Albă
______ 2. Dvina de Nord b. Azov
______ 3. Nipru c. Baltică
______ 4. Peciora d. Barents
______ 5. Ron e. Irlandei
______ 6. Sena f. Mânecii
______ 7. Vistula g. Mediterană
h. Neagră

VI. Elaborează un text geografic de maximum opt rânduri, referitor la fluviul Dunărea, în care
să utilizezi toţi termenii din lista de mai jos.
Listă: Budapesta, deltă, Marea Neagră, Munţii Pădurea Neagră, România, navigaţie şi zece.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

VII. Precizează valoarea de adevăr – adevărat (A) sau fals (F) – pentru afirmaţiile de mai jos:
1. Cel mai întins lac situat total în Europa este Ladoga.
2. Lacul Balaton este situat în Câmpia Europei de Est.
3. Lacurile Geneva şi Como sunt de origine glaciară.
4. Bolsena este un lac vulcanic în Peninsula Italică.
5. Lacul Novgorod a fost amenajat pe fluviul Don.

VIII. Completează tabelul de mai jos cu speciile de plante şi animale din listă.
Listă: brad, căprioară, colilie, dropie, fag, gorun, leming, mesteacăn pitic, molid, păiuş, stejar
de plută, stejar de stâncă, şacal, urs brun şi urs polar.
Zona biogeografică Specii caracteristice
 subtropicală
 pădure de foioase
 stepă
 pădure de conifere
 tundră

IX. Scrie zonele de vegetaţie în care se găsesc următoarele soluri:


 cernoziomuri  ________________________  brune de pădure  _____________________
 podzoluri  ___________________________  terra rossa  ___________________________
    
4
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

Fişa de lucru nr. 3: Europa – state şi capitale


I. Harta de mai jos se referă la subiectele a, b şi c.
a. scrie numele statelor marcate cu numerele: Europa – harta politică
1____________________ 3____________________
5____________________ 7____________________
9____________________ 11___________________
13___________________ 15___________________
17___________________ 19___________________
b. scrie numele capitalelor statelor marcate cu
numerele:
2____________________ 4____________________
6____________________ 8____________________
10___________________ 12___________________
14___________________ 16___________________
.
18___________________ 20___________________
c. încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect pentru propoziţiile de mai jos:
 Statul San Marino este situat în ţara marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 11 b. 14 c. 15
 În vest, Germania se învecinează cu statul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 11 c. 15
 După forma de guvernământ, statul marcat, pe hartă, cu numărul 14 este:
a. monarhie b. republică c. teocraţie
 Statul situat în Peninsula Iberică este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 10 c. 12
 Statul cu ieşire la Marea Azov este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 13 b. 16 c. 18
 În statul marcat, pe hartă, cu numărul 8 clima este:
a. subpolară b. subtropicală c. temperat-oceanică
 Capitala statului marcat, pe hartă, cu numărul 9 este situată pe fluviul:
a. Dunărea b. Sena c. Tamisa
 Statele care se învecinează cu Elveţia sunt marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 şi 2 b. 1 şi 6 c. 1 şi 11

II. Scrie un element geografic care să corespundă elementelor de mai jos:


1. Italia, oraş, Vatican = _________________________________
2. Austria, stat, Elveţia = _________________________________
3. Ucraina, stat, România = _________________________________
4. Franţa, stat, Spania = _________________________________
5. Lituania, exclavă, Polonia = _________________________________
6. Marea Irlandei, stat, Marea Nordului = _________________________________
7. Golful Riga, stat, Belarus = _________________________________
8. Polonia, mare, Suedia = _________________________________

5
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

III. Realizează corespondenţa între state (A) şi oraşele-capitală (B):


A. B
______ 1. Albania a. Dublin
______ 2. Cipru b. La Valetta
______ 3. Estonia c. Nicosia
______ 4. Irlanda d. Riga
______ 5. Liechtenstein e. Tallinn
______ 6. Malta f. Tirana
g. Vaduz

IV. Rezolvă aritmogriful de mai jos.


1 2 3 4
G I
5 6 3 4 6 4
I D
7 8 9 6 4
M I
10 7 4 6 4
C I
6 8 7 2 4
V G I
2 7 4 6 4
G M I

V. Scrie oraşul-capitală compus din următoarele litere:


1. ĂUNIŞIHC = ______________________ 2. AHGAENOPC = ______________________
3. NAIEV = ______________________ 4. INLERB = ______________________
5. RADGELB = ______________________ 6. USINILV = ______________________
7. NAERB = ______________________ 8. MADERSTMA = ______________________

VI. Precizează valoarea de adevăr – adevărat (A) sau fals (F) – pentru afirmaţiile de mai jos:
1. După forma de guvernământ, Elveţia este stat directorial.
2. Teritoriul României este de formă compactă.
3. Teritoriul Slovaciei este dispus de-a lungul meridianelor.
4. Danemarca este un stat peninsular situat în Europa Sudică.
5. Malta este un stat insular în Marea Baltică.

VII. Elaborează un text geografic de maximum opt rânduri, referitor la statele Europei, în care
să utilizezi toţi termenii din lista de mai jos.
Listă: Europa Sudică, forma de guvernământ, Grecia, peninsulare, state fragmentate,
republică, teocraţie şi Vatican.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
    
6
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

Fişa de lucru nr 4: Europa – caracterizarea geografică a unor state


I. Completează, în tabelul de mai jos, asemănările şi deosebirile geografice dintre Franţa şi
Germania, având în vedere următoarele aspecte:  regiunea geografică în care se află,  mările la
care au ieşire,  statele vecine Austria, Belgia, Elveţia, Italia şi Luxemburg,  forma de
guvernământ,  moneda,  familia lingvistică,  principalele unităţi montane (Munţii Alpi, Munţii
Harz şi Munţii Pirinei),  tipurile de climă,  principalele ape curgătoare (Dunărea, Elba, Loara,
Oder, Rin, Ron şi Sena),  zonele biogeografice şi  membru al Uniunii Europene.

Franţa Germania
Asemănări Deosebiri Asemănări
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________

II. Analizează hărţile de mai jos şi scrie:


a. numele oraşelor din
Franţa marcate cu
numerele:
1___________________
2___________________
3___________________
4___________________
5___________________
6___________________
7___________________
8___________________

b. numele oraşelor din Germania marcate cu numerele:


1___________________ 2___________________ 3___________________
4___________________

7
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

II. Analizează harta de mai jos şi scrie:


a. numele mărilor marcate cu literele: Harta Italiei
A_________________________________
B_________________________________
C_________________________________
D_________________________________
b. numele insulelor marcate cu literele:
E_________________________________
F_________________________________
c. numele unităţilor de relief marcate cu
literele:
G_________________________________
H_________________________________
I__________________________________
d. numele vulcanilor marcaţi cu literele:
K_________________________________
J__________________________________
.

e. numele oraşelor marcate cu numerele:


1_________________________________ 2_________________________________
3_________________________________ 3_________________________________

VII. Precizează valoarea de adevăr – adevărat (A) sau fals (F) – pentru afirmaţiile de mai jos:
1. Federaţia Rusă este o monarhie constituţională.
2. Complexul Kremlin se află în oraşul Sankt Petersburg.
3. Limba rusă este de origine latină (romanică).
4. În nordul Federaţiei Ruse europene clima este temperat-continentală.
5. Lacul Baikal, situat în Rusia asiatică, este de origine tectonică.
6. Artera feroviară Transsiberianul se întinde între Sankt Petersburg şi Vladivostok.

VI. Elaborează un text geografic de maximum opt rânduri, referitor la cadrul natural al ţărilor
scandinave, în care să utilizezi toţi termenii din lista de mai jos.
Listă: climă temperat-oceanică, Curentul Atlanticului de Nord, Gloma, lacuri glaciare, Marea
Barents, podzol, Suedia, tundră.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
    
8
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

Fişa de lucru nr. 5 : Asia– poziţia geografică, ţărmurile şi


caracteristicile generale ale reliefului
I. Completează spaţiile libere din textul de mai jos.
Continentul Asia este situat aproape în totalitate în emisfera _____________________. Spre
nord, se întinde până la Capul _____________________, iar spre sud, până la Capul
_____________________. Capul Baba reprezintă punctul extrem _____________________ al
Asiei, iar Capul Dejnev, punctul extrem _____________________.
Limita sa cu Europa este dată de Munţii _____________________, fluviul Ural, Marea
Caspică şi Munţii _____________________.

II. Analizează harta de mai jos şi scrie:


Asia – mări, golfuri, peninsule şi insule
a. numele mărilor şi golfurilor
marcate cu literele:
A________________________
B________________________
C________________________
D________________________
E________________________
F________________________
G________________________
H________________________
I_________________________
J________________________
K________________________
L________________________
M________________________
N________________________
O________________________

b. numele peninsulelor marcate cu numerele:


1________________________ 2________________________ 3________________________
4________________________ 5________________________ 6________________________
7________________________ 8________________________
c. numele arhipelagurilor marcate cu literele:
a________________________ b________________________ c________________________

III. Realizează corespondenţa între unităţile de relief din listă şi arhipelagurile şi peninsulele
de mai jos.
Listă:  Câmpia Mekongului,  Munţii Air,  Munţii Gaţii de Vest,  Munţii Taurus,  Vulcanul
Fuji,  Vulcanul Kliucev (Ključev),  Vulcanul Krakatoa,  Vulcanul Tambora.
Arh. Filipine = ___________________________ Arh. Japonez = __________________________
Arh. Indonezian = _______________________ Pen. Arabia = ___________________________
Pen. Asia Mică = _________________________ Pen. Kamceatka = _______________________
Pen. India = _____________________________ Pen Indochina = ________________________

9
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

IV. Explică prezenţa vulcanilor activi în estul Asiei.


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

V. Analizează harta alăturată şi scrie Asia – unităţi de relief


numele unităţilor de relief marcate cu
numerele:
1________________________________
2________________________________
3________________________________
4________________________________
5________________________________
6________________________________
7________________________________
8________________________________
9________________________________
10_______________________________
11_______________________________
12_______________________________
13_______________________________
14_______________________________
15_______________________________

VI. Încercuieşte litera corespunzătoare completării afirmaţiilor de mai jos:


 Capul Celiuskin este situat în Peninsula …
a. Ciukotsk b. Coreea c. Taimîr
 Insula Hainan este situată în Marea …
a. Chinei de Est b. Chinei de Sud c. Galbenă
 Placa Arabă se deplasează spre …
a. nord-est b. nord-vest c. sud-est
 Insula Kalimantan (Borneo) face parte din Arhipelagul …
a. Filipine b. Indonezian c. Japonez
 Înălţimea vârfului Chomolungma (Everest) este de circa …
a. 8.750 m b. 8.850 m c. 8.950
 Din categoria munţilor vechi fac parte …
a. Munţii Altai b. Munţii Karakorum c. Munţii Zagros
 Relieful cu dune este caracteristic Peninsulei …
a. Arabia b. Coreea c. Malacca
 Ca formă de relief, Deşertul Gobi este …
a. o câmpie b. un munte c. un podiş
 La nord-vest de Golful Persic se află Câmpia …
a. Mesopotamiei b. Siberiei de Nord c. Turanului
 La sud de fluviul Amur se află Munţii …
a. Cerski b. Hinganul Mare c. Saian
    
10
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

Fişa de lucru nr. 6: Asia – clima, hidrografia şi învelişul


biogeografic
I. Scrie:
a. doi factori care influenţează clima Asiei;
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b. influenţa climei asupra apele continentale şi vegetaţiei din Asiei.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

II. Analizează harta de mai jos şi scrie:


a. numele tipurilor de climă marcate cu numerele: Asia – tipurile de climă
1____________________________________________
2____________________________________________
3____________________________________________
4____________________________________________
5____________________________________________
6____________________________________________
7____________________________________________
8____________________________________________
9____________________________________________
10___________________________________________
b. numele zonelor biogeografice marcate cu numerele:
1______________________________________
2______________________________________
3______________________________________ 4______________________________________
5______________________________________ 6______________________________________
7______________________________________ 8______________________________________
9______________________________________ 10_____________________________________

c. scrie:
 două deosebiri între tipul de climă marcat, pe hartă, cu numărul 1 şi tipul de climă marcat, pe
hartă, cu numărul 7;
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 două deosebiri între tipul de climă marcat, pe hartă, cu numărul 2 şi tipul de climă marcat, pe
hartă, cu numărul 3;
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

III. Analizează harta de mai jos şi scrie:


a. numele apelor curgătoare marcate cu numerele:
1______________________________ Asia – fluvii şi lacuri
2______________________________
3______________________________
4______________________________
5______________________________
6______________________________
7______________________________
8______________________________
9______________________________
10_____________________________
11_____________________________
12_____________________________
13_____________________________
14_____________________________
15_____________________________
b. numele lacurilor marcate cu literele:
a________________________________ b________________________________
c________________________________ d________________________________

IV. Realizează corespondenţa între apele curgătoare (A) şi mările în care se varsă (B):
A. B
______ 1. Chang Jiang a. Andaman
______ 2. Enisei b. Arabiei
______ 3. Huang He c. Chinei de Est
______ 4. Irrawaddy d. Chinei de Sud
______ 5. Lena e. Galbenă
______ 6. Mekong f. Kara
g. Laptev

V. Precizează valoarea de adevăr – adevărat (A) sau fals (F) – pentru afirmaţiile de mai jos:
1. Păiuşul şi colilia sunt specii caracteristice pădurii ecuatoriale.
2. În semideşerturile temperate din Asia trăieşte cămila bactriană.
3. Rinocerul indian este adaptat zonei de savană.
4. În sud-vestul Peninsulei Asia Mică sunt condiţii favorabile vegetaţiei subtropicale.
5. Ierburile mărunte sunt specifice tundrei.
6. Ursul polar este adaptat condiţiilor climatice din sudul Asiei.
7. Hermelina şi samurul trăiesc în taigaua siberiană.
8. Dromaderul este neadaptat condiţiilor climatice din Peninsula Arabia.
    
12
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

Fişa de lucru nr. 7: Asia – state şi capitale


I. Completează spaţiile libere din textul de mai jos.
Cel mai întins stat din Asia este _________________________, iar cel mai populat,
_________________________.
Trei ţări asiatice au teritorii în Europa – Federaţia Rusă, _________________________ (la
vest de fluviul Ural) şi _________________________ (în Peninsula Balcanică) – şi o ţară africană
ocupă un mic teritoriu în Asia: _________________________ (în Peninsula Sinai).
Cele mai recente modificări produse pe harta politică a Asiei au fost: a) includerea în cadrul
Chinei a teritoriilor dependente denumite _________________________ (în anul 1997) şi
_________________________ (în 1999) şi b) proclamarea independenţei a
_________________________ (în 2002).

II. Scrie statele din listă, în ordinea poziţiei geografice, de la est la vest.
Listă state:  Afganistan,  China,  Coreea de Sud,  India,  Iran,  Japonia,  Pakistan,  Turcia.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

III. Analizează harta de mai jos şi scrie:


a. numele statelor marcate cu literele:
Asia – harta politică
A_____________________________
B_____________________________
C_____________________________
D_____________________________
E_____________________________
F_____________________________
G_____________________________
H_____________________________
I______________________________
J_____________________________
K_____________________________
L_____________________________
M_____________________________
N_____________________________
O_____________________________
b. numele oraşelor-capitală marcate
cu numerele:
1_______________________________ 2_______________________________
3_______________________________ 4_______________________________
5_______________________________ 6_______________________________
7_______________________________ 8_______________________________
9_______________________________ 10______________________________

IV. Completează, cu statele din listă, tabelul de mai jos (pag. ).


Listă state:  Azerbaidjan,  Bahrain,  Brunei,  Coreea de Nord,  Emiratele Arabe Unite,
 Kîrgîzstan,  Laos,  Maldive,  Nepal,  Tadjikistan,  Timorul de Est,  Yemen.

13
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

State continentale State peninsulare State insulare


__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________

V. Analizează statele din lista de mai jos şi subliniază cu o linie republicile şi cu două linii
monarhiile.
Listă state:  Arabia Saudită,  Armenia,  Cambodgia,  Bahrain,  Bhutan,  Brunei,  Emiratele
Arabe Unite,  Filipine,  Georgia,  India,  Iordania,  Israel,  Japonia,  Kuwait,  Laos,
 Malaysia,  Mongolia,  Oman,  Qatar,  Siria,  Sri Lanka,  Thailanda,  Turcia,
 Turkmenistan,  Vietnam,  Yemen.

VI. Realizează corespondenţa între state (A) şi oraşele-capitală (B):


A. B
______ 1. Bangladesh a. Beirut
______ 2. Bhutan b. Dacca
______ 3. Liban c. Malé
______ 4. Maldive d. Naypyidaw
______ 5. Myanmar e. Seul
______ 6. Uzbekistan f. Taşkent
g. Thimphu

VII. Scrie oraşul-capitală compus din următoarele litere:


1. REVEAN = _____________________ 2. MAMAN = _____________________
3. SIALMABAD = _____________________ 4. EIBIJNG = _____________________
5. EHTREAN = _____________________ 6. THMKAANDU = _____________________
7. RUN-USLTAN = _____________________ 8. KAAJTRA = _____________________
9. KTOYO = _____________________ 10. KAANRA = _____________________

VIII. Completează afirmaţiile de mai jos cu informaţiile corecte.


1. Statul Uzbekistan se învecinează la nord cu _____________________.
2. Ţara din Asia cu ieşire la Golful Aden se numeşte _____________________.
3. Nahicevan este un teritoriu ce aparţine statului numit _____________________.
4. Mongolia are capitala la _____________________.
5. Insulele Andaman aparţin statului numit _____________________.

IX. Precizează valoarea de adevăr – adevărat (A) sau fals (F) – pentru afirmaţiile de mai jos:
1. Capitala statului Ierusalim este oraşul Tel Aviv.
2. Al doilea stat din Asia ca număr de locuitori este India.
3. Bahrain este un stat situat în Golful Bengal.
4. Statul Bhutan este situat între China şi Bangladesh.
5. Oraşul Bandar Seri Begawan este capitala statului Brunei.
    
14