Sunteți pe pagina 1din 2

Aprob:

Director:
Pavalachi Svetlana

Lista de evidenţă a cadrelor didactice din _Creșa – Grădiniță „Scufița Roșie” s.Costești,r.Ialoveni

Nr. Numele, Anul, luna, Studiile, instituţia Calificarea Recalificare Vechimea în Funcţia Data numirii în De Nr. Grad Gr
d/0 prenumele data naşterii absolvită, anul conform /master muncă ocupată, instituţie data, cor de ore didactic, ad
absolvirii, diplomei disciplina nr. ordinului . aţii reparti anul ma
nr. diplomei predată , zat la acordării nag
în gra 01. eri
pedago funcţie dul 09. al,
gică de ştii anu
conduc nţif l
ător ic, aco
titl rdă
ul rii
ştii
nţif
ic
1. Pavalachi 1. UCCM,2017 1. Finanțe și Ordinul 1.0 Grad
Svetlana 17.09.1967 ALII 000174626 Bănci 32 20 Director nr.C-2/3 din didactic
2.ȘP”A.Mateevici” 2.Ed.preșc. 10.01.1998 doi,2011
1988. IT835951
2. Borta UPS„Ion Creangă” Arte plastice ISE,2014 Educator- Ordinul nr.12 1.01 Grad
Tatiana 11.06.1981 2008, AL01366336 15 Metodist, din 20.03.2008 didactic
Cond.muz. doi,2010
3. Rusu UPST, 1990 Pedagogie și Proces – verbal 1.0 Grad
Zinovia 07.10.1968 ПВ613702 psihologie 24 Educator nr.12 didactic
preșcolară din 09.10.1990 doi, 2011

4. Cegolea USM, 2008 Limba engleză ISE,2016 Ordinul nr.19 1.0 Grad
Irina 11.10,1986 ALII000007762 Limba turcă 9 Educator din 01.07.2009 didactic
doi,2016
5. Bivol UPST ,2014 Biologie ISE,2016 5 Educator Ordinul nr.31 1.0 Grad
Maria 02.021981 ALII000124146 din 01.09.2014 didactic
doi, 2017
6. Borta 11.04.1983 UPS ”Ion Creangă”, Educație 5 Educator Ordinul nr.14 1.0 Grad
Viorica 2015, preșcală din 01.12.2012 didactic
ALII000130378 doi, 2016
7. Moraru 04.01.1994 UPS, ”Ion Creangă” Limba și 0 Educator Ordinul nr.17 1.0
Ana 2017, literatura din 01.08.2017
ALII000171070 română
8. Bivol 12.10.1965 Tehnicumul Contabil 4 Educator Ordinul nr.21 1.5
Raisa industrial-economic din 17.08.2017
din Chișinău, 1984
9. Midoni 14.03.1979 Combinatul didactic Contabil 15 Educator Ordinul nr.4 1.0
Galina din Chișinau, 1999 din 01.06.2006
nr. 3664
10. Bivol 15.05.1999 Studentă ,UPS ”Ion 0 Educator Ordinul nr.19 1.0
Natalia Creangă” din 10.08.2017
11. Ionaș 04.05.1971 ȘMPT nr.93, Cofetar 11 Educator Ordinul nr.28 1.0
Iulia Chișinau din 07.06.2016
12. Cublic 29.01.1983 ȘP nr.3, Chișinău, Operator la 8 Educator Ordinul nr.50 1.0
Tatiana 2004, ABM0009977 calculatoare din 03.10.2016
electronice.
13. Borta 21.05.1973 Scoala muzicală Acordion 9 Conducător Ordinul nr.25 0.5
Nicolae s.Costești, 1990 muzical din 01.02.2007

S-ar putea să vă placă și