Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Stat din Tiraspol

Facultatea: Fizică, Matematică şi Tehnologii


Informaţionale
Catedra: Fizică Teoretică și Experimentală

LUCRAREA DE LABORATOR NR.1

Tema: ”Aruncarea corpului sub un unghi”

A efectuat: Nicolai O. gr. C2F2

A verificat: Postolachi I. dr.conf.univ

Chişinău, 2021