Sunteți pe pagina 1din 2

Ninge

χος Γα

versuri și muzică de Pr. Cristian Alexandru

N
Γα Νη

in ge nin ge nin ge nin ge pes te munți și văi glas se-a


Γα Πα

u de glas se-a u de glas de zu ur gă lăi vi neMo șul vi ne


Γα Νη
Νη

Mo șul la co pii cu minți ca re-as cul tă ca re-as cul tă


Γα

ă de pă rinți

T
Γα Νη

oți co pi ii de prin ța ră toți îl a aș tep tăm și în


Γα Πα

că mă șu țe al be toți ne î îmbră căm Mo șul vi ne Mo șul


Γα Νη
Νη

vi ne doar la cei cu minți iar de nu el la să da ru


Γα

uri la pă rinți

T
Γα Νη

oți co pi ii ca re-a cu ma sunt și e ei pă rinți Mo șul


Γα Πα

să-l aș tep te ia răși la fel de e cu minți că bătrâ nul ți ne


Γα Νη
Νη

min te chiar de nu-s co pii că fă ceau la rân dul lor nă


Γα

ăz dră vă nii

1
N
Γα Νη

in ge nin ge ce rul ar de în mul te e cu lori toți co


Γα Πα

pi ii sunt pă rin ții cei din vi i i tor să ne a min tim Cră


Γα Νη
Νη

ciu nul doar cu bu cu rii ca și-a tunci când nu e ram de


Γα

e cât co pii

S-ar putea să vă placă și