Sunteți pe pagina 1din 3

Rugăciunea femeii însărcinate

O, Împărate Sfinte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, izvorule al vieţii şi al nemuririi, îţi
mulţumesc că în căsătoria mea m-ai facut vas ales al binecuvântării şi al darului Tău.

Căci Tu Stăpâne ai zis: „Creşteţi şi vă înmulţiţi, umpleţi pământul şi-l stăpâniţi!”

Îţi mulţumesc şi mă rog: Binecuvântează acest rod al trupului meu, care mi-a fost dat de către Tine;
ocroteşte-l şi dă-i viaţă întru Duhul Tău cel Sfânt; dă-i creştere întru sănătate şi trup curat cu
mădulare bine întemeiate.

Sfinţeşte trupul lui, mintea, inima şi toate simţurile şi dăruieşte acestui prunc care se naşte suflet
înţelept şi întemeiază întru el frica Ta.

Înger credincios, păzitor sufletului şi trupului îi dăruieşte. Păzeşte-l, ţine-l, întăreşte-l şi-l adăposteşte
pe el în pântecele meu până în ceasul naşterii lui şi nu-l tăinui pe el în pântecele maicii sale, pentru
că mâinile Tale l-au alcătuit dându-i viaţa şi sănătate.

O, Doamne Iisuse Hristoase întru Atotputernicile şi părinteştile tale mâini încredinţez copilul meu.
Aşează-l pe el sub mâna harului Tău şi prin Sfântul Duh sfinţeşte-l şi-l înnoieşte întru viaţa veşnică
ca să fie mădular al Cereştii Tale Împărăţii. Amin.

O întru tot Milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, caută şi mă păzeşte pe mine
roaba Ta, de frică şi de duhurile cele rele care caută să strice lucrul mâinilor Tale, iar când va veni
ceasul şi timpul meu, izbaveşte-mă de dureri.

Luminează-mi neputinţele cele din timpul ieşirii şi dă-mi întărire şi putere la naştere. Fă-o grabnică
prin Atotputernicul Tău ajutor, că slava lucrului Tău este aceasta şi tăria Atotputerniciei Tale, lucrul
Harului Tău şi a inimii tale milostive.

Amin!

Rugăciune pentru bebelusul din burtica: iti multumesc pentru


aceasta binecuvantare
O, Multmilostive Doamne, Ziditorul şi Creatorul cerului şi al pamântului şi al tuturor făpturilor, Cel ce
ai revărsat binecuvântarea Ta asupra soţilor creştini: iată moştenirea Domnului, copiii care sunt
darul Lui; Mulţumesc Ţie, Doamne, că m-ai făcut să mă împărtăşesc de această binecuvântare şi de
darul Tău şi Te rog, binecuvânteaza rodul pântecelui meu, sfinţeşte-l cu Duhul Tău Cel Sfânt, ca să
intre în rândul copiilor Tăi iubiţi şi învredniceşte-l să se împărtaşească cu Sfintele Taine ale Bisericii
iubitului Tău Fiu şi Dumnezeului meu, Iisus Hristos, ca prin ele să se sfinţească şi sa se cureţe de
păcatul strămoşesc.
Doamne Dumnezeul meu, eu şi rodul pântecelui meu suntem copiii mâniei, dar Tu, Părinte,
milostiveşte-Te de noi şi stropeşte cu isop pruncul acesta, ca să se cureţe şi mai alb decât zapada
să se facă. Întăreşte-l şi păzeşte-l în pântecele meu până în ceasul când va trebui să se nască. El
nu a fost ascuns de ochii Tăi când a fost zămislit.

Tu i-ai dat viaţă şi suflare. Păzeşte-mă de frică şi de duhurile rele care vor să nimicească lucrul
mâinilor Tale. Dăruieşte-i înţelepciune şi ca trupul lui să crească sănătos, curat şi întreg şi la ceasul
cuvenit să-l nasc cu bine. Dă-mi tărie şi putere pentru a naşte, grăbeşte în ajutorul lui şi uşurează
durerile mele, pentru că acesta este făptura Ta, zidirea puterii Tale minunate, lucrarea milei şi
milostivirii Tale.

Adu-ţi aminte de cuvintele Tale; Tu m-ai scos din pântecele mamei mele, Ţie îţi aparţin de la
naştere, Tu m-ai alinat la sânul mamei. Tu eşti Dumnezeul Care ştii şi vezi nevoile oamenilor. Tu ai
spus: femeia la naştere va suferi pentru că a venit ceasul ei. Doamne, pentru această milă a Ta şi
pentru inima Ta multmilostivă mă rog Ţie, binevoieşte să alini durerea mea pe care Tu mai dinainte
ai cunoscut-o şi adu-l în lume pe pruncul Tău acesta viu şi sănătos.

Ţie Ţi-l încredinţez, în mâinile Tale îl încredinţez, Doamne Iisuse Hristoase, ca să binecuvântezi
rodul pântecelui meu aşa cum altădată binecuvântai copiii care erau aduşi la Tine, spunând: ,,Lăsaţi
copiii să vină la Mine, căci a unora ca aceştia este Împărăţia Cerurilor.” Mântuitorule, aşa aduc şi eu
înaintea Ta pruncul acesta, întinde asupra lui mâna Ta.

Binecuvântează-l cu Duhul Sfânt şi sfinţeşte-l când va veni în această lume, binecuvântat şi botezat,
fă-l om nou şi curăţeşte-l cu Sângele Tău, ca să fie curat şi mădular al Trupului Tău şi al Sfintei Tale
Biserici, ca din buzele lui să se audă laudă înălţată Ţie şi să fie moştenitorul vieţii veşnice prin
Sfintele Tale patimi şi în numele Tău cel sfânt, Iisus Hristos. Amin.

Doamne şi Mântuitorul meu, da-mi putere ca să nasc cu bine acest prunc pe care îl iubesc ca să-l
cresc în învăţătura creştină şi să-l dedic slujirii Tale şi a Sfintei Tale Biserici. Amin.

Rugăciune pentru nastere


Doamne, cel care ai zis oamenilor: „Creșteti și vă înmulțiți și stăpâniți pământul” binecuvântând
nașterea de prunci, arată mila ta și acestui copil ce se află încă în pântecele mamei sale, și ajută-l
să se nască la vremea de Tine rânduită. Dă-i lui, Doamne, creștere firească, sănătate și putere.

Părinte Ceresc, Care porți de grijă păsărilor cerului și înfrumusețezi crinii țarinii, poartă de grijă și
acestui copil care n-a văzut încă lumina soarelui. Nu ne părăsi pe noi robii Tăi și ocrotește cu harul
Tău pe pruncul acesta al nostru și binecuvântează nașterea lui după mulțimea milostivirii Tale.

Iar mai apoi, luminându-l cu Sfântul Botez, să îl faci pe el un mădular ales al Sfintei Tale Biserici, ca
să Te laude şi să te binecuvânteze în toată viaţa lui şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne și Mântuitorul meu, dă-mi putere să nasc cu bine acest prunc pe care îl iubesc ca să-l cresc
în învățătura creștină și să-l dedic slujirii Tale și a Sfintei Tale Biserici. Amin.

(sursa: ortodoxia.md)