Sunteți pe pagina 1din 4

Translated from English to Romanian - www.onlinedoctranslator.

com

Journal of Experimental Social Psychology 49 (2013) 947–950

Liste de conținut disponibile la SciVerse ScienceDirect

Jurnal de psihologie socială experimentală

pagina de pornire a jurnalului: www.elsevier.com/ locate/ jesp

FlashReport

Efecte de contagiune morală în întâlnirile interpersonale de zi cu zi


Kendall J. Eskine ⁎, Ashley Novreske 1, Michelle Richards 1
Universitatea Loyola din New Orleans, SUA

RELEVATE

• Contactul cu transgresori morali induce experiențe de imoralitate (adică vinovăție).


• Contagiune morală poate apărea prin contact interpersonal indirect și direct.
• Contagiune morală este moderată de sensibilitatea dezgustului.

info articol abstract

Istoricul articolului: Esențele oamenilor sunt complet limitate la formele lor fizice sau pot fi transmise altora reziduurile caracterului lor perceput
Primit la 14 martie 2013 Revizuit la prin simplu contact fizic? Prezenta cercetare a investigat efectele interpersonale ale contagiunii în contextul
14 aprilie 2013 Disponibil online la
comportamentului imoral. Descoperirile din două experimente au arătat că, după ce participanții au intrat în contact fizic atât
23 aprilie 2013
indirect, cât și direct cu un transgresor moral, ei au experimentat mai multă vinovăție de stat. Mai mult, efectul a fost moderat
de sensibilitatea la dezgust - și anume, după atingerea unei persoane lipsite de etică, cei cu sensibilitate mare la dezgust au
Cuvinte cheie:
raportat mai multă vinovăție decât cei cu sensibilitate scăzută la dezgust. Aceasta este prima cercetare care demonstrează că
Contagiune
Moralitate contactul fizic cu o persoană afectată moral poate afecta propria imoralitate (adică, vinovăția) și, prin urmare, oferă dovezi
Sensibilitate la dezgust pentru „transferul moral”. Aceste descoperiri evidențiază și mai mult sensibilitatea dezgustului ca un mecanism important care
Gândire magică stă la baza contagiunii psihologice. Sunt discutate implicațiile pentru viața de zi cu zi și direcțiile pentru cercetările viitoare.
Metafore de puritate

© 2013 Elsevier Inc. Toate drepturile rezervate.

Introducere (un domeniu sursă animată) este trecut mai întâi la hanorac. În al doilea rând,
hanoracul în sine poate fi folosit acum pentru a transfera esența academică a unui
Literal vorbind, oamenii sunt sensibili. Ne strângem mâna pentru a-i saluta pe partener către celălalt partener (domeniul țintă). În timp ce oamenii par să posede
ceilalți, a indica respect și a încheia înțelegeri; îmbrățișare pentru a exprima intuiții populare despre contagiune, pot aceste convingeri să le afecteze în mod
căldura interpersonală și alte emoții; și mângâie pe spatele altora pentru a felicita semnificativ judecățile și comportamentele?
sau a consola. Dar pot aceste întâlniri întâmplătoare și aparent inofensive să Unele dintre primele studii empirice despre contagiune au dezvăluit o
transfere informații neintenționate? De exemplu, pot transgresorii morali să serie de constatări izbitoare care au ajutat la stabilirea caracteristicilor și
contamineze obiecte neînsuflețite și să transfere reziduuri imorale asupra altora? parametrilor acesteia (Nemeroff, Brinkman și Woodward, 1994; Rozin,
Experimentele de față au testat măsura în care esențe morale (percepute) în alții Markwith și Nemeroff, 1992). De exemplu, studenții au preferat puloverele
sunt contagioase din punct de vedere fizic. deținute, dar niciodată purtate, de cineva bolnav de SIDA față de puloverele
Rozin și Nemeroff (1990) a conturat gândirea magică și una dintre legile purtate, dar niciodată deținute, de cineva cu SIDA, deși ambele pulovere
ei subiacente: contagiune psihologică. În opinia lor, „esențe” pot fi transmise fuseseră spălate. Mai mult, aceste efecte nu au fost degradate de timp.
între oameni și obiecte, în care „un obiect, de obicei de natură animată, este Articoleria folosită de cineva cu SIDA este la fel de contaminată 1 an mai
unsursă; al doilea obiect, de obicei uman, este a țintă” (p. 206). De exemplu, târziu, precum este 1 zi mai târziu, iar această contaminare nu depinde de
s-a observat că studenții vor purta hanoracele geniale ale partenerilor lor nicio parte anume a corpului; Unghiile, șuvițele de păr, coatele etc. sunt
romantici în timp ce susțin examene pentru a-și îmbunătăți propria toate vehicule pentru contagiune (Nemeroff şi colab., 1994; Rozin şi colab.,
performanță (Albas & Albas, 1989; Rushowy, 2000). În acest caz, strălucirea 1992). La fel, contagiune are o calitate temporală durabilă. Participanții sunt
academică a unui partener aproape la fel de disclinați față de puloverele purtate de persoanele cu SIDA
timp de 5 minute (apoi spălate) ca și cele purtate un an întreg (apoi spălate).
Astfel, rezultatele indică faptul că contagiune psihologică necesită contact
⁎ Autor corespondent la: Universitatea Loyola, 6363 Saint Charles Avenue, Box 194,
fizic, este în esență permanentă între domeniile sursă și țintă, este
Department of Psychological Sciences, New Orleans, LA 70118, SUA.
Adresa de email: kjeskine@loyno.edu (KJ Eskine). holografică (unghiile sunt la fel de contagioase ca și alte părți ale corpului) și
1 Acești autori au contribuții egale. este insensibilă la dozare (5 minute).≈ 1 an).

0022-1031/$ – vezi prima pagină © 2013 Elsevier Inc. Toate drepturile rezervate.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2013.04.009
948 KJ Eskine și colab. / Journal of Experimental Social Psychology 49 (2013) 947–950

Originile și funcțiile contagiunii au primit, de asemenea, un Studiul 1


tratament considerabil. Nemeroff și Rozin (1994) susțin că „gândirea
magică ar putea fi pur și simplu un rezultat inevitabil al dezvoltării Toți participanții au fost recrutați din grupul de participanți la
umane. Un principiu precum „contactul cauzează influență” poate fi departamentul de psihologie din Loyola și au primit credit de curs pentru
învățat din experiențele foarte timpurii, începând cu percepția copilului eforturile lor. La intrarea în camera experimentală, 54 de participanți (38 de
că apucarea, tragerea, împingerea lui și așa mai departe au influență femei,Mvârstă = 19,76) li sa spus că unii studenți au fost prinși recent furând
asupra obiectelor.…” (p. 160). Ei susțin, de asemenea, că contagiunea rechizite din laborator. Cu toate acestea, în condiția de contagiune,
are funcții adaptative înrădăcinate în instinctele biologice de a se participanții au primit descrierea suplimentară că transgresorii au fost găsiți
proteja împotriva „contaminarii microbiene” (p. 161). În opinia lor, anterior stând pe aceleași scaune ca și participanții actuali. Toți participanții
contagiunea oferă un mecanism prin care oamenii se pot apăra au completat apoi un „inventar de personalitate”, care a evaluat starea de
împotriva substanțelor străine nedorite. vinovăție, tristețea și mânia, printre alte elemente de umplere, care măsurau
O viziune orientată biologic este coroborată de dovezi că oamenii ezită să felul în care se simțeau „corect în acest moment” pe o scară de la 1 (deloc) la
intre în contact cu contaminanți reali, cum ar fi fecalele sau articolele de 7. (foarte mult) (Marshall, Sanftner și Tangney, 1994). Cincisprezece itemi au
îmbrăcăminte saturate de boli. Cu toate acestea, oamenii încă se simt evaluat vinovăția statului (de exemplu, „Mă simt rău pentru ceva ce am
reticenți față de obiectele care pur și simplu seamănă cu obiecte nedorite. făcut” și „Imi vine să-mi cer scuze, să mărturisesc”), care au fost mediate într-
De exemplu, în unele dintre cele mai vechi cercetări despre gândirea magică, un singur indice (α lui Cronbach = .906). Rezultatele au arătat că cei care s-au
Rozin, Millman și Nemeroff (1986) au observat că studenții au indicat rezerve așezat pe aceleași scaune ca și anteriori călcători au experimentat mult mai
față de fudge de ciocolată în formă de „doo de câine” în comparație cu multă vinovăție (M = 2,82, SD = .66, n = 27) decât cei în stare de control (M =
fudge-ul în formă rotundă, vărsături false peste dopuri de cauciuc de 2,28, SD = .77, n = 27), t(52) = -2,77, p = .008, d = .75. Pentru a arăta
dimensiuni similare și zahăr etichetat ca „cianură” față de zahărul etichetat în validitatea discriminantă, am efectuat separat t-teste asupra altor emoții
mod regulat. (Important, studenții înșiși au etichetat recipientul cu zahăr ca negative (tristețe și furie), cu rezultate care dă efecte nule, ps = ns. Aceste
cianură și, prin urmare, știau că este zahăr real.) Mai simplu, asemănarea constatări au relevat că esența morală percepută a țintei a fost într-adevăr
dintre aceste obiecte a influențat experiențele elevilor cu ele. contagioasă și, prin urmare, transferabilă fizic participanților, dar numai în
contextul vinovăției și nu al altor emoții negative, ceea ce sugerează un
La fel de Nemeroff și Rozin (1994) a subliniat, această apariție este transfer moral.
deosebit de nedumerită în situațiile de contagiune în care oamenii știu că
obiectele „contaminate” au fost igienizate temeinic. Luați în considerare un Studiul 2
alt set de constatări. Ca și în lucrările anterioare,Rozin, Markwith și McCauley
(1994) a constatat că studenții au raportat reticență în a purta pulovere Studiul 1 a constatat că esențele morale percepute sunt indirect
purtate anterior (dar spălate) de persoanele cu SIDA sau tuberculoză în contagioase. Pentru a reproduce și extinde aceste descoperiri la
comparație cu puloverele noi. Dar cum rămâne cu situațiile de contagiune contactul fizic direct, 48 de participanți (32 de femei,Mvârstă = 20,15) au
care nu implică contaminare microbiană? În cercetările lor, acest efect a fost fost desemnați aleatoriu să poarte o mănușă de cauciuc (n = 26) sau
găsit și pentru o țintă contaminată moral (un criminal condamnat).Rozin şi pur și simplu uită-te la o mănușă (n = 22) în timp ce l-au evaluat pentru
colab. (1994)a explicat aceste constatări dintr-o perspectivă interculturală, un studiu aparent de evaluare a consumatorilor. Manipularea
arătând câte descrieri ale bolilor fizice implică erori morale într-o formă sau mănușilor a fost folosită pentru a oferi o barieră fizică între pielea
alta. Descoperiri suplimentare din psihologia morală, neuroștiință și participanților și un individ lipsit de etică care trebuie descris pentru
cunoașterea bazată au arătat în continuare că dezgustul fizic și moral sunt moment. În timp ce participanții purtau mănuși (sau nu) în timpul
într-adevăr reprezentate și procesate cu o suprapunere considerabilă porțiunii de evaluare a consumatorilor a studiului, un confederat a
cognitivă și fiziologică (Chapman, Kim, Susskind și Anderson, 2009; Eskine, intrat în sală și s-a prezentat ca candida pentru guvernarea studenților.
Kacinik și Prinz, 2011). Într-adevăr, o linie de cercetare evidențiază relația Și-a cerut scuze pentru întreruperea sesiunii și a început să strângă
dintre transgresiunile morale și dorințele participanților pentru produse de mâna tuturor din sală în timp ce le-a cerut sprijinul pentru candidatura
curățare, sugerând că comportamentul imoral se pretează la contaminarea sa. După ce candidatul a părăsit sala, un al doilea confederat (asistentul
fizică și, prin urmare, îi determină pe oameni să caute purificarea fizică (Lee de cercetare care îl ajuta pe experimentator să administreze materiale)
& Schwarz, 2010, dar vezi și Schnall, Benton și Harvey, 2008; Zhong, Strejcek le-a explicat participanților că se știe că acest student își înșela
și Sivanathan, 2010). examenele, îi plagiase eseurile,
Toți participanții au completat apoi același inventar de personalitate ca în Studiul 1,
Cercetările existente au produs multe descoperiri interesante care dar cu o măsură suplimentară de sensibilitate la dezgust (Haidt, McCauley și Rozin, 1994,
se referă la relațiile oamenilor cu ei înșiși și cu obiectele. Deși modificat de Olatunji și colab., 2007), despre care am emis ipoteza a fi un potențial
consecințele interpersonale ale contagiunii psihologice au fost mecanism de bază de contagiune. În acest scop, cercetări recente au arătat că
explorate mai rar, ele oferă implicații importante pentru viața socială, persoanele cu sensibilitate ridicată la dezgust sunt mai bune la detectarea impurităților
având în vedere cantitatea de contact fizic indirect (utilizarea în comun fizice persoanele cu sensibilitate scăzută la dezgust (Sherman, Haidt și Clore, 2012), și,
a obiectelor) și de contact fizic direct (strângere de mână) pe care o prin urmare, am prezis că participanții cu sensibilitate ridicată la dezgust ar avea mai
experimentează în general oamenii. Astfel, cercetarea de față a multe șanse de a experimenta efecte de contagiune psihologică decât participanții cu
investigat contagiunea psihologică prin ambele tipuri de contact sensibilitate scăzută la dezgust.
interpersonal. S-a emis ipoteza că contactul fizic indirect și direct cu un Am regresat starea de vinovăție pe un predictor categoric (mănușă vs.
transgresor moral ar crește vinovăția de stat a participanților. mâna goală), un predictor continuu (sensibilitate la dezgust) și interacțiunea
Întrucât literatura existentă s-a concentrat în principal pe aversiunea față de lor. Folosind un model în doi pași care testează mai întâi cele două efecte
evenimentele de contagiune, contribuția majoră a cercetării de față este că principale și apoi adaugă termenul de interacțiune în a doua etapă,
măsoară vinovăția reală. Amintește-ți astaRozin şi colab. (1994)a observat că rezultatele au evidențiat un efect principal al stării mănușii/mânii (b = 1.076,
oamenii nu erau înclinați să atingă ceva care fusese afectat moral. Cu toate SE = .170, p b .001) și, mai critic, o interacțiune (b = .634, SE = .222, p = .006,
acestea, nicio cercetare până în prezent nu a arătat că contactul cu astfel de vezi Fig. 1), indicând faptul că relația dintre starea mănușii/mânii și starea de
obiecte are ca rezultat o experiență reală de imoralitate (vinovăție morală). Prin vinovăție depindea de sensibilitatea cuiva la dezgust. În al doilea rând, am
urmare, această cercetare reprezintă prima demonstrație empirică că contagiune testat pantele simple între participanții cu dezgust ridicat și scăzut (veziAiken
morală care are loc prin contact fizic direct sau indirect cu transgresori afectează & West, 1991). Rezultatele au arătat că, în timp ce participanții cu dezgust
emoțiile morale personale ale altora, care pot fi considerate un fel de „transfer scăzut au arătat efectul (b = .301, SE = .115, p = .012), a fost mai puternic la
moral”. participanții cu dezgust
KJ Eskine și colab. / Journal of Experimental Social Psychology 49 (2013) 947–950 949

studiile vorbesc despre acest tip de efect. De exemplu,Eskine, Kacinik și


Webster (2012) au observat că, după ce au citit despre viciul moral, virtutea
morală sau un eveniment de control, participanții au perceput aceeași
băutură ca fiind dezgustătoare, delicioasă sau, respectiv, neutră. Intr-o vena
similara,Ritter și Preston (2011) a arătat că creștinii erau mult mai probabil
să evalueze o băutură cu gust neutru (o soluție de apă cu lămâie) ca fiind
dezgustătoare după ce au copiat un pasaj din The God Delusion sau Coranul
lui Richard Dawkins în comparație cu un text de control. Cu toate acestea,
într-un alt studiu, efectul a fost eliminat prin direcționarea participanților
care au procesat credințe religioase respinse să se spele ulterior pe mâini.
Împreună, aceste rezultate indică faptul că procesarea abaterilor morale
crește contaminarea și dezgustul fizic și coroborează în continuare dovezile
metaforelor purității morale găsite în altă parte (Schnall și colab., 2008;
Zhong și Liljenquist, 2006), care au fost sugerate de lucrările anterioare ale
lui Rozin și ale colegilor (Rozin & Nemeroff, 1990; Rozin şi colab., 1986),
precum și prin teoria metaforei conceptuale (Lakoff & Johnson, 1980).
În timp ce studiile prezente ne informează înțelegerea contagiunii
psihologice, ele sugerează, de asemenea, linii suplimentare de cercetare. De
Fig. 1. Scorul mediu de vinovăție al participanților în funcție de manipularea mănușii/mânii
exemplu, în ce măsură acest transfer fizic afectează și domeniul sursă? S-ar
(categoric) și a sensibilității dezgustului centrat pe medie (continuu).
simți un transgresor mai puțin vinovat pentru propriile indiscreții morale
după ce a intrat în contact fizic cu alții? Daca esentele sunt la fel de fizice ca
Rozin și Nemeroff (1990) sugerat inițial, apoi contactul fizic continuu ar
(b = .757, SE = .110, p b .001), confirmând astfel în continuare ipoteza că trebui de drept degradează puritatea esenței în domeniul sursă. Cercetările
sensibilitatea dezgustului moderează efectele de contagiune. Ca și în Studiul viitoare ar trebui să exploreze, de asemenea, măsura în care esențele cu
1, nu a existat niciun efect al manipulării (sau sensibilității dezgustului) valență pozitivă (percepute) pot fi transmise și între oameni și obiecte (de
asupra altor emoții cu valență negativă (tristețea și furia au datps = ns). exemplu, strângerea mâinii cu o figură religioasă ar putea ameliora
vinovăția). În timp ce unele cercetări indică faptul că stările emoționale
Discuţie pozitive precum fericirea sunt destul de contagioase (Fowler și Christakis,
2008), Rozin și Royzman (2001) a oferit mai multe argumente de principiu
O simplă strângere de mână poate transfera esența morală care indică o „prejudecată de negativitate” în contagiune. Cu toate acestea,
percepută a unei persoane către alta? Cercetarea de față și-a propus să există câteva cazuri documentate de transfer pozitiv în domeniile jocurilor de
aducă câteva contribuții semnificative prin 1) depășirea evaluărilor noroc și norocului (de exemplu,Wohl & Enzle, 2002; Xu, Zwick și Schwarz,
aversiunii de contagiune și măsurarea efectivă a măsurii în care 2011). Până în prezent, nicio cercetare nu a investigat în mod explicit efectele
intrarea în contact cu o persoană contaminată moral afectează propria de contrast (potențiale) ale stărilor pozitive și negative în contagiune în
imoralitate a oamenilor (adică sentimentul de vinovăție); 2) investigarea contextul întâlnirilor multiple de contagiune și al „efectelor nete de
dacă astfel de transferuri morale pot avea loc cauzal prin contact contagiune”, ca să spunem așa, care ar putea reflecta mai bine interacțiunile
interpersonal indirect și direct; și 3) observarea gradului în care zilnice și ar putea dezvălui natura temporală. de contagiune în sisteme
sensibilitatea dezgustului guvernează astfel de efecte de transfer sociale mai complexe în care binele și răul sunt juxtapuse unul cu celălalt.
moral. Constatările din două studii au arătat că, în timp ce esențe
morale pot fi transmise atât indirect (prin scaune), cât și direct (prin
Mulțumiri
strângeri de mână), aceasta depinde și de sensibilitatea la dezgust a
destinatarilor, sensibilitatea ridicată la dezgust prezicând o contagiune
Autorii îi sunt recunoscători lui Jim Sherman, Paul Rozin, Yoel Inbar, Janet
psihologică sporită.
Ruscher, Lysann Zander, Charles Nichols, Nick Holtzman și celor doi recenzenți
Există multe implicații pentru viața de zi cu zi, rezultatele sugerând că
anonimi pentru feedback-ul lor atent asupra acestui articol.
contactul fizic accidental cu ceilalți poate transmite esențele lor percepute și poate
modela autopercepțiile și emoțiile resimțite ale oamenilor. Mergând dincolo de
evenimentele morale, contagiune are, de asemenea, implicații importante pentru Referințe
cercetarea consumatorilor. De exemplu,Argo, Dahl și Morales (2006) a constatat că
Aiken, LS și West, SG (1991). Regresie multiplă: testarea și interpretarea interacțiunilor.
participanților le-au plăcut mai puțin produsele atunci când se credea că au fost Newbury Park, CA: Sage.
atinși de alți cumpărători. În special, cu cât se credea că produsul are mai mult Albas, D., & Albas, C. (1989). Magia modernă: cazul examinărilor.Sociologicul
contact fizic și, prin urmare, contaminare (o cămașă pe un raft de cumpărături – Trimestrial, 30, 603–613.
Argo, JJ, Dahl, DW și Morales, AC (2006). Contaminarea consumatorilor: cum consumatorii
adică relativ neatinsă – în comparație cu o cămașă dintr-un dressing – adică atins), reacționează la produsele atinse de alții. Journal of Marketing, 70, 81–94.
cu atât participanții erau mai puțin probabili. să-l cumpere. Aceste rezultate sunt în Chapman, HA, Kim, DA, Susskind, JM și Anderson, AK (2009). De prost gust: Dovezi
concordanță cu constatările anterioare conform cărora participanții refuză pentru originile orale ale dezgustului moral. Știință, 323, 1222–1226.
Eskine, KJ, Kacinik, NA și Prinz, JJ (2011). Un gust prost în gură: Dezgust gustativ
produsele care chiar sugerează contaminare, dar nu sunt în măsură să explice de
influențează judecata morală. Științe psihologice, 22, 295–299.
ce (Rozin şi colab., 1986). Eskine, KJ, Kacinik, NA și Webster, GD (2012). Adevărul amar despre moralitate: Virtutea,
Cu toate acestea, această cercetare nu este lipsită de limitări. nu viciu, face ca o băutură fadă să aibă un gust plăcut. PLoS One, 7(7), e41159, http://dx.doi.org/
10.1371/journal.pone.0041159.
Datorită naturii deosebit de grele, în scenă, a povestirilor de copertă,
Fowler, JH și Christakis, NA (2008). Răspândirea dinamică a fericirii într-un mare social
trebuie să recunoaștem posibilitatea ca caracteristicile cererii să fi jucat retea: Analiza longitudinala de peste 20 de ani in cadrul studiului Framingham Heart Study.
un rol. Deși pare puțin probabil ca caracteristicile cererii să influențeze British Medical Journal, 337, a2338.
Haidt, J., McCauley, C., & Rozin, P. (1994). Diferențele individuale de sensibilitate la
răspunsurile participanților în direcția raportată aici, este de remarcat
dezgust: o scară care eșantionează șapte domenii de elicitori de dezgust. Personalitate și diferențe
faptul că aceste efecte ar trebui replicate în setari mai puțin artificioase. individuale, 16, 701–713.
De asemenea, nu am evaluat direct răspunsurile de dezgust ale Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaforele după care trăim. Chicago, IL: Universitatea din Chicago
Presa.
participanților și ar fi fost motivat conceptual, interesant și informativ
Lee, SWS și Schwarz, N. (2010). Mâinile murdare și gurile murdare: întruchiparea
să demonstrăm că contactul indirect și direct cu transgresori morali a metafora moral-puritate este specifică modului motric implicat în transgresiunea
crescut dezgustul experimentat de participanți. Cu toate acestea, altele morală. Științe psihologice, 21, 1423–1425.
950 KJ Eskine și colab. / Journal of Experimental Social Psychology 49 (2013) 947–950

Marschall, D., Sanftner, J., & Tangney, JP (1994). Scala de rușine și vinovăție a statului. Fairfax, Psihologie culturală: Eseuri despre dezvoltarea umană comparativă (p. 205–232).
VA: Universitatea George Mason. Cambridge, Anglia: Cambridge.
Nemeroff, C., Brinkman, A., & Woodward, C. (1994). Cunoștințe magice despre SIDA în a Rozin, P., & Royzman, EB (2001). Prejudecățile negativității, dominația negativității și contagiune.
populația universitară. Educația și prevenirea SIDA, 6, 249–265. Revista de personalitate și psihologie socială, 5, 296–320.
Nemeroff, C., & Rozin, P. (1994). Conceptul de contagiune în gândirea adulților din Statele Unite Rushowy, K. (3 ianuarie). Elevii folosesc „magia” pentru a trece prin examene: folosesc totul
State: Transmiterea germenilor și a influenței interpersonale. Ethos, 22 de ani, 158– de la pixuri norocoase la rugăciune pentru a face față stresului. Jurnalul Edmonton, C5.
186. Olatunji, BO, Williams, NL, Tolin, DF, Sawchuck, CN, Abramowitz, JS, Lohr, JM, Schnall, S., Benton, J. și Harvey, S. (2008). Cu conștiința curată: Curățenia se reduce
et al. (2007). Scala dezgustului: analiza itemului, structura factorilor și sugestii de severitatea judecăţilor morale. Științe psihologice, 19, 1219–1222. Sherman, GD,
rafinare.Evaluare psihologică, 19, 281–297. Haidt, J. și Clore, GL (2012). Cea mai slabă bucată de murdărie: dezgust
Ritter, RS și Preston, JL (2011). Zei grosolan și ateism neplăcut: răspunsuri de dezgust la îmbunătățește detectarea impurităților. Științe psihologice, 23, 1506–1514. Wohl, MJA
a respins convingerile religioase. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 1225–1230. și Enzle, ME (2002). Desfăşurarea norocului personal: simpatic
Rozin, P., Markwith, M., & McCauley, CR (1994). Sensibilitate la contactele indirecte cu control magic și iluzoriu în jocurile de pură întâmplare. Buletinul Personalității și Psihologiei
alte persoane: aversiunea împotriva SIDA ca un compus al aversiunii față de străini, infecție, Sociale, 28, 1388–1397.
pată morală și nenorocire. Journal of Abnormal Psychology, 103, 495–504. Rozin, P., Xu, AJ, Zwick, R. și Schwarz, N. (2011). Spălați-vă norocul (bun sau ghinion):
Markwith, M., & Nemeroff, C. (1992). Credințele de contagiune magică și frica de Curățarea fizică afectează comportamentul de asumare a riscurilor. Jurnal de psihologie
SIDA. Journal of Applied Social Psychology, 22, 1081–1092. experimentală. general, 141,26–30.
Rozin, P., Millman, L., & Nemeroff, C. (1986). Funcționarea legilor magiei simpatice în Zhong, C. -B., & Liljenquist, K. (2006). Spălarea păcatelor tale: moralitatea amenințată
dezgustul și alte domenii. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 703–712. si curatare fizica. Știință, 313, 1451–1452.
Rozin, P., & Nemeroff, CJ (1990). Legile magiei simpatice: un psihologic Zhong, C. -B., Strejcek, B. și Sivanathan, N. (2010). Un sine curat poate face o morală dură
analiza asemănării și contagiunii. În J. Stigler, G. Herdt și RA Shweder (eds.), hotărâre. Journal of Experimental Social Psychology, 46, 859–862.

S-ar putea să vă placă și