Sunteți pe pagina 1din 3

secreţi a salivara este diminuata, putând exista

semne cli nice de xerostomie.


Modifica rile de laborator În sarcoidoza
includ leucopenie, VSH crescut, hipercalcemie
şi un nivel ridicat al enzimei de conversie a
angiotensinei. Radiografiile pulmonare indica
adenopatie hilara şi infiltrat În parenchim.
Diagnosticul de certitudine al sarcoidozei se
bazeaza pe biopsie, fiind necesar diagnosticul
diferenţial cu alte afectiuni granulomatoase.
Biopsia parotidiana prezinta o mai buna
sensibilitate decât cea a glandelor salivare mici
labiale. Focarele granulomatoase din sarcoidoza
Figura 14.20. Parotidomegalie pe fondul intereseaza ţesutul limfoid având o zona
tratamentului antiastmatic. centrala necrotica.
(cazuistica Praf. Or. A. Bueu~ Tratamentulsarcoidozei este de cele mai
multe ori simptomatic, nespecific. În formele
acinilor salivari, care blocheaza prin presiune severe, cu afectare miocardica, SNC sau pareza
canalele de excreţie, ducând pe termen lung la n. facial, este necesara corticoterapia.
atrofie şi degenerare grasoasa progresiva a
Întregii glande (mai ales În diabetul zaharat şi În
alcoolism). Sindromul Sjogren
Tratamentul consta În compensarea Sindromul Sjogren este o afecţiune
patologiei de fond, sau respectiv În ajustarea sistemica cronica, autoimuna, care se
dozelor medicaţiei de fond, În colaborare cu alte caracterizeaza prin afecta rea glandelor exocrine,
specialitaţi. În formele care induc tulburari În special salivare şi lacrimale.
fizionomice majore, se poate interveni
chirurgical, prin parotidectomii superficiale Sindromul Sjăgren primar se manifesta
modelante. clinic prin (1) xeroftalmie (denumita şi
keratoconjunet;vita sicca), (2) xerostomie şi (3)
marirea de volum a glandelor parotide (in 50%
Sareoidoza dintre cazuri). Asocierea dintre keratoconjunctivita
Sarcoidoza este o afecţ i une sistemica de s;ecaşi xerostomie este denumita şi sindrom s;eca
etiologie necunoscuta, caracterizata prin (in fapt reprezinta sindromul Sjogren primar).
infiltrarea granulomatoasa difuza a organelor
afectate. Se prezinta sub doua forme clinice: Sindromul SjOgren secundar esle
reprezentat de sindromul s;eca aparut ca o
Forma acuta este autolimitanta, cu o manifestare secundara a altor boli autoimune.
evoluţie de câteva saptamâni, şi care Se remite cum ar fi: artrita reumatoida, lupusul eritematos
spontan , fara a lasa sechele. În contextul sistemic sau ciroza biliara primara (afecţiune
sarcoidozei acute, se descrie o fo rma specifica, autoimuna hepatica cu distrucţia progresiva a
numita sindrom Heertford (febra uveo· cailor biliare). Astfel, forma secundara asociaza
parotidiana), care se manifesta prin febra, uveita din punct de vedere clinic xeroftalmia,
anterioara, parotidomegalie şi pareza tranzitorie xerostomia şi marirea de volum a glandelor
a n. facial. salivare. cu semne clinice ale afecţiun i i
autoimune de fond (de exemplu dureri articulare,
Forma cronica este mai frecventa şi modificari tegumentare. ciroza hepatica).
prezinta În primul rând mani festari pulmonare, Cauza sindromului Sjogren nu este
Însoţite de leziuni cutanate. adenopatie şi cunoscuta. Deşi nu este o boala ereditara În sine.
afectare parotidiana. Aceasta din urma apare În s-a constatat o influenţa genetica, manifestata
10-30% dintre cazuri şi se manifesta prin printr-un risc crescut familial de dezvoltare a unor
tumefacţie parotidiana nedureroasa bilaterala boli autoimune. Se pare ca anumite tipuri de
(mai rar unilaterala). La palpare. glandele au antigene de histocompatibilitate (HLA) sunt mai
consistenţa ferma, cu suprafaţa polinodulara, iar frecvente la pacienţii cu sindrom Sjogren: HLA·B8
740 PATOLOGIA GLANDELOR SALIVARE

şi HLA·DR3 Gn forma primara), HLA·DRw52 (atât limfocitic3 foca la (mai mult de un focar limfocitic
În forma primara, cât şi În cea secundara). De care contine cel putin 50 de limfocite, per 4 mm 2
asemenea, se pare ca virusurile Epstein -Barr şi de tesut glandular);
cele cu limfotropism T sunt implicate În etiologia
acestei boli. (5) Afectarea glandelor salivare mari - cel putin
Sindromul Sjăgren afecteaza În special una dintre urmatoarele investigatii pozitiva:
sexul feminin (80-90% dintre cazuri). şi apare la a. Flux salivar total diminuat (mai putin de
persoane de peste 40 de ani, dar o forma 1,5 mlin 15 minute);
subclinica poate fi prezenta Înca de la vârsta b. Sialografia parotidiana evidentiaza
adolescenţei (care insa poate fi confirmata prin prezenta sialectaziei difuze (imagine
determinaTi antigeniee). radiologicti de "pom înRorit"), rara semne de
Tumefacţia parotidian3 este bilaterala, În obstrucţie mecanica a canalului Stenon; În
general asimetr;e(l şi nedureroasa, putând formele avansate, atrofia marcata a arborelui
ajunge uneori la dimensiuni semnificative (Fig. salivar Omagine de .. arbore mort");
14.21). c. Scintigrafia salivara indica o concentrare
Secreţia salivarCi de la nivelul canalului anormala a trasorului radioactiv În glanda
Stenon este extrem de redusa cantitativ, şi o eliminare lent3 a acestuia;
mucoasa, sau chiar poate lipsi În totalitate. în
evolutia bot ii, pa roti deie sufera o atrofie (6) Evidenlierea autoanticorpilor seriei anti·SS-A
progresiva severa, ajungând sa nu mai poata fi (Ro) sau/şi anti·SS·B (La)
percepute la palpare, iar papila canalului Stenon Pe baza acestor aspecte clinice şi
devine imperceptibita şi prin ea nu se mai scurge para clinice, se stabileşte diagnosticul de
saliva. Pe fondul reducerii secreţiei salivare, se sindrom SjOgren primar într·una dintre
instaleaza xerostomia, cu toate complicaţiile urmatoarele situatii:
acesteia. Xeroftalmia cronica induce senzaţia de • îndeplinirea a cel putin patru dintre cele şase
corp strain şi predispune la keratoconjunctivite, criterii, cu condiţia indeplinirii a cel putin unuia
uneori cu complicaţii supurative. dintre criteriul 4 (histOlogic) sau criteriul 6
Diagnosticul sindromului Sjtigren se stabileşte (serologic);
prin colaborare interdisciplinara şi se bazeaza • Îndeplinirea a cel putin trei dintre cele patru
pe o serie de criterii bine definite, stabilite pe criterii obiective: criteriul 3 (semne ocutare),
baza unui chestionar şi al unor semne clinice şi criteriul 4 (histOlogic), criteriul 5 (glande salivare
investigaţii paraclinice tintite 16: marO, criteriul 6 (serologie);
Diagnosticul de sindrom SJOgren secundar
(1) Simptome oculare: senzaţie de uscaciune a se stabi l eşte pe baza indeplinirii unuia dintre
ochilor sau de "nisip În ochi", zilnica, pe o criteriile 1 (simptome ocutare) sau 2 (Simptome
perioada de mai mult de 3luni; orale), plus oricare doua dintre criteriile 3 (semne

(2) Simptome orale: senzaţie persistenta de


uscaciune a gurii, pe o perioada de mai mult de
3 luni, sau tumefacţia persistenta a glandelor
salivare;

(3) Semne oculare:


a. testul Sch irmer (evaluarea cantitativa a
secretiei lacrimale cu hârtie absorbanta)
- valori sub 5 mm in 5 minute;
b. teste cu colorant Rose Bengal sau
Ouoresceinti (care evidentiaza leziunile
conjunctivale sau corneene) - mai mult de
4 pe scala specifica van Bijsterveld;

(4) Criteriul histopatologiC: dupa biopsia de Flgura 14.21. Tumefacţie parotidiana


gtande salivare accesorii recoltate din mucoasa marcata, asimetrica, la Opadenta (u sindrom
labiala inferioara, se evidentiata sialadenita Sjogren primar. (cazuistica Praf. Df. A. 8ucu~
oculare), 4 (histologic) şi 5 (glande salivare mari), pe cale generala.
Criterii de excludere - situatii În care nu În cazul formelor cu hipertrofie
se va aplica schema diagnostica: parotidiana marca la, de tip pseudotumoral, se
• radioterapie În teritoriul oro-maxilo-facial; poate practica parotidectomia superficiala
• hepatita C; modelanta, cu conservarea n. facial.
• SIDA; În contextul sindromului Sjogren secundar
• limfom; altor afecţiuni autoimune. se vor prescrie
• sarcoidoza; antiinflamatoare nesteroidiene pentru
• reacţii de rejet de organ; manifestarile articulare. În cazul unor forme
• administrarea de anticolinergice În ultima severe, se poate recurge la administrarea de
perioada de timp (de 4 ori intervalul de eliminare corticosteroizi. imunosupresoare sau metotrexat.
completa a medicamentului). Trebuie avut În vedere faptul ca sindromul
Chirurgul oro-maxilo·facial Îşi poate aduce Sjăgren se asociaza de multe ori cu leziunea
contribuţia la stabilirea diagnosticului de limfoepiteliala benigna şi mai ales faptul ca
sindrom Sjăgren prin evaluarea clinica a sindromul Sjogren primar are un risc
simptomatologiei orale (sau chiar oculare), prin semnificativ crescut de transformare În limfom.
examenul clinic şi investigatiile imagistice ale
glandelor salivare (determinarea fluxului salivar, Leziunea Iimfoepitelialli
sialografie) şi prin recolta rea În scop biopsic a
glandelor salivare accesorii. Aceasta biopsie se benigna
va practica la nivelul mucoasei labiale inferioare,
recoltând cel puţin 5 glande accesorii, prin În secolul XIX, johann von Mikulicz·
disecţie boanta. Radecki a descris cazul unui pacient cu
Tratamentul sindromului Sjogren este tumefacţie bilateral a nedureroasa a glandelor
nespecific, având doar caracter simptomatic, lacrimale şi salivare. Aspectul histopatologic al
paliativ şi implica o colaborare interdisciplinara leziunilor evidenţia un infiltrat limfocitar dens.
Între medicul reumatolog, oftalmolog, În prezent, aceasta entitate clinica şi
stomatolog şi chirurgul oro-maxilo-facial, având histopatologica este denumita leziune
ca obiectiv combaterea manifestarilor oculare, Iimfoepltelial3 bening3, De·a lungul timpului
orale şi de la nivelul glandelor salivare, precum Însa, numeroase forme clinice mai mult sau mai
şi tratamentul specific al afectarii altor organe. putin asemanatoare au fost Încadrate ca boala
Tratamentul simptomatic al xeroftalmiei Mikullcz - existând confuzii de diagnostic cu
consta În administrarea de lacrimi artificiale şi sindromul Sjăgren, limfoame, sarcoidoza sau
uneori liga tura rea canalului lacrimo-nazal, chiar tuberculoza parotidiana. Ulterior, marirea
pentru a menţine o umectaTe relativa a corneei. de volum a glandelor salivare şi lacrimale,
Combaterea xerostomiei se va face prin secundara unor alte afectiuni generale a fost
stimularea reflexa a secreţiei salivare (consum denumita sindrom Mlkulicz, diagnosticul de
de citrice, guma de mestecat etc.), sau prin boala Mikulicz ramânând valabil doar pentru
administrarea de pilocarpina orala, care aduce adevaratele leziuni limfoepiteliale benigne ale
beneficii În tratamentul sim ptomatic, fara efecte glandelor salivare şi lacrimale. De altfel, multi
secundare semnificative. Derivatii de dintre pacienţii cu aşa · numit sindrom Mikulicz
acetilcolina (cemivelina) sunt sialogoge mai prezentau În fapt sindrom Sjăgren secundar.
eficiente şi cu efecte secundare mai reduse. În În orice caz, s-a renunţat la aceasta
conditiile unei diminuari severe a secreţiei nomenclatura, din cauza numeroaselor confuzii
salivare, care nu mai raspunde la stimularea de diagnostic pe care le-a creat de-a lungul
reflexa, se recomanda folosirea salivei artificiale, timpului.
pe baza de carboximetilceluloza şi consumul Majoritatea leziunilor limfoepiteliale
repetat de lichide, În cantitaţi mici. benigne apar ca o componenta a sindromului
Profilaxia complicaţiilor xerostomiei Sjăgren, tabloul clinic fiind specific acestui
(modificari ale mucoasei orale, infecţii sindrom. Atunci când nu se asociaza cu
candidozice, afecţiuni dento-parodontale) se sindromul Sjogren, se manifesta clinic prin
face prin menţinerea unei igiene orale marirea de volum a glandelor lacrimale şi
riguroase. Tratamentul candidozelor orale salivare, cel mai adesea unilaterala, sau mai rar
necesita administrarea de antifungice locale şi bilaterala. leziunile limfoepiteliale benigne pot

S-ar putea să vă placă și