Sunteți pe pagina 1din 2

738 PATOLOGIA GLANDELOR SALIVARE

Diagnosticul se stabileşte pe baza Parotidomegalii sistemice


examenului histopatologic al ţesuturilor
recoltate din leziunile cutanale (pentru forma Sialadenoze
secundara) sau prin examenul bacteriologie al
secreţiei salivare (pentru forma primara). Sunt modificari de volum ale parenchimului
Tratamentul este specific actinomieozei, glandelor salivare (parotidomegaliO, fara caractere
cu administrarea pe termen lung şi În doze mari inflamatorii sau tumorale. Cel mai frecvent implica
de peniciline. Pentru formele secundare, este parotidele, cu deformare bilaterala recurenta sau
necesar tratamentul chirurgical. cu incizia şi persistenta, nedureroasa. Singura exceptie este
drenajul leziunilor eutanate. forma dureroasa de sialadenoza asociata
tratamentelor cronice cu j3-blocante.
Apar aproape Întotdeauna pe fondul unei
Boala gheare lor de pisică patologii sistemice subiacente. Exisla numeroşi
(bartoneloza) factori implicaţi În etiopatogenie, dar se pare ca
mecanismul incriminat pentru toate situaţiile
Boala ghearelor de pisica (bartoneloza) este o modificare a inervaţiei autonome a
este o infecţie cauzata de bacterii gram -negative glandelor salivare. Cauzele sunt legate de
din specia Bartonella henselae. Se transmite tulburari hormonate, enzimatice, nUlritionale
prin zgârietur3 sau muşci1tura de pisica. sau sun t urmarea efectelor secundare
Se manifesta clinic prin apariţia unor medicamentoase.
papule sau pustule la locul de inocula re, la Tulburari hormon ale. Cel mai frecvent
aproximativ 5-15 zile de la inoculare. implicat este diabetul zaharat, un sfert dintre
Jumatate dintre pacienţi prezint:! pacientii diabetici prezentând mariri de volum
limfadenita granulomatoasa cervicala la 3 aparent idiopatice ale glandelor salivare l5 • Alti
sapt:im âni de la inoculare_ În mod specific sunt factori implicati sunt hipotiroidismul. acro -
implicaţi ganglionii intraparotidieni. megali a. menopauza, sarcina şi lactatia.
parench imul glandular fiind afectat prin extensie Tulburari enzimatice. O serie de afecţiuni
directa. de organ pot induce tulburari enzimatice
Apar astfel fenomene supurative sistemice severe, care se Însoţesc clinic şi de
parotidiene, precum şi o simptomatologie parotidomegalie: hepatita şi ciroza hepatica de
generala asociat:!, cu febra, cefalee, curbatura. etiologie etanolica (cu transformare steatozica a
În rare cazu ri infecţia parotidian3 induce pareza acinilor glandelor sa livare), insuficienţa renal:!
faciala tranzitorie. cronica În stadii uremice, pancreatitele cronice,
Diagnosticul se stabileşte pe baza alte a fecţiuni care induc disproteinemii severe.
urm:!toarelor criterii: (1) contactul În Tulburari nutriţionale. Pe fondul unor
antecedente cu o pisica şi prezenţa leziunilor de dezechilibre nutrit iona le prin aport alimentar
grataj provocate de aceasta pe tegumente, (2) crescut (bulimie) sau dimpotriva, scazut
testul Hanger-Rose cutanat pozitiv, (3) (malnutritie, anorexie), pot ap:!rea
eliminarea altor cauze de parotidit:! şi parotidomegalii tranzitorii. Odata cu normalizarea
adenopatie şi (4) examenul histopatologic care dietei, parotidele revin la dimensiuni normale În
relev:! microorganismul cauza l, sub colora ţi e câteva saptamâni.
Warthin-Starry. cauze medicamentoase. Medicaţia
Boala gheare lor de pisica este de obicei antihipertensiva şi antiaritmica, În special
autolimitant3 şi se remite fara tratament În j3-blocantele, medicaţia psihotropa şi
aproximativ 4 sapUimâni. in cazurile severe, este medicamentele simpatomimetice folosite În
necesara antibioterapia. cu ciprofloxacina sau tratamentul astmului sunt imp1icateÎn reducerea
rifampicina (la copii). secretiei salivare, asociate cu apariţia parotido-
megaliilor (fig. 14.20).
Clinic, sialadenozele se manifesta prin
aparitia de tumefactii parotidiene progresive, cu
ca ra cter bilateral, asociate sau nu cu
xerostomie. Aspectul sialografic poate fi normal
sau poate avea o tenta de atrofie a arborelui
canalicular. Acest lucru se datoreaza hipertrofiei
secreţi a salivara este diminuata, putând exista
semne cli nice de xerostomie.
Modifica rile de laborator În sarcoidoza
includ leucopenie, VSH crescut, hipercalcemie
şi un nivel ridicat al enzimei de conversie a
angiotensinei. Radiografiile pulmonare indica
adenopatie hilara şi infiltrat În parenchim.
Diagnosticul de certitudine al sarcoidozei se
bazeaza pe biopsie, fiind necesar diagnosticul
diferenţial cu alte afectiuni granulomatoase.
Biopsia parotidiana prezinta o mai buna
sensibilitate decât cea a glandelor salivare mici
labiale. Focarele granulomatoase din sarcoidoza
Figura 14.20. Parotidomegalie pe fondul intereseaza ţesutul limfoid având o zona
tratamentului antiastmatic. centrala necrotica.
(cazuistica Praf. Or. A. Bueu~ Tratamentulsarcoidozei este de cele mai
multe ori simptomatic, nespecific. În formele
acinilor salivari, care blocheaza prin presiune severe, cu afectare miocardica, SNC sau pareza
canalele de excreţie, ducând pe termen lung la n. facial, este necesara corticoterapia.
atrofie şi degenerare grasoasa progresiva a
Întregii glande (mai ales În diabetul zaharat şi În
alcoolism). Sindromul Sjogren
Tratamentul consta În compensarea Sindromul Sjogren este o afecţiune
patologiei de fond, sau respectiv În ajustarea sistemica cronica, autoimuna, care se
dozelor medicaţiei de fond, În colaborare cu alte caracterizeaza prin afecta rea glandelor exocrine,
specialitaţi. În formele care induc tulburari În special salivare şi lacrimale.
fizionomice majore, se poate interveni
chirurgical, prin parotidectomii superficiale Sindromul Sjăgren primar se manifesta
modelante. clinic prin (1) xeroftalmie (denumita şi
keratoconjunet;vita sicca), (2) xerostomie şi (3)
marirea de volum a glandelor parotide (in 50%
Sareoidoza dintre cazuri). Asocierea dintre keratoconjunctivita
Sarcoidoza este o afecţ i une sistemica de s;ecaşi xerostomie este denumita şi sindrom s;eca
etiologie necunoscuta, caracterizata prin (in fapt reprezinta sindromul Sjogren primar).
infiltrarea granulomatoasa difuza a organelor
afectate. Se prezinta sub doua forme clinice: Sindromul SjOgren secundar esle
reprezentat de sindromul s;eca aparut ca o
Forma acuta este autolimitanta, cu o manifestare secundara a altor boli autoimune.
evoluţie de câteva saptamâni, şi care Se remite cum ar fi: artrita reumatoida, lupusul eritematos
spontan , fara a lasa sechele. În contextul sistemic sau ciroza biliara primara (afecţiune
sarcoidozei acute, se descrie o fo rma specifica, autoimuna hepatica cu distrucţia progresiva a
numita sindrom Heertford (febra uveo· cailor biliare). Astfel, forma secundara asociaza
parotidiana), care se manifesta prin febra, uveita din punct de vedere clinic xeroftalmia,
anterioara, parotidomegalie şi pareza tranzitorie xerostomia şi marirea de volum a glandelor
a n. facial. salivare. cu semne clinice ale afecţiun i i
autoimune de fond (de exemplu dureri articulare,
Forma cronica este mai frecventa şi modificari tegumentare. ciroza hepatica).
prezinta În primul rând mani festari pulmonare, Cauza sindromului Sjogren nu este
Însoţite de leziuni cutanate. adenopatie şi cunoscuta. Deşi nu este o boala ereditara În sine.
afectare parotidiana. Aceasta din urma apare În s-a constatat o influenţa genetica, manifestata
10-30% dintre cazuri şi se manifesta prin printr-un risc crescut familial de dezvoltare a unor
tumefacţie parotidiana nedureroasa bilaterala boli autoimune. Se pare ca anumite tipuri de
(mai rar unilaterala). La palpare. glandele au antigene de histocompatibilitate (HLA) sunt mai
consistenţa ferma, cu suprafaţa polinodulara, iar frecvente la pacienţii cu sindrom Sjogren: HLA·B8

S-ar putea să vă placă și