Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTUL 53

Succesulunuitratamentproteticpoate fi obtinutdoar in
urmauneicolaborarieficienteintremedicul dentist si technician.Mediculestecel acre
stabilesteplanul de tratament, iartehnicianulestecel care
materializeazasolutiaaleasapantruca, in final, pacientuluisa I se
asigurerezultatelepemasuraasteptarilor.
Primullucrucetrebuieluat in considerare in momentulinitieriiuneicolaborari cu un
laborator de tehnicadentaraeste Acela de a verifica, printr-o discutieinitiala,
dacaexista un nivelsatisfacator de compatibilitateintrecunostintelesinivelurile de
exigenta ale celordoipracticieni. Ulterior, pentru o eficienta cat maibuna,
mediculsitehnicianul pot intocmi de comun accord un protocol de lucrupe care ilvor
respect ape parcursulcolaborarii.
Cepresupunelucrul in echipa?
Fiecaremembru al echipeitrebuiesaisiindeplineascaresponsabilitatile sis a
acordeatentieindicatiilor clinic-tehnice.
Medicultrebuiesadocumentezefiecarecaz in parte in scopulstabiliriiunui plan
therapeutic, cu etapecliniceclaresipentru a oferisuficienteinformatiilaboratorului de
tehnicadentara.
Medicul dentist poatetransmitelaboratorului:

Instructiuni cu privire la tipullucrarii, materialelefolosite


Fotografii, filmaripentruevaluarea din punct de vedere esthetic
Amprentecorecte effectuate care identificatoatedetaliilepreparatiilor, cu
mentionareamaterialului de amorentare
Inregistrarileocluzale correct effectuate, cu ajutorularcurilorfaciale,
pentrumontareamodelelor in articulator
Culoareadintelui, textura, coloratii, fisuripentru a fi reproduce in
restaurareafinala, in vedereaobtineriiunui aspect cat maifizionamic
(determinareacromatica se poateefectusi cu ajutorultehnicianuluidentar)

Aceleetapecarenu au fostrealizate correct se vorrepeta.


Mediculrealizeazaeventualelemodificarirecomandate de
laboratorsireturneazalucrarilenecorespunzatoare. De
asemeneaesteresponsabilpentrudezinfectiamaterialelortrimisesitransportulacestora
in conditiiadecvate.
Principaleleresponsabilitati ale tehnicianuluidentarconstau in:

Respectareaindicatiilortransmise de catre medic

Incadrarea in termenelestabilite de executiesipredare a lucrarilor


Confectionareaunorlucrariprotetice care sarespectenecesitatilepacientului din
punct de vedere functional, morphologic siesthetic
Tehnicianulpoateparticipa la anumiteetape ale tratamentului

Celmaiconvenabilar fi laboratorul de tehnicadentarasa fie integrat in aceeasicladire


cu cabinetuldentar, datoritaunoravantaje: tehnicianulpoateparticipa la
toateetapeleclinice, se realizeaza o comunicaredirectasiclara, amprenteleajung
rapid in laborator, se eliminaetapele de transport al lucrarilor din sis pre cabinet. In
absentauneiposibilitati,
ramanecamediculsitehnicianulsaisibazezecolaborareapeinformatiiletransmiseprinint
ermediulamprentelor, inregistrarilorrelatiilorocluzale, telephonic si virtual (imagini,
filmari).

S-ar putea să vă placă și