Sunteți pe pagina 1din 4

Translated from English to Romanian - www.onlinedoctranslator.

com

Lucrările Conferinței despre „Tendința recentă a lui A TepapclhAindgvMReetsho2d0s1i8n:E3d(uScuaptpiol.n”


1)
Organizat de Sri Sai Bharath College of Education Dindigul-624710, Tamil Nadu, India

Journal of Applied and Advanced Research, 2018: 3(Supliment 1) S29-S32


https://dx.doi.org/10.21839/jaar.2018.v3S1.164 ISSN
2519-9412 / © 2018 Phoenix Research Publishers

Comunicare orală și scrisă eficientă

R. Prabavathi*, PC Nagasubramani
Departamentul de Științe Pedagogice, Universitatea de Educație a Profesorilor din Tamilnadu, Karapakkam, Chennai - 600 097, Tamil Nadu,
India

(Primit: 20-03-2018; Acceptat 16-04-2018; Publicat online 21-04-2018)


* Autorul corespunzator

Abstract

Oamenii comunică folosind diferite metode, cum ar fi trimiterea unui e-mail, vorbirea la telefon și plasarea de reclame tipărite în anumite locuri. Comunicarea este procesul de
trimitere și primire de mesaje între două persoane, o persoană și un grup sau un grup către un grup. Comunicarea scrisă și orală este folosită zilnic în ședințe, săli de curs și
examene. Comunicarea scrisă și orală sunt unice prin faptul că fiecare cuvânt folosit trebuie să aibă un scop specific, altfel poate duce la neînțelegeri. Peste 70% din timpul
nostru este petrecut comunicând cu ceilalți și aceasta este singura interacțiune pe care trebuie să o facă fiecare persoană. Fiecare trebuie să-și comunice nevoile și ideile. Fiecare
organizație trebuie să-și comunice produsele și serviciile. Din păcate, mulți oameni au probleme în acest domeniu. Unii pur și simplu nu au impactul profesional de care au
nevoie pentru a avansa în lumea corporativă de astăzi. Comunicarea este definită din punct de vedere tehnic ca fiind procesul în care informațiile sunt incluse într-un pachet și
transmise de la emițător către receptor printr-un mediu. Comunicarea poate fi de mai multe tipuri și poate fi rezumată pe scurt ca ȚESUT, adică scrisă, orală, verbală, electronică
și non-verbală. Formele de comunicare orală și scrisă sunt cele mai comune și frecvent utilizate forme de comunicare. Acest articol este o consolidare a detaliilor pentru a vă
ajuta să înțelegeți în detaliu formele de comunicare orală și scrisă. adică scris, oral, verbal, electronic și non-verbal. Formele de comunicare orală și scrisă sunt cele mai comune
și frecvent utilizate forme de comunicare. Acest articol este o consolidare a detaliilor pentru a vă ajuta să înțelegeți în detaliu formele de comunicare orală și scrisă. adică scris,
oral, verbal, electronic și non-verbal. Formele de comunicare orală și scrisă sunt cele mai comune și frecvent utilizate forme de comunicare. Acest articol este o consolidare a
detaliilor pentru a vă ajuta să înțelegeți în detaliu formele de comunicare orală și scrisă.

Cuvinte cheie: comunicare eficientă, orală, scrisă

Introducere proces. Persoana care trimite informația se numește expeditor, iar


partea care primește informația se numește receptor. Cu toate
Comunicarea este la fel de importantă ca ceea ce spunem,
acestea, în unele cazuri, un expeditor poate trimite mesaj la un număr
deoarece oamenii ne judecă pe noi, companiile noastre,
mare de receptori.
produsele noastre, serviciile noastre și profesionalismul nostru
prin modul în care scriem, acționăm, ne îmbrăcăm, vorbim și ne 3. Comunicarea poate fi un proces unidirecţional sau bidirecţional
gestionăm responsabilitățile. Pe scurt, cât de bine comunicăm cu
Comunicarea poate lua forma unui proces bidirecțional sau
ceilalți. Oamenii de succes știu să comunice pentru rezultate. Ei
unidirecțional. În comunicarea bidirecțională, receptorul trimite
știu să spună ce vor să spună și să obțină ceea ce își doresc fără a
feedback-ul său expeditorului după ce a primit mesajul.
răni oamenii cu care au de-a face. Ai de-a face zilnic cu colegii,
grupurile externe, clienții, angajații și managerii și trebuie să ai Comunicarea unidirecțională se referă doar la fluxul de
un bun stil de comunicare. Comunicarea este plină de riscuri; în informații de la expeditor la destinatar. În acest proces de
ciuda oricăror măsuri de precauție și planuri pe care le facem, nu comunicare, receptorul nu transmite reacția sa către
putem fi niciodată siguri de succesul nostru. Nicio comunicare nu emițător.
circulă vreodată de la expeditor la destinatar în aceeași formă
4. Comunicarea în fluxuri organizaționale în diverse tipare
dorită de expeditor. Și, indiferent cât de mult ai încerca, mesajul
nu va fi niciodată ceea ce spui — mesajul este întotdeauna ceea În organizație, informațiile circulă în diverse
ce aud ei. Dar, dacă aveți un sistem de urmat, puteți măcar să direcții, cum ar fi direcția în sus, direcția în jos, direcția
reduceți riscul și să vă îmbunătățiți șansele de a fi eficient. Pentru orizontală etc.
ca comunicarea să aibă loc trebuie să existe un schimb
5. Comunicarea se bazează pe media sau pe canal
bidirecțional de sentimente, idei, valori; clarificarea semnalelor; și
o reglare fină a aptitudinilor. Fiecare comunicare umană are loc prin utilizarea unui
anumit mediu. Mass-media poate fi scrisă, orală și nonverbală
Cinci fapte universale despre comunicare pe care ar trebui să le
sau o combinație de medii verbale și non-verbale. În lumina
cunoașteți
discuțiilor și definițiilor de mai sus, comunicarea este
1. Comunicarea este legată de fiecare activitate umană transferul de informații de la o persoană la alta. Este o
modalitate de a ajunge la ceilalți prin transmiterea de idei,
Comunicarea este strâns legată de fiecare sferă a vieții
fapte, gânduri, sentimente și valori.
umane. Este esențial pentru a duce o viață umană plină de
sens. Să vă bucurați de viață liniștită, să dezvoltați relații de la Principii de comunicare eficientă în organizație
persoană la persoană, să construiți un stat prosper etc. nu
sunt posibile fără comunicare.
Comunicarea eficientă este cheia pentru a vă mobiliza
2. Comunicarea implică două sau mai multe părți angajații în spatele unei noi viziuni.

Cel puțin două părți sunt implicate în orice comunicare Comunicarea slabă, pe de altă parte, este cea mai bună cale

https://www.phoenixpub.org/journals/index.php/jaar S29
J Appl Adv Res 2018: 3 (Supliment 1)

pentru a vă demotiva angajații și a opri orice progres. Cele șase greșit înțeles foarte ușor. Comunicarea eficientă prin
principii de mai jos vă vor ajuta să evitați greșelile. forme orale necesită abilități înalte și nu este ceva pe
care oricine îl poate stăpâni. De asemenea, nu este o
1. Stabiliți o atmosferă caldă
formă de comunicare care poate fi folosită ca formă de
2. Implicați activ interesul oamenilor
dovadă documentară.
3. Fii credibil
4. Vorbește cu propria ta voce Când comunicarea orală este mai eficientă
5. Folosește bine gesturile
Comunicarea orală este mai eficientă atunci când
6. Amintiți-vă că cunoștințele dvs. sunt limitate.
comunicarea necesită o atingere umană, stabilirea unei relații
Comunicarea orală directe, păstrarea secretelor, atingerea înțelegerii reciproce și
evitarea complexităților cu consimțământul oral.
- Comunicarea orală este transferul de informații de la
emițător la receptor prin intermediul unui ajutor 1. Comunicare instantanee
verbal și vizual. Exemplele de comunicare orală
Comunicarea orală este mai eficientă atunci când este
includ prezentări, discursuri, discuții etc.
nevoie de a comunica instantaneu cu cineva.
- Deși mesajul este transmis prin cuvinte, de cele mai
2. Explicația detaliată a politicilor
multe ori comunicarea orală se realizează eficient cu
ajutorul comunicării non-verbale, cum ar fi limbajul Dacă orice direcție a managerilor și politica sau procedura
corpului și modulațiile tonului. Comunicarea orală este, companiei necesită explicații, comunicarea orală este cea mai bună
de asemenea, uneori amestecată cu ajutorul vizual modalitate de a comunica.
pentru a ajuta la stabilirea mesajului transmis într-o
3. Dezvoltarea relației directe
manieră clară.
Dacă este important să se stabilească o relație directă
- Exemplele includ utilizarea prezentărilor într-un seminar sau
între expeditor și destinatar, sau între lucrători și
întâlnire pentru a transmite mesajul într-o manieră clară.
conducere, aceștia ar trebui să comunice oral.
Comunicarea orală poate fi, de asemenea, combinată cu
metode de comunicare scrisă pentru a se asigura că este atinsă 4. Păstrarea secretului
eficacitatea maximă.
Comunicarea orală este cea mai potrivită atunci când
- Există multe beneficii ale comunicării orale. Această informațiile trebuie păstrate secrete. Comunicarea scrisă scurge
formă de comunicare este o metodă rapidă și directă de secret pe măsură ce mesajul trece din mână în mână.
comunicare. Fie că este vorba de o critică, de laudă sau
5. Răspuns instantaneu
de informare, ajută la transmiterea imediată a
mesajului către receptor. Această metodă de Acolo unde este necesar un răspuns instantaneu din partea receptorului,
comunicare permite obținerea unui feedback imediat și, comunicarea orală este cea mai potrivită acolo.
prin urmare, este o formă în care poate fi activată
comunicarea în două sensuri. 6. Atingerea la înțelegere reciprocă

- Celălalt avantaj principal al acestei metode de Uneori este necesară discuția deschisă pentru a ajunge la un
comunicare este că ajută la transmiterea mesajului cu consens. O astfel de discuție este posibilă numai prin comunicare
tonul și tonul dorit de care este nevoie pentru mesaj. De orală.
asemenea, economisește timp într-un mod uriaș și 7. Receptori analfabeti
economisește enorm efortul petrecut. Comunicarea
orală este o metodă mai puțin formală în comparație cu Când receptorii sunt analfabeți, comunicarea scrisă este
altele și, prin urmare, adaugă o notă personală lipsită de sens pentru ei. Comunicarea orală este doar
mesajului tău. Combinate cu tipul corect de comunicare modalitatea de a comunica cu ei.
verbală, formele orale pot crea încredere și loialitate 8. Evitarea complexităților birocratice
expeditorului din partea receptorului.
Complexitatea birocratică întârzie comunicarea.
- Există multe modalități de a crea o comunicare orală Pentru a evita orice întârziere cauzată de birocrație sau
eficientă. Este important să vă asigurați că cuvintele redtapism, comunicarea orală ar trebui utilizată în locul
sunt încadrate corect și sunt livrate în tonul și tonul comunicării scrise.
potrivit. Claritatea, concizia și precizia sunt caracteristici
obligatorii ale unui sistem eficient de comunicare orală. Cauzele eșecului comunicării orale
Este recomandabil să evitați propozițiile și jargonurile 1. Absența planificării
complicate pentru a vă asigura că mesajul este transmis
corect. Este important să stabiliți un contact vizual și să Dacă mesajul comunicării orale nu este planificat
modulați limbajul corpului pe baza mesajului. De corespunzător, acesta nu poate atrage atenția audiențelor.
exemplu, o ordine strictă poate fi transmisă mai bine Prin urmare, înainte de a transmite mesajul oral, vorbitorul ar
atunci când este comunicată cu un limbaj corporal trebui să pregătească planul necesar.
formal și sever, spre deosebire de unul informal și 2. Excesul de încredere
prietenos.
În cazul comunicării orale, comunicatorul ar trebui să
- Deși are multe avantaje, comunicarea orală are și aibă încredere în sine. Deși încrederea în sine este esențială
setul său de limitări. Această formă de în comunicarea orală, încrederea excesivă poate prăbuși
comunicare poate fi interpretată greșit sau comunicare.

https://www.phoenixpub.org/journals/index.php/jaar S30
J Appl Adv Res 2018: 3 (Supliment 1)

3. Peste ocupat încearcă să înțeleagă vorbirea vorbitorului din propriul


comportament emoțional. Într-o astfel de situație, ascultătorii
În cele mai multe cazuri, comunicarea orală are loc într-o situație
pot interpreta greșit mesajul.
aglomerată. Acest lucru poate cauza denaturarea mesajului. Ca
urmare, comunicarea devine ineficientă. Comunicare scrisă
4. Transmitere rapidă - Alături de comunicarea orală, comunicarea scrisă este
cea mai veche formă de comunicare cunoscută. Orice
Atunci când comunicatorul transmite un mesaj sau o
formă de comunicare scrisă și documentată de la
informație foarte rapid, publicul poate să nu înțeleagă o parte
expeditor către destinatar este cunoscută ca
sau întregul acestuia. În acest caz, dacă mesajul nu este
comunicare scrisă. Exemple de comunicare scrisă includ
repetat, comunicarea va eșua.
scrisori, memorii, lucrări de cercetare, rapoarte etc.
5. Prezentare slabă și defectuoasă
- Este o formă foarte concretă de dovezi documentare și
Prezentarea este o condiție prealabilă importantă a poate fi folosită și în scopuri de referință viitoare. Pe
comunicării orale. Uneori, comunicarea devine ineficientă măsură ce informațiile sunt scrise, acestea pot fi distribuite
din cauza prezentării proaste și defectuoase a cu ușurință multor persoane, făcându-le astfel o metodă de
vorbitorului. comunicare în masă. Deoarece informațiile nu se schimbă
de la o persoană la alta, acuratețea informațiilor transmise
6. Neatenție
este aceeași pentru întreaga audiență.
Neatenția este responsabilă în mare măsură de eșecul
- Pentru a asigura o formă de comunicare scrisă eficientă,
comunicării orale.
este obligatoriu să urmăriți caracterul complet, claritatea și
Ambele părți trebuie să acorde atenția cuvenită corectitudinea scrisului dvs. Deoarece nu există feedback
mesajului de comunicare. Dacă oricare dintre părți este imediat care poate fi primit, este important ca comunicarea
neatentă, comunicarea dintre ele devine ineficientă. scrisă să fie detaliată și corectă pentru a se asigura că
mesajul scris este comunicat.
7. Prezența emoției
- De asemenea, nu uitați să păstrați comunicarea simplă
Emoțiile ambelor părți pot influența eficiența și fără erori. Comunicarea scrisă are, de asemenea,
comunicării. Uneori, în comunicarea orală, este posibil limitări precum lipsa feedback-ului, absența
ca părțile să nu-și controleze emoțiile. Comportamentul modulațiilor pentru a transmite mesajul în mod eficient
lor emoțional poate conduce comunicarea în zadar. etc. Acestea pot fi depășite eficient prin amestecarea
comunicării orale cu cea scrisă, astfel încât să combine
8. Diferența de stare avantajele ambelor împreună cu eliminarea
dezavantajelor.
Diferența de statut a vorbitorului și a ascultătorului
afectează foarte mult succesul comunicării orale. Dacă oricare Când comunicarea scrisă este mai eficientă
dintre părți se laudă cu poziția sa și ignoră cealaltă parte,
- Transmiterea de informații complexe: Atunci când
atunci comunicarea dintre ele va fi blocată.
expeditorul dorește să transmită informații complexe,
9. Lipsa evaluării comunicarea scrisă servește mai bine decât comunicarea
orală. Având documentul scris, destinatarul îl poate citi în
În comunicarea orală, există puține oportunități atât pentru vorbitor,
mod repetat până când înțelege întregul mesaj.
cât și pentru ascultător de a evalua mesajul. Acest lucru cauzează, de
asemenea, eșecul în comunicarea orală. - Nevoia de înregistrare permanentă: Comunicarea scrisă este de
preferat atunci când este necesară o înregistrare permanentă
10. Bariera lingvistică pentru referințe viitoare.
Limbajul impropriu este o altă cauză a eșecului comunicării
- Comunicarea cu un public larg: Când audiența
orale. Bariera lingvistică apare din utilizarea cuvintelor
este mare ca număr și dispersată geografic,
necunoscute, a cuvintelor tehnice, a jargonului, a diferențelor de comunicarea scrisă este fructuoasă acolo.
accent etc. Expeditorul poate comunica in mod repetat cu
11. Nerespectarea receptorului acelasi document scris sau fisa informativa.

Când superiorii comunică oral cu subordonații, uneori aceștia - Mai puțină nevoie de interacțiune cu publicul:
pot manifesta lipsă de respect față de subordonați. Din cauza unei Comunicarea scrisă este potrivită și atunci când
astfel de lipse de respect, subordonații pot manifesta mai puțin interacțiunea imediată cu publicul este fie
interes față de mesaj. neimportantă, fie nedorită.

12. Diferența de personalitate - Menținerea uniformității în aplicare: Atunci când orice


mesaj urmează să fie aplicat uniform în locuri diferite,
În cazul comunicării orale, ascultătorul acordă atenție expeditorul ar trebui să prefere comunicarea scrisă în
personalității vorbitorului. Dacă vorbitorul are mai puțină locul comunicării orale.
personalitate, ascultătorul nu va acorda atenție mesajului
vorbitorului. Sfaturi pentru îmbunătățirea comunicării scrise

13. Interpretarea receptorului 1. Folosiți cuvinte scurte și familiare.


2. Folosiți propoziții scurte și paragrafe.
Interpretarea mesajului de către receptor afectează grav 3. Folosiți cu prudență cuvintele tehnice.
eficacitatea comunicării orale. În general, ascultătorii

https://www.phoenixpub.org/journals/index.php/jaar S31
J Appl Adv Res 2018: 3 (Supliment 1)

4. Folosiți Voce activă. în textul scris mai mult decât ceea ce aud de aceea
5. Dați exemple și diagrame. comunicarea scrisă este considerată ca fiind metoda de
6. Exprimați gândurile în mod logic. încredere de comunicare.
7. Evitați cuvintele inutile.
Referințe
8. Evitați cuvintele discriminatorii.
Kidblog sau Blogger
Concluzie
Edu-article.blogspot.com http://www.readingquest.org/strat/
Comunicarea orală este una informală, care este utilizată în
mod normal în conversațiile personale, discuțiile de grup etc. tps.html www.educationalrap.com/song/public-speaking.html
Comunicarea scrisă este comunicare formală, care este folosită în
Instrumente pentru minte: abilități de scriere
școli, colegii, lumea afacerilor etc. Alegerea dintre cele două
moduri de comunicare este o sarcină dificilă, deoarece ambele
sunt buni la locul lor. Oamenii folosesc în mod normal modul de
Universitatea din Louisville: Comunicare verbală
comunicare orală, deoarece este convenabil și necesită mai puțin
timp. Cu toate acestea, oamenii cred în mod normal www.csuohio.edu/gened/documents/OralCommHandout.pdf

https://www.phoenixpub.org/journals/index.php/jaar S32

S-ar putea să vă placă și