Sunteți pe pagina 1din 56

 Claritatea şi simplitatea – principiu

comun tuturor stilurilor, respectat riguros în


corespondenţa oficială, dat fiind faptul că
subiectele economice tratează fenomene,
fapte, obligaţii, situaţii care, dacă nu sunt
prezentate clar, pot produce prejudicii
părţilor implicate
 - Folosirea limbajului standard
 Calchierile – traducerea eronată a
cuvintelor (verbelor), sau a unor
expresii- a precăuta a examina, a analiza, a studia
Рассмотреть
(problema).
Несмотря - necătând deşi, cu toate că, în pofida
faptului), chiar dacă, etc.
Переживать – a retrăi a se îngrijora, a-și face emoții
Стараться – a se stărui a se strădui
Рассчитаться - a se achita a achita
Получается - a se primi a reuşi; a ieşi,(nu-mi iese, nu
reuşesc)
Справляется - a se isprăvi a isprăvi, a duce la bun sfârșit
Относится - a se atârna a avea atitudine,
Заниматься - a se ocupa a face
conduce cu firma”, Conduce firma
„firma coordonează cu Firma coordonează
lucrările”, lucrările
„ministerul coordonează cu Ministerul coordonează
preţurile”, prețurile
„sunteţi vinovaţi în Sunteți vinovați de
ambalarea ..” ambalarea
a se ocupa cu comenzile” A se ocupa de comenzi
„pălării pentru bărbaţi de Pălării de paie pentru
paie” bărbați
„haine pentru copii de lână”. Haine de lână pentru copii
„brânză de vacă proaspătă” Brânză proaspătă de vaci
Cererea a fost solicitată… Cererea a fost efectuată
Vom da o mare importanţă Vom da o mare importanță
însemnătăţii dezvoltării … dezvoltării relațiilor...
Prin prezenta revenim din Prin prezenta revanim la
nou la reclamaţia ... reclamația...
Vă rugăm să pregătiţi ..... devizul...
devizul de evaluare care va
evalua toate cheltuielile
efectuate…
conlucrăm împreună conlucrăm
mai/cel mai principal principal
tombola de cadouri. tombolă
se axează în jurul unei... se axează
Vom începe începând cu... Vom începe cu
La final, vom finaliza cu... Vom finaliza....
Se face o înregistrare în registru Se face o înregistrare..
La procurarea produselor în
sumă de 1000 lei vă cadonăm Oferim (facem) cadouri
cadouri
Opriți, vă rog, la oprirea Opriți.....la stație
următoare
Cei 14 au început perioada de ...au început pregătirea ....cu o
pregătire cu o perioadă de perioadă de...
studiu aprofundat
Anunţul făcut de ministrul Anunțul .....prin care aducea la
Educaţiei şi Cercetării Ecaterina cunoștință despre....
Andronescu, prin care anunţa
intenţia de a promova
Program de urgență pe termen lung
Au apărut mici neînțelegeri care
determină situația de conflict
Avem oferte neprețuite la numai 10 lei.
Mobilă gata la comandă
Serviți-vă cu supă de pasăre vegetariană
Termene nelimitate de pînă la 10 ani
Datorită vouă avem pierderi
Acest eveniment a avut o mică amploare
A ținut o alocuțiune amplă
Am sărbătorit aniversarea de trei luni de
activitate
Avem lecții în cabinetele Auditorii, săli de curs
din bl.”F”
Am depistat produse
alimentare stricate Alterate
arbore
— copac: Bradul e un copac.
— pom: Mărul e un pom.
 „locaţie” - „(am)plasare” - „pentru un utilaj s-a găsit o
anume locaţie”
 „a aplica” - „a candida” sau de „a depune o cerere”
pentru o bursă
 „ a downloada” este un barbarism - „a descărca”
 cuvântul „dedicat” - „public dedicat”, „ascultători dedicaţi”,
„studenţi dedicaţi” - „dăruit”, „specializat”, „restrâns la un
anumit domeniu” etc. „determinat” - „e o persoană
determinată, activă” - „hotărât”
 „provocare” - „Dacă mă chemaţi duminica la serviciu,
pentru mine va fi o provocare”, „ Am căzut la examen, ceea
ce constituie o adevărată provocare.” - „aţâţare”, „sfidare”
 „sit” - „site”.
 este asigurat prin omiterea, evitarea construcţiilor care
exprimă indignarea, ameninţarea şi prin folosirea
apelativelor, a cuvintelor şi a clişeelor, prin
întrebuinţarea pronumelui de politeţe şi a pluralului
politeţei, chiar dacă în scrisoare este vizată o singură
persoană. De exemplu, „Dorim să vă amintim că
factura noastră nu a fost achitată…”, „Regretăm mult să
constatăm că nu am primit nici un răspuns / că marfa
a fost deteriorată în timpul transportării” etc.
Scrierea orientată spre destinatar presupune trei aspecte:
 - cunoaşterea destinatarului şi a doleanţelor lui;
 - punerea în situaţia acestuia şi luarea în seamă a
concepţiilor lui;
 - scrierea corespondenţei într-un stil şi cu un
vocabular uşor de înţeles de către destinatar.
 executarea la timp, fără întârziere, a lucrărilor care
evită aglomerarea de corespondenţă nerezolvată.
 Să fie scrisă pe hârtie de calitate;
 Forma grafică a scrisorii să fie prezentată adecvat, în funcţie de tipul şi obiectul ei;
 Limbajul scrisorii de afaceri trebuie să fie simplu şi clar;
 Să se evite orice greşeli gramaticale sau stilistice: calcurile nejustificate, echivocurile,
pleonasmele, tautologiile, contradicţiile de sens, greşelile de paronimie etc.
 Neologismele şi cuvintele apărute recent (împrumuturile) să fie folosite cu mare
precauţie, ţinându-se cont de oportunitatea şi nivelul de cunoaştere a lor de către
destinatar;
 Să nu se exagereze cifrele, calităţile, caracteristicile produselor/serviciilor, cu scopul
de a-l convinge pe interlocutor. O bună scrisoare de afaceri are succes când este
sinceră, folosindu-se cât mai puţină laudă;
 Să se păstreze tonul deferent al scrisorii: limbajul obscen provoacă oroare;
 Numele destinatarului trebuie să fie inserat cu aceleaşi ponturi în textul scrisorii;
 Să se trateze subiectul din punctul de vedere al partenerului, urmărind interesele,
problemele, doleanţele şi speranţele lui;
 Textul scrisorii trebuie să fie concis, dar să abordeze problema exhaustiv.
….ȘI NU UITA –
EȘTI CEEA CE
VORBEȘTI