Sunteți pe pagina 1din 2

Glosar tematic

Acerb, -ă, acerbi, -e = Necruțător, înverșunat, aspru; agresiv, caustic, sarcastic.


Vlad Țepeș a fost un domnitor de țară acebru.
balot, baloturi - Pachet mare de mărfuri sau de diferite obiecte; (spec.) pachet de bumbac, de
lână etc.; legătură mare de haine, de rufe etc.
În ultimul vagon se puteau zări mai multe baloturi care erau transmise pentru moldoveni.
bifa(a), bifez = Mic semn (în formă de „v”) la anumite cifre sau cuvinte dintr-un registru,
dintr-o listă etc. spre a ști că au fost verificate, controlate. 
Am pus bifă la toate lucrurile pe care am reuțșit să le fac săptămâna aceasta.
branşă, branşe = Ramură, specialitate, domeniu de activitate (în meserii, negoț etc.)
În industrie există mai multe branșe de activitate.
brutto = Greutatea unei mărfi, inclusiv a ambalajului ei; în total, fără a scădea daraua (dintr-
o greutate); fără a scădea impozitele (dintr-un venit).
Brutto-ul mărfurilor aduse nu depășește standardele europene.
dever = Volumul vânzărilor de mărfuri pe o perioadă dată (exprimat în bani). ◊ (Fam.) Cu
dever (mare) = (despre magazine) cu vânzare intensă, cu afluență mare de cumpărători;
Deverul perioadei curente a depășit deverul aceleași perioade de anul trecut.
deviz, devize = Evaluare anticipată și amănunțită a cheltuielilor necesare pentru executarea
unei lucrări proiectate.
Pentru proiectul de investiție s-au calculat 2 devize pentru a putea fi comparate.
devize = Documente de credit și de plată (cambii, cecuri etc.) emise în valută străină și pe
baza cărora beneficiarul obține o anumită cantitate de valută dintr-o altă țară; mijloc de plată în
valută străină.
Devizele sucursalei s-au pierdut atunci când filiala a fost mutată în altă locație.
eşantion, eşantioane = Cantitate mică luată dintr-un produs, pentru a examina felul, calitatea
sau valoarea produsului; probă, mostră. 
Eșantionul selectat pentru chestionarele pregătite a contat din persoane expuse politic cuprinse
între intervalul vârstei de 18-65 ani.
franco = Termen internațional desemnând exceptarea, scutirea de la plata unor taxe.
IMM-urile din Germania au primit franco-uri pentur perioada pandemiei.
scadenţă, scadenţe = Termen de plată, soroc; expirare a datei la care trebuie onorată o
datorie, o obligație.
Scadența plății creditului în fiecare lună este data de 15.
tară, tare = Efect fizic sau moral (ereditar); meteahnă.
Această tară se transmite din generație în generație pe linia masculină.

N.B. Comentarii
Rabat, remiză, risturn
Aceste noţiuni au fost preluate în limbajul comercial din Republica Moldova din limba franceză.
Împărtăşind experienţa francezilor, reducerile comerciale ar trebui să fie catalogate în rabaturi,
remize şi risturne.
■ De pildă, rabatul este înţeles ca parte a valorii cedate de vânzător cumpărătorului (persoana
juridică), cu scopul acoperirii cheltuielilor şi asigurării rentabilităţii. Noţiunea operează în sfera
comerţului.
Rabatul, în sensul francez al cuvântului, reprezintă reducerea practicată, în mod excepţional, a
preţului de vânzare convenit anterior între furnizor şi client, ţinându-se cont de unele defecte de calitate
sau de neconformitatea dintre marfa primită şi cea solicitată, prevăzută în contract, sau de
achiziţionarea produselor în volume mari (angro).
■ Remiza este un termen folosit, mai ales, în practica de alimentaţie publică şi reprezintă un surplus
adăugat la nota de plată în vederea constituirii unui fond din remiza de plată „destinat acoperirii
salariilor personalului, perisabilităţii la vesela din porţelan, din faianţă, sticlă etc.”Din fr. remise.
Dimpotrivă, remiza, în terminologia franceză, reprezintă o reducere practicată, în mod excepţional,
a preţului curent de vânzare, ţinându-se cont de volumul vânzărilor sau de importanţa cumpărătorului în
clientela vânzătorului.
■ Risturna este suma restituită de vânzător cumpărătotului, care a fost fixată anticipat, în raport cu
importanţa cifrei de afaceri. Din fr. ristourne, it. ristorno.