Sunteți pe pagina 1din 2

Glosar tematic

Bonificare, bonificări
creanţă, creanţe
custodie, custodii
debita(a), debitez DEBITÁ , debitez, vb. I. Tranz. A înscrie o sumă în debitul2 unui cont. – Din fr. débiter.
2

Propo:
discrepanţă, discrepanţe DISCREPÁNȚĂ, discrepanțe,  s. f. Nepotrivire sau deosebire flagrantă între lucruri,
aspecte, fenomene etc. – Din  it. discrepanza, lat. discrepantia.
Este o discrepanta majora intre angajat si angajator in cadrul unei inttreprinderi
excedent, excedente EXCEDÉNT, excedente,  s. n. Cantitate care depășește o anumită limită, care rămâne
după satisfacerea tuturor necesităților; surplus, prisos. ♦ ( Ec.) Diferență pozitivă dintre un venit, pe de o parte, și o plată

sau cheltuială, pe de altă parte, înscrise într-o balanță ori într-un buget. – Din fr. excédent,
In cadrul analizai la intrerpinderea sa Moldxpo a fost depistat excedent de marfa
inadvertenţă, inadvertenţe
informal
intenta(a) a introduce .a incepe
lejer, lejeri
litigiu, litigii
parveni(a), parvin
presta(a)
proxim, -ă, -i, -e
remedia(a)
soma(a)
stipula(a)
transborda

N.B. Comentarii asupra termenilor


1. Din seria de substantive sinonime: defect, deficienţă, greşeală, lipsă, imperfecţiune, cusur,
meteahnă, carenţă, culpă – pentru stilul oficial se folosesc primele patru, fiind adecvate pentru
construcţia de mesaje corecte. Cu sens de „imperfecţiune”, de „deranjament” – care împiedică
funcţionarea unei maşini, a unui aparat – este utilizat substantivul „defect” ori „defecţiune”. De exemplu:
Defect de calitate; defect de utilaj (uzinare) sau fabricare; marfa are un defect; remedierea defecţiunii.
Cu semnificaţia de „lipsă”, „greşeală” se foloseşte substantivul „deficienţă”: „deficienţă în
funcţionare”; „deficienţa de ambalare”; „deficienţe de transport”, dar „baloturi lipsă”.
2. Cu sensul de „pierdere materială” suferită din vina cuiva şi adusă cuiva, în limbajul oficial se
foloseşte termenul „prejudiciu”, în anumite contexte – şi „pagubă”.
3. Cu înţelesul de a plăti cuiva echivalentul unei pagube se utilizează următoarele sinonime: „a despăgubi”, „a
compensa” sau substantivele verbale: „despăgubire”, „compensare” (a despăgubi un prejudiciu; a compensa o
pagubă; despăgubiri de transport; compensarea prejudiciului).
4. Sinonimele „a se deteriora”, „a se defecta”, „a se avaria”, „a se altera”, „a se strica” au o semnificaţie
comună în structura semantică „a se schimba din bun în rău”. Totuşi, între aceşti termeni există nişte diferenţe pe
care le simţim, dovadă că nu folosim cuvintele la întâmplare.
„A se deteriora” precizează şi cauzele stricăciunii (folosinţă îndelungată, accident etc.); „a (se)
avaria” conţine semnificaţia de „porţiuni mari”; „a (se) strica” intră în această serie cu sens general,
nespecializat. Este un cuvânt mai vechi, folosit mai frecvent în limba curentă. „A se defecta” este un
termen ce caracterizează ieşirea din funcţie a unor mijloace tehnice, aparate electrocasnice etc.. Unicul
neologism ce se va folosi pentru produsele alimentare care nu mai pot fi consumate şi pentru materii
organice este: „a se altera”.
Studiul contextelor în care apar cuvintele în discuţie, precum şi posibilitatea de substituţie, subliniază
diferenţele de sens, de unde şi preferinţa pentru anumite combinaţii.
De exemplu, pentru mărfurile de genul:
a) îmbrăcăminte, încălţăminte, mobilă - vom utiliza: deteriorat, -a, -e.
b) mecanisme, aparate, maşini - vom utiliza: defectat, -ă -e, deteriorat, -ă, -e.
c) maşini de proporţii mari (nave, camioane), clădiri, instalaţii (de încălzire centrală) - vom utiliza:
avariat, -ă, -e.
d) produse alimentare (carne, fructe, legume), materii prime perisabile, care nu mai pot fi
consumate - vom utiliza: alterat, -ă, -e.
8. În limbajul comercial, substantivul „ambalaj”, cu sensul de material sau obiect în care se
împachetează ceva, este folosit în următoarele îmbinări:
a) Ambalaje recuperabile – ambalaje susceptibile de a fi provizoriu conservate de către terţi, pe
care furnizorul se angajează să le recupereze în condiţii determinate.
b) Ambalaje pierdute (nerecuperabile) – ambalaje destinate pentru a fi livrate cu marfa, fără a fi
restituite.
Alte îmbinări de cuvinte:
Ambalaje folosite; ambalaj de lemn; ambalaj de tablă; ambalaj pentru lichide; ambalaj de inventar;
ambalaj moale; ambalaj-instalaţie; ambalaj cu marfă; ambalaj gol; ambalaj de sticlă; ambalaj
convenţional; ambalaj pentru colectări; ambalaj defectuos; ambalaj neadecvat; ambalaj insuficient;
ambalaj calitativ; ambalaj rău (necalitativ).