Sunteți pe pagina 1din 6

LUNA MARTIE 2020

01.03 S-a vindut catre STEAUA SRL letto portocala 5000x10lei si letto lamiie 1000x23lei

Dt 2211 Ct 6112 50000 Dt 2211 Ct 6112 23000 Dt 7112 Ct 2171 25000 (5000x5lei)

Dt 7112 Ct 2171 15000 (1000x15lei)

Pentru ambele livrari casarea la cost de intrare. Creanta partial a fost inchisa din avans 7000.

Dt 5231 Ct 2211 7000 fact fisc iesire

03.03 Livrare FATEZIA SRL suc mere 3000x10 si suc tomate 5000x15 Dt 2211 Ct 6112
30000 Dt 2211 Ct 6112 75000

Casarea la cost de intrare (procurare) suc mere si suc tomate Dt 7112 Ct 2171 18000 (3000x6)

Dt 7112 Ct 2171 35000(5000x7) Inchiderea creantei din avans Dt 5231 Ct 2211 70000 f/f
iesire

04.03 S-a calculat datoria pentru arenda fata de ICAM SA 7000. S- a calculat datoria pentru
internet fata de ORANGE SA 800. Dt 7135 Ct 5443 7000 Dt 7135 Ct 5443 800 f/f intrare

Inchiderea datoriei din avans Dt 544.3 Ct 2244 7000 f/f intr

06.03 In c/c Fantezia a acitatt creanta comerciala 35000 si Steaua SRL 50000 Dt 2421 Ct
2211 35000 si Dt 2421 Ct 2211 50000 extras de cont

10.03 De la Aroma SA s-a procurat Vodca Taraneasca 3000x60 Dt 2171 Ct 5211 180000 f/f int

Datoria comerciala fata de Aroma SA sa achitat din c/c 150000. Dt 5211Ct 2421 150000 ext o/p

11.03 De la LUKOIL SA sa procurat combustibil 100Lx19lei Dt 2114 Ct 5211 1900 f/f int

S-a procurat de la Metro SRL masa de birou 4800 si scaun p/u director 900.

Dt 2131 Ct 5211 4800 Dt 2131 Ct 5211 900 f/f int

Din c/c sa achitat datoria LUKOYL SA 1900. Comision 50

Dt 5211 Ct 2421 1900 Dt 7138 Ct 2421 50 extr + o/p

15.03 Din c/c s-a transferat un avans curent pentru marfa catre Coca Cola SA 5000

Dt 2243 Ct 2421 5000 extras +o/p

S-a livrat catre Curcubeu SRL Vodca Taraneasca 3000x90

Dt 2211 Ct 6112 270000 , casarea la cost intrare Dt 7112 Ct 2171 180000 (3000x60) F/F iesir
20.03 In c/c Curcubeu a stins creanta comerciala 270000 Dt 2421 Ct 2211 270000 extras

21.03 S-a transmis in exloatare masa si scaunul , valoare reziduala Masa 1000 scaun 200

Dt 2132 Ct 2131 4800 sin Dt 2132 Ct 2131 900 Casarea Dt 7138 Ct 2141 3800 (4800-1000)

Dt 7138 Ct 2141 700 (900-200) act de casare

22.03 S-a procurat de la MELITAX GRUP SRL aparat de casa si control 3400 si registru,
banda, sigiliu, altele 300

Aparat de casa Dt 2131 Ct 5211 3400 Dt 2119 Ct 5211 300 f/f intrare

Datoria comerciala fata de Melitax Grup Srl s-a achiatat din banii lui Bujor care a prezentat
decont de avans 3700. Dt 5211 Ct 5321 3700 (3400+300) dec avans

25.03 Din casa s-a achitat datoria titularului de avans Bujor 3700

Dt 5321 Ct 2411 3700 disp plata

31.03 S-a calculat amortizarea calculator Asus Dt 7132 Ct 1249 250 si Samsung Dt 7132 Ct
1249 194.44 borderou

Amortizarea programelor Windows Home si HP Dt 7132 Ct 1133 66.67+66.67

REGISTRU DE EVIDENTA A OPERATIILOR ECONOMICE


ЖУРНАЛ УЧЁТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
NR.D DATA DENUMIREA OPERAT FORMULA CONTABILA DOCUMENT
\O НАЗВАНИЕ ХОЗ ОПЕР
Dt Ct Suma
1
2
3
Balanta de verificare a soldurilor si rulajele pe conturi luna __03__
Nr d/o CONT SOLD INITIAL RULAJ SOLD FINAL
Dt Ct Dt Ct Dt Ct
1 311 P 100000 100000
2 2131 A 9100 5700 3400
3 242 A 183370 355000 156950 381420
4 241 A 46150 9400 36750
5 7138 A 5530 4550 10080
6 261 A 150 150
7 2114 A 810 1900 2710
8 544 P 7000 7800 800
9 411 P 200000 200000
10 5321 P 9400 94000
11 7132 A 577.78 577.78 1155.56
12 712 A 900 900
13 2132 A 5000 5700 10700
14 214 P 3800 4500 8300
15 521 P 13000 161300 191300 43000
16 714 A 90 90
17 123 A 16000 16000
18 217 A 93000 180000 273000 -
19 112 A 8000 8000
20 523 P 77000 77000 0
21 7135 A 7800 7800 15600
22 124 P 444.44 444.44 888.88
23 113 P 133.34 133.34 266.68
24 224 A 27000 5000 7000 25000
25 221 A 448000 432000 16000
26 6112 P 448000 448000
27 7112 A 273000 273000
28 2119 A 300 300
7312 17920 17920
5341 17920 17920
351
TOTAL 394377.78 394377.78 1545627,7 154627,78 801255,56 801255.56
8
Total bilant 1563547,7 1563547,78 819175,56 819175.56
8

INCHIDEREA ANULUI;
1. CALCULAM IMPOZITUL PE VENIT DIN ACTIVITATEA DE
INTREPRINZATOR – NEPLATITORII DE TVA – DAREA DE SEAMA SIMM 20
(anterior era IVAO 15)

PENTRU 2020 IMPOZITUL CONSTITUIE 4 % DIN VENITURI

Contul Venituri 6112 – 448000 X 4%= 17920 LEI imp venit

Calcularea impozitului pe venit Dt 7312 Ct 5341 – 17920

Inchidem conturile de cl VI Dt 6112 Ct 351 – 448000

Inchidem conturile de cl.VII

Dt 351 Ct 7112 – 273000

Dt 351 Ct 7124 – 900

Dt 351 Ct 7132 - 1156

Dt 351 Ct 7135 – 15600 318746

Dt 351 Ct 7138 – 10080 Dt 351 VI Ct

Dt 351 Ct 7144 – 90 273000 448000

Dt 351 Ct 7312 – 17920 900

15600

10080

90 1156

17920

129254 (333)

R dt= 448000 Rct= 448000

Reflectam profitul obtinut – Dt 351 Ct 3331 – 129254 (rindul 140 din situatia de profit si
pierdere)