Sunteți pe pagina 1din 102

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR


CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE 3

Proiect informatic

Student,
Doman Mihaela Angela, Seria 2, Grupa4
Iacobescu Vastiana-Ionica , Seria 2, Grupa 4

TIMIȘOARA
2011

1
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE 3

Analiza și proiectarea sistemului informatic privind


evidența firmelor la registrul comerțului
Tema nr.88

Student,
Doman Mihaela Angela, Seria 2, Grupa4
Iacobescu Vastiana-Ionica , Seria 2, Grupa 4

TIMIȘOARA
2011
2
Cuprins
CAPITOLUL 1. Analiza și modelarea sistemului informațional existent ................................. 6
1.1. Prezentarea generală a organizației ........................................................................... 6
1.2. Analiza structurii organizatorice ............................................................................... 7
1.2.1 Prezentarea organigramei ......................................................................................... 7
1.2.2. Descrierea critică a organigramei ............................................................................ 8
1.3. Analiza structurii funcționale .................................................................................... 9
1.3.1. Diagrama relațiilor funcționale.................................................................................... 9
1.3.2. Descrierea relațiilor funcționale ............................................................................ 10
1.4. Analiza sistemului informatic .................................................................................. 11
1.4.1. Configurația stațiilor de lucru ................................................................................ 11
1.4.2. Arhitectura rețelei .................................................................................................. 13
1.5. Analiza legislației ......................................................................................................... 14
1.6. Analiza documentelor și a altor surse informaționale .................................................. 17
1.6.1. Inventarul documentelor ........................................................................................ 17
1.6.2. Evaluarea documentelor ........................................................................................ 19
1.7. Flowchart‐ul ................................................................................................................. 47
1.7.1. Prezentarea Flow‐chartului .................................................................................... 47
1.7.2. Descrierea Flow‐chartului ..................................................................................... 48
1.8. Modelarea prelucrărilor ................................................................................................ 50
1.8.1. Diagrama de decompoziție .................................................................................... 50
1.8.2. Conținutul Diagramei Fluxului de Date ................................................................ 51
1.8.3. Diagrama de context .............................................................................................. 52
1.8.4. Diagrama Fluxului de Date.................................................................................... 53
1.9. Modelarea datelor ......................................................................................................... 54
1.9.1. Matricea dependențelor funcționale ...................................................................... 54
1.9.2. Conținutul entităților ............................................................................................. 55
1.9.3. Diagrama Entitate‐Relație ..................................................................................... 56
1.10. Evaluarea critică a sistemului informațional .......................................................... 57
CAPITOLUL 2. Proiectarea sistemului informatic ................................................................. 58
2.1. Obiectivele proiectării sistemului ................................................................................. 58
2.2. Proiectarea ieșirilor ....................................................................................................... 59
2.3. Proiectarea bazei de date .............................................................................................. 67
2.4.Poiectarea intrărilor ....................................................................................................... 72

3
2.5.Proiectarea codurilor ..................................................................................................... 96
2.6 Proiectarea interfeței cu utilizatorul .............................................................................. 99
CAPITOLUL 3. Implementarea sistemului informatic ......................................................... 101
3.2. Prezentarea ieșirilor .................................................................................................... 101

4
5
CAPITOLUL 1. Analiza și modelarea sistemului informațional
existent
1.1. Prezentarea generală a organizației

Denumirea organizației: Oficiul Registului Comerțului de pe lângă Tribunalul


Mehedinți
Sediul: Str. Smârdan, Nr. 3, Drobeta Turnu-Severin, Jud. Mehedinți
Cod Fiscal: 14942091
Funcțiile Oficiului Registrului Comerțului: publicitate legală;evidență a situației
juridice și financiare a tuturor comercianților; informare economică și statistică;
informare comercială; simplificare a procedurilor de înregistrare și autorizare a
funcționării firmelor; informare și asistență.

Scurt istoric
Primele evidențe ale comercianților datează din evul mediu, când breslele țineau
date despre comercianți și meseriași. După unirea Principatelor Române o dată cu
punerea bazelor statului roman modern, prin legi și amendamente noi, se acordă o
importanță crescândă ținerii în evidență a structurii și activității firmelor.
În 1884 este promulgată "Legea înscrierii firmelor" ce organizează în sens modern
evidența firmelor comerciale,iar în 1950 Registrul comerțului este desființat,
funcțiunile sale fiind incompatibile cu economia socialistă.
Registrul comerțului reapare în peisajul economic românesc după o absență de 40
de ani fiind înființat în temeiul Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ca instituție specifică economiei de piață, astfel:
 în 1990 reluând tradiția economiei românești din perioada interbelică,
Registrul Comerțului este reînființat pe lângă camerele de comerț și industrie
din România, la 15 noiembrie, ca instituție proprie economiei de piață cu
obiective și funcții definite de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
și Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
 în 2002 Oficiul National al Registrului Comerțului devine instituție publică cu
personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii organizată în
subordinea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, în temeiul OUG nr.
129/10.10.2002, aprobată prin legea nr. 505/2003. Oficiile registrului
comerțului teritoriale se organizează în subordinea Oficiului Național al
Registrului Comerțului și funcționează pe langă fiecare tribunal
Registrul Comerțului este organizat pe 2 niveluri:
 nivel local reprezentat de cele 42 de oficii teritoriale, organizate în subordinea
Oficiului Național al Registrului Comerțului și care funcționează pe lângă
fiecare Tribunal.
 nivel național reprezentat de Oficiul Național al Registrului Comerțului ce
funcționează în subordinea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești

6
1.2. Analiza structurii organizatorice
1.2.1 Prezentarea organigramei

7
1.2.2. Descrierea critică a organigramei

Elementul principal în structura organizatorică a organizației îl constituie


organigrama acesteia. Structura organizatorică a Oficiul Registului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Mehedinți, reprezintă forma grafică în care au fost grupate
compartimentele de muncă, modul de subordonare al acestora precum și legăturile
care s-au stabilit între aceste compartimente.
Scopul acestei structuri organizatorice este acela de a desfășura activitatea într-
un mod eficient. În acest sens, Oficiul Registului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Mehedinți, deține un personal bine calificat și organizat, neexistând persoane care să
îndeplinească sarcini ce revin altor posturi. Cu ajutorul unui sistem informatic
performant, timpul de prelucrare a informațiilor este relativ scurt, astfel înregistrarea
unei firme noi se poate realiza în maxim cinci zile.
În prezent, Oficiul Registului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți a
reușit să stabilească o bună comunicare cu Ministerul Finanțelor,cu ajutorul sistemului
informatic.Pe viitor se dorește o colaborare mai buna cu Oficiul Cadastrului,în
vederea realizării unei evidențe comune cu evidența populației.
O reală problemă cu care se confruntă Oficiul Registului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Mehedinți este reprezentată de perioadele de vârf care constau în:
- primirea bilanțului anual;
- modificări legislative (ex: schimbarea codului CAEN)
În vederea soluționării acestei probleme, recomandăm ca angajații să lucreze
peste program prin rotație, sau angajarea de personal temporal.

8
1.3. Analiza structurii funcționale

1.3.1. Diagrama relațiilor funcționale

9
1.3.2. Descrierea relațiilor funcționale

Compartimentul înregistrare în registrul comerțului computerizat și verificare date -


Compartimentul Biroul unic

Compartimentul înregistrare în registrul comerțului computerizat și verificare


date primește de la compartimentul biroul unic dosarul cu nr. de înregistrare pe care
comerciantul l-a depus la acest compartiment.Acest dosar este înregistrat în baza de
date a registrului comerțului computerizat și verificare date, apoi după parcurgerea
etapelor de înregistrare și după obținerea certificatului de înregistrare a firmei, același
dosar este trimis la compartimentul biroul unic.

Compartimentul înregistrare în registrul comerțului computerizat și verificare date -


Compartimentul lucrări de grefă

Compartimentul înregistrare în registrul comerțului computerizat și verificare


date trimite dosarul la compartimentul lucrări de grefă, unde primește un numar de
rezoluție după care este trimis înapoi la compartimentul înregistrare în registrul
comerțului computerizat și verificare date pentru actualizare, adică firma primește
numar de înregistrare în registrul comerțului (J).

Compartimentul înregistrare în registrul comerțului computerizat și verificare date -


Compartimentul tehnologia informației,bazei de date

Compartimentul înregistrare în registrul comerțului computerizat și verificare


date trimite dosarul actualizat la compartimentul tehnologia informației,bazei de date
pentru transmiterea electronică la Finanțe, în vederea primirii C.U.I.-ului.După ce
primește C.U.I-ul, la compartimentul tehnologia informației,bazei de date eliberează
cerfificatul de înregistrare al firmei și trimite dosarul la compartimentul înregistrare în
registrul comerțului computerizat și verificare date pentru a se lista extrasul de
monitor.

Compartimentul înregistrare în registrul comerțului computerizat și verificare date -


Compartimentul Buletinul procedurilor de insolvență

Compartimentul înregistrare în registrul comerțului computerizat și verificare


date primește de la compartimentul buletinul procedurilor de insolvență formularul de
intrare în insolvență.

Compartimentul înregistrare în registrul comerțului computerizat și verificare date-


Compartimentul de asistență

Compartimentul înregistrare în registrul comerțului computerizat și verificare


date primește de la Compartimentul de asistență sentințe și hotărâri judecătorești.

10
1.4. Analiza sistemului informatic
1.4.1. Configurația stațiilor de lucru
Diviziunea Staţia Conectare Internet Configurație calculator Sistem de operare Antivirus Program Alte aplicații
Organizatorică de lucru reţea contabilitate
Director 1   Pentium 4, 512 MB Windows NOD 32 - Open Office
RAM, Intel Pentium XP Professional
Compartimentul 1   Intel Pentium 4 , 4 GB Windows NOD 32 - Open Office
înregistrare/eliberare RAM, HDD 232 GB XP Professional
documente
2   Intel Pentium 4 , 4 GB Windows NOD 32 - Open Office
RAM, HDD 232 GB XP Professional
Compartimentul 1   Intel Pentium 4 , 4 GB Windows NOD 32 - Open Office
verificare cereri RAM, HDD 232 GB XP Professional
Compartimentul 1   Intel Pentium 4 , 4 GB Windows NOD 32 - Open Office
înregistrare în registrul RAM, HDD 232 GB XP Professional
comerțului
computerizat și
verificare date
2   Intel Pentium 4 , 4 GB Windows NOD 32 - Open Office
RAM, HDD 232 GB XP Professional
Compartimentul 1   Intel Pentium 4 , 4 GB Windows NOD 32 - Microsoft Office
lucrări de grefă RAM, HDD 232 GB XP Professional XP
Compartimentul 1   Intel Pentium 4, 3,2GHz, Microsoft Windows NOD 32 - InputAccel Server
arhiva de documente 1 GB RAM, HDD XP cu Service pack 3
150GB
Compartimentul 1   Intel Pentium 4, 2 GB Microsoft Windows NOD 32 - Visual FoxPro 9,
tehnologia informatiei, RAM, 3,4 GHz XP Corel, Adobe
baze de date și Professional,
valorificarea Microsoft Office
informațiilor XP, Commander

11
Diviziunea Staţia Conectare Internet Configurație calculator Sistem de operare Antivirus Program Alte aplicații
Organizatorică de lucru reţea contabilitate
2   Intel Pentium 4, 2 GB Microsoft Windows NOD 32 - Visual FoxPro 9,
RAM, 3,4 GHz XP Corel, Adobe
Professional,
Microsoft Office
XP, Commander

Compartimentul de 1   Intel Pentium 4, 2 GB Microsoft Windows NOD 32 - Microsoft Office


asistență RAM, 3,4 GHz XP XP
Compartimentul 1   Intel Pentium 4, 2 GB Microsoft Windows NOD 32 - Microsoft Office
Buletinul procedurilor RAM, 3,4 GHz XP XP
de insolvență
2   Intel Pentium 4, 2 GB Microsoft Windows NOD 32 - Microsoft Office
RAM, 3,4 GHz XP XP
Compartimentul 1   Intel Pentium 4, 2 GB Microsoft Windows NOD 32 Aplicație de Microsoft Office
economic RAM, 3,4 GHz XP contabilitate, XP
mijloace fixe,
obiecte de
inventar
2   Intel Pentium 4, 2 GB Microsoft Windows NOD 32 Aplicație de Microsoft Office
RAM, 3,4 GHz XP contabilitate, XP
mijloace fixe,
obiecte de
inventar
3   Pentium 4, 512 MB Windows NOD 32 - Open Office
RAM, Intel Pentium XP Professional

12
1.4.2. Arhitectura rețelei

13
1.5. Analiza legislației

Legi

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi


completările ulterioare.
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu
modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei, Titlul V - Cartea I, privind grupurile de interes economic, cu
modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice,
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor
juridice, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările
ulterioare.
Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare.
Legea nr. 84/2010 privind aprobarea OUG nr. 116/2009 pentru instituirea unor
măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului.
Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționarii proceselor.

Ordonanţe

O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu


modificări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

O.U.G. nr. 52/2008 - modificarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a
Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului.

O.U.G. nr. 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995
privind timbrul judiciar.

14
O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu
modificările ulterioare.

O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare
în registrul comerţului.

O.U.G. nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau
simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor
asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la
Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009.

O.U.G. nr. 85/2010 pentru modificarea art.1 din OUG nr. 116/2009 pentru instituirea
unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului.

O.U.G. nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale.

Hotărâri

H.G. nr. 885/1995, republicată, privind unele măsuri de organizare unitară a evidenţei
acţionarilor şi acţiunilor societăţilor comerciale, republicată.

H.G. nr. 166/2003 privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să
înfiinţeze o afacere proprie.

H.G. nr. 1296/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi


procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39
din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

H.G. nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de


implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene.

H.G. nr. 113/2010 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate
de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe
lângă tribunale.

HG nr. 322/2008 privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de


activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2, cu
modificările ulterioare.

HG nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a


Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe
lângă tribunale.

15
Ordine

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2582/C/2004 privind aprobarea tarifelor pentru


serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi
de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Ordinul ministrului justiţiei nr. 3117/C/2004 privind aprobarea modelului şi


conţinutului extrasului de registru şi certificatului constatator.

Ordinul ministrului justiţiei nr. 1692/C/2006 privind aprobarea formatului


Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor,
comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care
se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare,
convocare şi notificare, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul ministrului nr. 520/C/2007 privind aprobarea tarifelor de publicare în


Buletinul procedurilor de insolvenţă a actelor de procedură emise de administratorii şi
lichidatorii judiciari.

Ordinul ministrului justiţiei nr. 521/C/2007 privind aprobarea tarifelor pentru


eliberarea de copii de pe Buletinul procedurilor de insolvenţă, copii certificate de pe
actele de procedură publicate şi furnizarea de informaţii din Buletinul procedurilor de
insolvenţă.

Ordinul ministrului justiţiei nr. 3444/C/2007 privind aprobarea Regulamentului


pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general
adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director/director adjunct la
oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, cu modificările şi completările
ulterioare.

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor


metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a
înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor.

Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1.494/C/2008 privind încasarea de către oficiile


registrului comerțului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate în competența
de soluționare a judecătorului delegat la oficiul registrului comerțului.

Ordinul ministrului justiţiei şi libertătilor nr. 1355/C/2009 pentru aprobarea


modelului cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria
răspundere privind autorizarea funcţionării.

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2176/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru


serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

16
1.6. Analiza documentelor și a altor surse informaționale
1.6.1. Inventarul documentelor
Nr. Simbol Cod Nr. de Intrare (I)
Denumire document Format Observaţii
crt. document clasificare exemplare / Ieșire (E)
1 CÎPJ Cerere de înregistrare – 11-10-150 A4 1 I Se primește de
persoane juridice la solicitant
2 Aîf Anexa nr.1- - A4 1 I Se primește de
înregistrare fiscală la solicitant
3 DPR Declarație pe propria 11-10-141 A4 1 I Se primește de
raspundere la solicitant
4 CR Cerere de radiere 11-10-183 A4 1 I Se primește de
la solicitant
5 SS Specimen de semnături - A4 1 I Se primește de
la solicitant
6 CÎ Certificat de - A4 1 I/E Se realizează la
înregistrare compartimentul
tehnologia
informatiei,
baze de date și
valorificarea
informațiilor
7 ÎJ Încheierea - A4 3 I Se redactează la
judecătorească compartimentul
lucrări de grefă

8 FFOO Fișă privind fluxul - A4 1 I Se redactează la


operațiunilor și compartimentul
observații Biroul unic.
9 DDF Dovadă privind - A4 2 I/E Se realizează la
disponibilitatea firmei compartimentul
Biroul unic
10 Dec Declarație - A4 1 I Se întocmește
pe proprie
raspundere de
administrator
11 AC Act constitutiv - A4 1 I Se poate primi
de la solicitant,
sau se poate
realiza de
compartimentul
de asistență
12 CI Copie Carte de - A4 1 I Se primește de
Identitate la solicitant
13 AS Act de sediu(inchiriere, - A4 1 I Se primește de
comodat, adeverinta) la solicitant
14 DCS Dovadă capital social - A4 1 I Se primește de
la solicitant
15 FC Factură-chitanță - A4 2 I Se eliberează la
compartimentul
Biroul unic

17
Nr. Simbol Cod Nr. de Intrare (I)
Denumire document Format Observaţii
crt. document clasificare exemplare / Ieșire (E)
16 EM Extras monitor - A4 2 E Se realizează la
compartimentul
înregistrare în
registrul
comerțului
computerizat și
verificare date
17 CC Certificat constatator - A4 1 E Se realizează la
compartimentul
Biroul unic
18 CÎM Certificat de - A4 2 I/E Se realizează la
înregistrare mențiuni compartimentul
lucrări de grefă
19 CtfR Certificat de radiere 11-10-139 A4 2 E Se realizează la
compartimentul
lucrări de grefă
20 Rez Rezoluție - A4 3 I Se realizează de
director

18
1.6.2. Evaluarea documentelor

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
1.7. Flowchart‐ul
1.7.1. Prezentarea Flow‐chartului

47
1.7.2. Descrierea Flow‐chartului

Înmatriculare

În vederea înmatriculării unei firme solicitantul trebuie să se prezinte la


Compartimentul Biroul unic cu o copie Carte de ientitate, act e sediu, dovadă capital
social și act constitutiv, unde va completa mai multe documente tipizate (cerere de
înregistrare persoane juridice , anexa nr.1- înregistrare fiscală ,declarație pe propria
răspundere, specimen de semnătură, declarație).Pe baza cererii de înregistrare
persoane juridice și a copiei carte de identitate se eliberează dovada de disponibilitate
în 2 exemplare de către Compartimentul Biroul unic. După ce depune și completeaza
toate documentele necesare înmatricularii, solicitantul trebuie să platească o taxă de
înmatriculare pentru care i se emite o factură- chitanță în 2 exemplare de către
Compartimentul Biroul unic. Încheierea judecătorească emisă de compartimentul
Grefă în 3 exemplare ajunge la Compartimentul Biroul unic, un exemplar fiind trimis
la Compartimentul de asistență, iar celelalte 2 exemplare împreună cu documentele
menționate mai sus se pun într-un dosar și sunt trimise la Compartimentul registrul
comerțului computerizat pentru operare în baza de date. Dupa operarea în baza de
date, dosarul este trimis la Compartimentul lucrări de grefă pentru verificare, apoi este
trimis directorului pentru semnare. De la director dosarul se întoarce la
Compartimentul lucrări de grefă pentru a primi numar de rezoluție, apoi se trimite la
Compartimentul registrul comerțului computerizat unde primește numar de
înregistrare în registrul comerțului. În continuare dosarul merge la compartimentul
tehnologia informației în vederea eliberării certificatului de înregistrare, după care se
întoarce la compartimentul registrul Comerțului computerizat împreună cu certificatul
de înregistrare pentru actualizarea bazei de date, în urma căreia va fi eliberat un extras
de monitor în 2 exemplare care vor fi adăugate la dosar.Dosarul merge la
Compartimentul Biroul unic unde pe baza certificatului de înregistrare se emite un
certificat constatator.De la Compartimentul Biroul unic, solicitantul primește un
exemplar al dovezii de disponibilitate firmă,un exemplar factură-chitanță, un
exemplar încheiere judecătorească, certicatul de înregistrare în original și un certificat
constatator, iar celelalte documente împreună cu xerox-ul certificatului de înregistrare
și al certificatului constatator se arhivează, excepție facând un exemplar al extrasului
de monitor care merge la Monitorul oficial.

Mențiune

În vederea realizării unei mențiuni, solicitantul trebuie să se prezinte la


Compartimentul Biroul unic cu documentele care dovedesc obiectul mențiunii,iar apoi
trebuie să completeze o cerere de mențiune și să platească taxele aferente mențiunii
solicitate, în urma căreia i se va emite o factură-chitanță în 2 exemplare. Aceste
documente se îndosariază și merg la Compartimentul registrul comerțului
computerizat pentru înregistrarea mențiunii în baza de date, apoi merge la
Compartimentul lucrări de grefă unde se eliberează certificatul de înregistrare

48
mențiuni în 2 exemplare care se adaugă la dosar. Dosarul este trimis la director pentru
verificare și semnare, apoi merge la Compartimentul Biroul unic unde se eliberează
cetrificatul constatator. La solicitant vor ajunge următoarele documente: un exemplar
factură-chitanță, un exemplar certificat de înregistrare mențiuni, un certificat
constatator, iar celelalte documente se arhivează.

Radiere

În vederea realizării unei radieri, solicitantul trebuie să se prezinte la


Compartimentul Biroul unic cu documentele: certificat de înregistrare în original și
certificat constator în original,iar apoi trebuie să competeze o cerere de radiere pe
baza căreia Directorul îi va întocmi o rezoluție în 3 exemplare și să platească taxele
aferente radierii, în urma căreia i se va emite o factură-chitanță în 2 exemplare. Aceste
documente se îndosariază și merg la Compartimentul registrul comerțului
computerizat pentru înregistrarea radierii în baza de date, apoi merge la
Compartimentul lucrări de grefă unde se eliberează certificatul de radiere în 2
exemplare care se adaugă la dosar. Dosarul este trimis la director pentru verificare
apoi merge la Compartimentul Biroul unic. La solicitant vor ajunge următoarele
documente: un exemplar factură-chitanță, un exemplar certificat de radiere, un
exemplar rezoluție, iar celelalte documente se arhivează excepție făcând un exemplar
al rezoluției care este trimis la Monitorul Oficial.

49
1.8. Modelarea prelucrărilor
1.8.1. Diagrama de decompoziție

50
1.8.2. Conținutul Diagramei Fluxului de Date

Element DFD Tip element

Compartimentul Biroul unic


Compartimentul lucrări de grefă Entităţi externe
Compartimentul tehnologia informației

Dosar înmatriculare
Dosar mențiune
Dosar radiere Fluxuri de date
Extras de monitor
Certificat de înregistrare
Situația firmelor privind
înmatricularea,mențiunea,radierea

Baza de date a firmelor firmelor Locuri de stocare

Înmatriculare
Mențiune Prelucrări
Radiere

51
1.8.3. Diagrama de context

52
1.8.4. Diagrama Fluxului de Date

53
1.9. Modelarea datelor
1.9.1. Matricea dependențelor funcționale

Nr. Denumire atribut Determinanți


Crt.
1 9 17 19
1 Denumire firma 1* 1
2 Data 1 1 1 1
3 Nume administrator 1 1 1 1
4 CNP administrator 1 1 1 1
5 Nr. intrare înmatriculare 1 1 1 1
6 Adresa sediu 1 1 1 1
7 Obiectul cererii 1 1
8 Forma de organizare 1 1 1 1
9 Nr. de ordine în registrul comerțului 1* 1 1
10 Cod Unic de Înregistrare 1 1 1
11 Activitatea principală 1
12 Seria certificat de înregistrare 1
13 Nr.serie certificat de înregistrare 1
14 Nr. ÎJ 1
15 Capital social 1
16 Nr. intrare mențiune 1 1
17 Mențiunea solicitată 1 1*
18 Nr. intrare radiere 1 1
19 Cauza radierii 1 1*
20 Nr. rezoluție 1 1

54
1.9.2. Conținutul entităților
Entitățile

Nr. Simbol Denumire entitate Atribute determinante


crt.
1 ÎNM Înmatriculare Denumire firmă
2 FM Firma Nr. de ordine în registrul comerțului,
3 MEN Mențiune Mențiunea solicitată
4 RAD Radiere Cauza radierii

Conținutul entităților

Entități
Nr. Denumire atribut Tip
crt. (lungime)

MEN

RAD
ÎNM

FM
1 Nr. intrare înmatriculare 9(5) * *
2 Data D * * * *
3 Nume și prenume administrator X(30) * * * *
4 CNP administrator 9(13) * * * *
5 Denumire firma X(30) * * * *
6 Adresă sediu X(30) * * * *
7 Obiectul cererii X(80) * *
8 Forma de organizare X(37) * * * *
9 Nr. de ordine în registrul comerțului X(18) * * *
10 Cod Unic de Înregistrare 9(8) * * *
11 Activitatea principală X(80) *
12 Seria certificat de înregistrare X(1) *
13 Nr.serie certificat de înregistrare 9(7) *
14 Nr. ÎJ 9(4) *
15 Capital social 9(10) *
16 Nr. intrare mențiune 9(5) * *
17 Mențiunea solicitată X(30) * *
18 Nr. intrare radiere 9(5) * *
19 Cauza radierii X(30) * *
20 Nr. rezoluție 9(4) * *

55
1.9.3. Diagrama Entitate‐Relație

56
1.10. Evaluarea critică a sistemului informațional

Evaluarea critică a activității unei unități presupune stabilirea cu exactitate a


punctelor slabe, respectiv forte ale unității respective. Punctele slabe reprezintă
ansamblul insuficiențelor, a lipsurilor din activitatea de ansamblu a uniății care
determină organizarea mai slabă a activității ,rezultatele nesatisfăcătoare. Punctele
forte sunt acelea care determină o relansare a unității, o dezvoltare și o îmbunătățire a
activității cauzate în special de o bună organizare de ansamblu a activității.

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți are un sistem


informațional care este folosit la capacitate maximă.Acesta este dezvoltat și eficient,
cuprinzând calculatoare performante, sistem care s-a dezvoltat continuu, în funcție de
necesități și de noile apariții pe piață în domeniul informaticii.

În vederea aprecierii sistemului trebuie să luăm în considerare o serie de


criterii de calitate a informației dintre care cele mai importante sunt:

- operativitatea informațiilor (calitatea de a fi promptă, eficace)


- precizia informației (calitatea de a fi exactă)
- oportunitatea informației în timp și spațiu
- spațiile și implicit costurile de depozitare a datelor.

57
CAPITOLUL 2. Proiectarea sistemului informatic

2.1. Obiectivele proiectării sistemului

Sistemul informațional este ansamblul de elemente implicate în procesul de


colectare, transmisie, prelucrare, de informații .
În cadrul sistemului informațonal, majoritatea activităților se pot desfașura cu
ajutorul tehnicii de calcul. Se pot prelucra datele primare și apoi, rezultatul poate fi
transferat mai departe, catre alt compartiment spre prelucrare.Transferul se poate face
si el pe cale electronica, prin intermediul unei rețele de calculatoare sau cu ajutorul
modemului ceea ce usureaza munca utilizatorilor.
La Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Mehedinți
proiectarea presupune un altgoritm care include :
- analiza înmatriculării firmelor,
- analiza mențiunilor firmelor,
- analiza radierii firmelor
În urma realizării fazei de analiză, dată fiind complexitatea proceselor
desfășurate la nivelul organizației, este necesară elaborarea unui sistem informatic
care să ajute la ținerea unei evidențe corecte a firmelor.

Proiectarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Mehedinți


vizează în principal:

- obținerea certificatului de înregistrare,


- obținerea certificatului de înregistrare mențiuni,
- obținerea certificatului e radiere,
- obținerea extrasului de monitor
- obținerea situației privind evidența firmelor la registul comerțului

58
2.2. Proiectarea ieșirilor

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Denumire firmă: X(30)

Adresă sediu: X(30)

Activitatea principală: X(80)

Cod Unic de Înregistrare: 9(8) Data: D

Nr. de ordine în registrul comerțului: X(14)

Seria: X(1) Nr. 9(7)

Loc de obținere: Compartimentul tehnologia informatiei, baze de date și valorificara


informațiilor
Destinație: Compartimentul arhiva de documente(copie CÎ), Solicitant(original)
Nr. exemplare: 1
Frecvența: La fiecare firmă
Dispozitiv/periferic de ieșire: imprimantă

59
Formular nr.: 9(3)

Nr. : 9(5)

Data: D

DOVADĂ

privind disponibilitatea firmei

Denumire firmă: X(30)

Loc de obținere: Compartimentul Birou unic,


Destinație: Compartimentul arhiva de documente(copie ), Solicitant(original)
Nr. exemplare: 1
Frecvența: La fiecare firmă
Dispozitiv/periferic de ieșire: ecran/imprimantă

60
EXTRAS DE MONITOR

Nr. ÎJ: 9(4) Data: D

Nume administrator: X(30)

CNP: 9(13)

Denumire firmă: X(30)

Adresă sediu: X(30)

Activitatea principală: X(80)

Capital social: 9(10)

CUI: 9(8)

Nr. de ordine în registrul comerțului: X(14)

Loc de obținere: Compartimentul înregistrare în registrul comerțului computerizat și


verificare date
Destinație: Compartimentul arhiva de documente, Monitorul Oficial
Nr. exemplare: 2
Frecvența: La fiecare firmă
Dispozitiv/periferic de ieșire: ecran/imprimantă

61
CERTIFICAT CONSTATOR

Nr. : 9(5) Data: D

Denumire firmă: X(30)

Adresă sediu: X(30)

CUI: 9(8)

Nr. de ordine în registrul comerțului: X(14)

Loc de obținere: Compartimentul Birou unic,


Destinație: Compartimentul arhiva de documente(copie ), Solicitant(original)
Nr. exemplare: 1
Frecvența: La fiecare firmă
Dispozitiv/periferic de ieșire: ecran/imprimantă

62
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

CUI: 9(8)

Nr. de ordine în registrul comerțului: X(14)

Nr. mențiune: 9(5) Data: D

Denumire firmă: X(30)

Loc de obținere: Compartimentul lucrări de grefă,


Destinație: Compartimentul arhiva de documente, Solicitant
Nr. exemplare: 2
Frecvența: La fiecare firmă
Dispozitiv/periferic de ieșire: ecran/imprimantă

63
CERTIFICAT DE RADIERE

CUI: 9(8)

Nr. de ordine în registrul comerțului: X(14)

Denumire firmă: X(30)

Nr. rezoluție: 9(5)

Data: D

Loc de obținere: Compartimentul lucrări de grefă,


Destinație: Compartimentul arhiva de documente, Monitorul Oficial
Nr. exemplare: 2
Frecvența: La fiecare firmă
Dispozitiv/periferic de ieșire: ecran/imprimantă

64
Situația firmelor privind evidența Înmatriculărilor, Mențiunilor , Radierilor

Nr. Denumire firmă Nr. de ordine în CUI Mențiuni Radiere


Crt. registrul
comerțului
9(10) X(30) X(14) 9(8) X(30) X(30)

Data: D

Loc de obținere: Compartimentul înregistrare în registrul comerțului computerizat


și verificare date
Destinație: Compartimentul înregistrare în registrul comerțului computerizat și
verificare date
Nr. exemplare: 1
Frecvența: La toate firmele
Dispozitiv/periferic de ieșire: ecran/imprimantă

65
Situația firmelor privind forma de organizare

Nr. Denumire firmă Nr. de ordine în CUI Forma de


Crt. registrul organizare
comerțului
9(10) X(30) X(14) 9(8) X(37)

Data: D

Loc de obținere: Compartimentul înregistrare în registrul comerțului computerizat


și verificare date
Destinație: Compartimentul înregistrare în registrul comerțului computerizat și
verificare date
Nr. exemplare: 1
Frecvența: La toate firmele
Dispozitiv/periferic de ieșire: ecran/imprimantă

66
2.3. Proiectarea bazei de date

Tabela Înmatriculare

CREATE TABLE Înmatriculare (


denfirma TEXT(30) PRIMARY KEY,
numeadm,TEXT(30),
CNPadm TEXT(13),
adresased TEXT(30),
activitateapr TEXT(80),
nrintinm INTEGER,
data DateTime))

67
Tabela Leg_inmatriculare_firma

CREATE TABLE leg_inmatriculare_firma(


ID INTEGER PRIMARY KEY ,
norc TEXT(18),
denfirma TEXT(30));

Tabela firma

CREATE TABLEfirma(
norc TEXT(18) PRIMARY KEY,
CUI INTEGER,
denfirma TEXT(30)
frmorg TEXT(37));

68
Tabela Leg_mentiune_firma

CREATE TABLE leg_mentiune_firma(


ID INTEGER PRIMARY KEY,
norc TEXT(18),
mensol TEXT(30));

Tabela mentiune

CREATE TABLE mentiune(


mensol TEXT(30) PRIMARY KEY,
nrintment INTEGER,
data DateTime));

69
Tabela Leg_firma_radiere

CREATE TABLE leg_firma_radiere(


ID INTEGER PRIMARY KEY,
norc TEXT(18),
czrad TEXT(30));

Tabela radiere

CREATE TABLE radiere(


czrad TEXT(30) PRIMARY KEY,
nrintrad INTEGER,
data DateTime));

70
71
2.4.Poiectarea intrărilor

Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare


(lubgime)
1 Denumire firmă X(30) Verificarea tipului de date
2 Adresă sediu X(30) Verificarea tipului de date
3 CNP 9(13) Verificarea tipului de date

72
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 Nr.intrare 9(5) Verificarea tipului de date
2 Data X(30) Verificarea tipului de date
3 Taxa pe valoare X(1) Verificarea tipului de date
adăugată

73
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 Nr.intrare 9(5) Verificarea tipului de date
2 Data X(30) Verificarea tipului de date
3 Nume şi prenume X(30) Verificarea tipului de date

74
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 Nr.intrare 9(5) Verificarea tipului de date
2 Data X(30) Verificarea tipului de date
3 Cauza radierii X(30) Verificarea tipului de date

75
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 Nr.intrare 9(5) Verificarea tipului de date
2 Data X(30) Verificarea tipului de date
3 Denumire firmă X(30) Verificarea tipului de date

76
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 Denumire firmă X(30) Verificarea tipului de date
2 Adresă sediu X(30) Verificarea tipului de date
3 Activitate principală X(80) Verificarea tipului de date
4 CUI 9(8) Verificarea tipului de date

77
78
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 Adresă sediu X(30) Verificarea tipului de date
2 Activitate principală X(80) Verificarea tipului de date
3 CNP 9(13) Verificarea tipului de date
4 Capital social 9(10) Verificarea tipului de date
5 Denumire firmă X(30) Verificarea tipului de date

79
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 Nr.intrare 9(5) Verificarea tipului de date
2 Data D Verificarea tipului de date
3 Termen de D Verificarea tipului de date
soluţionare

80
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 Nr.formular 9(3) Verificarea tipului de date
2 Nr. 9(5) Verificarea tipului de date
3 Data D Verificarea tipului de date
4 Denumire firmă X(30) Verificarea tipului de date

81
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 Nume şi prenume 9(3) Verificarea tipului de date
2 Nr.intrare 9(5) Verificarea tipului de date
3 Data D Verificarea tipului de date
4 Denumire firmă X(30) Verificarea tipului de date

82
83
84
85
86
87
88
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 CNP 9(13) Verificarea tipului de date
2 Nume şi prenume X(30) Verificarea tipului de date
3 Adresă firmă X(30) Verificarea tipului de date
4 Denumire firmă X(30) Verificarea tipului de date

89
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 CNP 9(13) Verificarea tipului de date
2 Nr. şi serie X(8) Verificarea tipului de date
3 Nume şi prenume X(30) Verificarea tipului de date

90
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 Data D Verificarea tipului de date
2 Nr. şi serie X(8) Verificarea tipului de date
3 Nume şi prenume X(30) Verificarea tipului de date

91
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 Denumire bancă X(50) Verificarea tipului de date
2 Denumire firmă X(30) Verificarea tipului de date
3 Nr. cont X(24) Verificarea tipului de date

92
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 Data D Verificarea tipului de date
2 Denumire serviciu X(8) Verificarea tipului de date
3 Denumire firmă X(30) Verificarea tipului de date

93
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 CUI 9(8) Verificarea tipului de date
2 Nr.de ordine în X(18) Verificarea tipului de date
registrul comerţului
3 Denumire firmă X(30) Verificarea tipului de date

94
Nr. ctr. Câmp (intrare) Tip Tip validare
(lubgime)
1 CUI 9(8) Verificarea tipului de date
2 Nr.de ordine în X(18) Verificarea tipului de date
registrul comerţului
3 Denumire firmă X(30) Verificarea tipului de date
4 Nr.rezolutie 9(4) Verificarea tipului de date

95
2.5.Proiectarea codurilor

Cod numeric personal

Metoda de codificare: codificare pe grupe(în trepte)

Codul numeric personal sau CNP este codul unic al fiecărei persoane născute
România. De regulă el este atribuit la naştere fiecărui nou născut, din acest motiv el
poate fi regăsit pe certificatul de naştere. CNP-ul figurează şi pe cartea de identitate
precum şi pe permisul de conducere.
Cod numeric personal:
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
S A A L L Z Z J J N N N C

S reprezintă sexul şi secolul în care s-a născut persoana care posedă acel CNP.
Persoanelor de sex masculin le sunt atribuite numerele impare iar persoanelor de sex
feminin numerele pare.
Prima cifră a CNP-ului este(sex bărbătesc/sex femeiesc)
 1 / 2 -născuţi între 1 ianuarie 1900 şi 31 decembrie 1999
 3 / 4 –născuţi între 1 ianuarie 1800 şi 31 decembrie 1899
 5 / 6 –născuţi între 1 ianuarie 2000 şi 31 decembrie 2099
 7 / 8 –pentru persoanele străine rezidente în România
În plus 9 –pentru persoanele străine.
AA este un număr format din 2 cifre şi reprezintă ultimele 2 cifre din anul
naşterii.
LL este un număr format din 2 cifre şi reprezintă luna naşterii persoanei.

LUNA COD
Ianuarie 01
Februarie 02
Martie 03
Aprilie 04
Mai 05
Iunie 06
Iulie 07
August 08
Septembrie 09
Ocombrie 10
Noiembrie 11
Decembrie 12

96
JJ este un număr format din 2 cifre şi este reprezentat de codul judeţului sau
sectorului la care s-a născut persoana ori în care avea domiciliul sau reşedinţa în
momentul acordării CNP.

COD JUDEŢ
1 Alba
2 Arad 26 Mureş
3 Argeş 27 Neamţ
4 Bacău 28 Olt
5 Bihor 29 Prahova
6 Bistriţa-Năsăud 30 Satu Mare
7 Botoşani 31 Sălaj
8 Braşov 32 Sibiu
9 Brăila 33 Suceava
10 Buzău 34 Teleorman
11 Caraş-Severin 35 Timiş
12 Cluj 36 Tulcea
13 Constanţa 37 Vaslui
14 Covasna 38 Vâlcea
15 Dâmboviţa 39 Vrancea
16 Dolj 40 Bucureşti
17 Galaţi 41 Bucureşti S.1
18 Gorj 42 Bucureşti S.2
19 Harghita 43 Bucureşti S.3
20 Hunedoara 44 Bucureşti S.4
21 Ialomiţa 45 Bucureşti S.5
22 Iaşi 46 Bucureşti S.6
23 Ilfov 51 Călăraşi
24 Maramureş 52 Giurgiu
25 Mehedinţi

NNN este un număr format din trei cifre din intervalul 001- 999. Numerele din
acest interval se împart pe judeţe, birourilor de evidenţă a populaţiei, astfel încât un
anumit număr din acel interval să fie alocat unei singure persoane intr-o anumită zi.

C este cifra de control aflată în relaţie cu toate celelalte 12 cifre ale CNP-ului.
Cifra de control este calculată după cum urmează: fiecare cifră din CNP este înmulţită
cu cifra de pe aceiaşi poziţie din numărul 279146 358279, rezultatele sunt însumate,
iar rezultatul finaleste împărţit cu rest la 11. Dacă restul este 10, atunci cifra de control
este 1, astefel cifra de control este egală cu restul.

97
Algoritm de validare al CNP:

CNP Ponderi
2 2 4
8 7 56
7 9 63
1 1 1
2 4 8
2 6 12
2 3 6
3 5 15
5 8 40
0 2 0
0 7 0
7 9 63
4

Suma 268
Modul 11
Cât 24
Rest 4
CC 4

Număr registrul comerțului

Metoda de codificare: codificare pe grupe.

Macheta: J99/999999/9999

Județul

Numar de ordine Registrul Comerțului

Anul de înființare al societății

Ex: J35/2555/2004 – Firma se găsește în județul Timiș și a fost înregistrată în anul


2004 având numărul de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de 2555.

J24/5/1998- Firma se gasește în județul Maramureș și a fost înregistrată în anul


1998 având numărul de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de 5.

98
2.6 Proiectarea interfeței cu utilizatorul

99
100
CAPITOLUL 3. Implementarea sistemului informatic

3.2. Prezentarea ieșirilor

101
102