Sunteți pe pagina 1din 4

RĂZBOIUL ÎN EUROPA(1939-1940)

Pretenţiile teritoriale ale Germaniei, Italiei şi Japoniei au însemnat


reluarea într-o formă şi mai brutală a problemei împărţirii lumii între
marile puterii. Franţa şi Anglia au dus întâi o politică de conciliere faţă
de pretenţiile lui Hitler, iar U.R.S.S a semnat pe data de 23 august 1939,
“Pactul Ribbentrop-Molotov”. Acest pact avea un protocol secret în
care cele două mari puteri îşi împărţeau între ele sferele de influenţă din
Europa de Est.
Acest fapt i-a permis lui Hitler să declanşeze cel de al Doilea Război
Mondial la 1 septembrie 1939 prin atacarea Poloniei. Aceasta a fost
rapid înfrântă şi împărţită de Germania şi U.R.S.S. conform
protocolului secret.
În ajutorul Poloniei au intervenit Franţa şi Anglia, care au declarat
război Germaniei, dar, pe frontul occidental armatele acestor două ţări
au rămas inactive, această situaţie este cunoscută sub numele de
“Războiul ciudat”.
În acest timp, U.R.S.S. a atacat Finlanda, pe care a reuşit s-o învingă
cu mare greutate în aşa numitul “Război de iarnă”, ocupându-i Karelia.
În primăvara anului 1940 Hitler pune capăt “Războiului ciudat”
invadând, în aprilie, Danemarca şi Norvegia, iar în mai Belgia, Olanda
şi Luxemburg. Franţa este şi ea înfrântă graţie “Războiului fulger”
purtat cu ajutorul aviaţiei (Luftwaffa) şi tancurilor (Panzere) şi
capitulează la 22 iunie 1940. Două treimi din ea este ocupată de
germani, iar în restul teritoriului se crează “Franţa liberă” cu capitala
la Vichy.
Profitând de această situaţie U.R.S.S. ocupă statele baltice şi
Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa de la România.
Între lunile august-septembrie 1940 se desfăşoară “Bătălia Angliei”
prin care Germania încearcă să obţină controlul spaţiului aerian al
Angliei în vederea unei debarcări, dar, este înfrântă datorită radarului
englez şi a avioanelor engleze mai superioare.
Mussolini gelos pe succesele obţinute de Hitler atacă posesiunile
britanice din Africa (Egiptul, Somalia, Sudanul) şi invadează Grecia,
dar, este înfrânt şi silit să ceară ajutor lui Hitler.
*Temă: 1. Care au fost cauzele succeselor armatelor germane între anii
1939 şi 1940? 2. Care au fost motivele “Războiului ciudat”?
Schema lecţiei

RĂZBOIUL ÎN EUROPA(1939-1940)

- 1 septembrie 1939 Hitler→ Poloniei, - “Războiul ciudat”


- “Războiului fulger” (Luftwaffa) (Panzere)
- Franţa → 22 iunie 1940 “Franţa liberă” - Vichy
- U.R.S.S. → statele baltice, Basarabia, N-Bucovinei Herţa
- august-septembrie 1940 - “Bătălia Angliei”
- Mussolini → (Egiptul, Somalia, Sudanul) – Grecia

RĂZBOIUL DEVINE MONDIAL (1941-1942)

În cursul anului 1941, războiul european s-a transformat într-un


război mondial. S.U.A. s-au alăturat treptat Angliei fără să intre totuşi
în război. Dar odată cu campania împotriva U.R.S.S, iniţiată de
Germania şi cu agresiunea Japoniei asupra flotei americane din Pacific,
războiul se generalizează. Până în 1942 Axa obţine victorii pe toate
fronturile fără ca ele să fie succese decisive.
Principalele evenimente din această perioadă au fost următoarele:
- 6 aprilie 1941 Hitler vine în ajutorul Italiei şi invadează
Iugoslavia şi Grecia, ajutată de Ungaria şi Bulgaria.
- 22 iunie 1941 începe planul Barbarossa care constă în invazia
U.R.S.S. de către Germania şi sateliţii săi România, Finlanda, Ungaria
şi Italia. În cursul anului 1941 vestul U,R.S.S. este cucerit, dar ofensiva
germană este oprită la Leningrad şi în apropierea Moscovei. Războiul
fulger se transformă într-unul de uzură datorită celor trei “generali”
sovietici: generali “distanţă”, “noroi”, şi “iarnă”.
- 7 decembrie 1941 are loc atacul japonez, fără declaraţie de război,
asupra flotei americane de la Pearl Harbour din Hawai.
Japonia dorea să creeze o sferă a “coprosperităţii asiatice” sub
dominaţia sa, de aceea continuă războiul cu China, căruia îi ocupă mari
teritori şi invadează Indochina franceză, Malaezia, Hong-Kong,
Filipine, Indonezia şi Birmania. Acţiune prezentată de ea ca pe o
eliberare a popoarelor asiatice de coloniştii europeni.

Temă: Cine stăpâneau un teritoriu mai mare în 1942, Germania sau


Japonia?
VICTORIA NAŢIUNILOR UNITE

Pe data de 1 ianuarie 1942, S.U.A., Anglia şi U.R.S.S. au elaborat o


declaraţie în numele celor 26 de state care se aflau în stare de război cu
ţările Axei. Denumit Declaraţia Naţiunilor Unite, acest document a
marcat oficial constituirea coaliţiei. La baza contituirii coaliţiei au stat
principiile „Cartei Atlanticului” care prevedea organizarea democratică
a lumii după victorie. (de citit şi analizat textul 3 din manual Corint p.105)
Al Doilea Război Mondial s-a derulat în două faze. Până în 1942 Axa
a obţinut mai multe victorii. Dar, din a doua parte a anului 1942 soarta
războiului se schimbă, victoriile sunt obţinute acum de Naţiunile Unite.
Cele mai importante bătălii au fost următoarele:
- 4 iunie 1942 victoria americană de la Midway asupra Japoniei.
- septembrie 1942 - februarie 1943 victoria sovietic ă de la
Stalingrad.
- 23 octombrie 1942 victoria britanică de la El Alamein (nordul
Africii) împotriva trupelor germano-italiene conduse de
generalul german E.Rommel supranumit “vulpea deşertului”
- 8 noiembrie 1942 debarcarea anglo-americană în Maroc şi
Algeria.
- 1943 anglo-americani debarcă în Sicilia iar apoi în sudul Italiei.
- 1943 victoria sovietică de la Kursk cea mai mare bătălie de
tancuri.
- 6 iunie 1944 debarcarea din Normania denumită “Operaţiunea
Overlord”.
- 30 aprilie 1945 Hitler se sinucide iar Germania capitulează la 8
mai; 9 mai este declarată “Ziua Victoriei”
- 6 şi 9 august bombele atomice americane distrug Hiroshima şi
Nagasaki, urmarea ~ 200 mii de victime(bărbaţi, femei, copii)
- 2 septembrie 1945 Japonia capitulează.

Temă: au procedat corect autorităţile SUA când au bombardat atomic


cele două oraşe japoneze, provocând moartea a ~ 200 mii de japonezii,
majoritatea civili.
CONFERINŢELE INTERALIATE ŞI PACEA DE LA PARIS

Angajaţi într-un conflict împotriva unui adversar comun, englezii


şi americanii pe de-o parte şi sovieticii pe de altă parte au trebuit să-şi
pună de acord obiectivele. Pentru aceasta în timpul războiului au avut
loc 4 întâlniri între conducătorii celor trei mari state. Acestea au fost:
1) 28-31 noiembrie 1943 Conferinţa de la Teheran
2) 9-17 octombrie 1944 Conferinţa de la Moscova între Stalin şi
Churchill care au ajuns la un acord privind împărţirea în procente a
Peninsulei Balcanice în sfere de influenţe între cele două state. (România
90% inf. sovietică şi 10% inf. britanică, Grecia - invers, Ungaria şi
Iugoslavia 50%, Bulgaria 75% inf. sovietică şi 25% inf. britanică)
3) 5-12 februarie 1945 Conferinţa de la Ialta (unde aliaţii au procedat
un nou partaj: U.R.S.S. anexa ţările baltice, nordul Prusiei Orientale şi
teritorii din Finlanda, Polonia, Cehoslovacia şi România. În schimb Polonia
primea teritorii compensatorii în vest, pe seama Germaniei)
4) 17 iulie-2 august 1945 Conf. de la Potsdam (unde s-a luat hotărârea
împărţirii Germaniei şi a Berlinului în patru zone de ocupaţie: americană,
britanică, franceză şi sovietică)
Între 29 iulie-15 octombrie 1946 a avut loc Conferin ţa de pace de la
Paris la care au participat 26 de state şi s-au încheiat tratate de pace
între aliaţi şi puterile Axei, semnate la 10 februarie 1947.
Bilanţul celui de al Doilea Război Mondial a fost de aproximativ 50
mil. de oameni, căzuţi în lupte, în urma bombardamentelor sau
exterminaţi în lagăre. Pentru aceste crime s-a desfăşurat între 1945-
1946 procesul de la Nurnberg unde au fost judecaţi şi condamnaţi la
moarte principalii criminali de război.
Pentru a menţine în viitor pacea, la 26 iunie 1945, la San Francisco,
s-a infiinţat O.N.U. (Organizaţia Naţiunilor Unite)

S-ar putea să vă placă și